สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

มีวิธีการสังเกตอย่างไรว่าก้อนหินก้อนใดเป็นลูกอุกกาบาต?

ลูกอุกกาบาตมักมีลักษณะแปลกแยกไปจากก้อนหินก้อนอื่น ๆ ในบริเวณเดียวกัน โดยทั่วไปมักมีสีคล้ำไหม้เกรียม เนื่องมาจากความร้อนจากการเสียดสีขณะที่พุ่งฝ่าบรรยากาศของโลกเข้ามา และอาจพบรอยริ้วเล็ก ๆ บนผิวหน้าด้วย

ลอกยกก้อนหินนั้นดู หากมีน้ำหนักมากผิดปกติก็เป็นสิ่งบ่งบอกว่าหินก้อนนั้นเป็นลูกอุกกาบาตได้เหมือนกัน เพราะว่าลูกอุกกาบาตส่วนใหญ่มีส่วนประกอบของเหล็ก เราอาจทดสอบหาเหล็กในก้อนหินโดยใช้แม่เหล็กก็ได้


วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ