สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

การระเบิดครั้งใหญ่เหนือทุ่งทังกัสกาเกิดจากอะไร?

มีอยู่มากมายหลายสมมติฐาน ที่น่าเชื่อที่สุดคือ เกิดจากดาวเคราะห์น้อยขนาดย่อมเข้าชนโลกและระเบิดเหนือพื้นดิน นอกจากนี้ยังมีสมมติฐานอื่นนอกเหนือจากนี้ เช่น เกิดจากหลุมดำดึกดำบรรพ์ (Primordial Blackhole) ตามทฤษฎีของฮอว์กิงชนโลก หรือเกิดจากการระเบิดของปฏิสสาร เป็นต้น


วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ