สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

ต้องการถ่ายภาพดวงหางให้ได้เต็มทั้งหัวและหาง ควรวางภาพอย่างไร?

ตามความเข้าใจของคนทั่วไป เมื่ออยากถ่ายภาพดาวหางให้ได้ทั้งส่วนหัวและส่วนหางก็มักจะจัดส่วนหัวเอาไว้ชิดมุมด้านใดด้านหนึ่ง วิธีการดังกล่าวถือว่าไม่ถูกต้อง เพราะที่บริเวณขอบภาพมักจะเกิดการหักเหของแสงมาก ภาพหัวดาวหางอาจไม่ชัดเจน หรือบางทีอาจเกิดการฟุ้งกระเจิงคล้ายเป็นหางพิเศษงอกออกมาผิดส่วน เนื่องเพราะความโค้งของเลนส์ จะทำให้ภาพดังกล่าวเสียคุณค่าไป

ปกติการถ่ายรูปดวงดาวควรจะตั้งกรอบภาพด้านใดด้านหนึ่งให้ขนานกับขอบฟ้าเพื่อสามารถอ้างอิงเรื่องทิศได้ ดาวหางเฮล-บอปป์จะปรากฏเห็นอยู่ใกล้ขอบฟ้ามาก การเลือกทำเลถ่ายภาพที่มีฉากหน้าประกอบ จะทำให้มีเรื่องราวพิเศษเพิ่มขึ้น และภาพที่ได้ก็จะแตกต่างจากคนอื่น

การถ่ายภาพดาวหางในเวลาหัวค่ำ ขณะยังมีแสงสนธยาหรือการถ่ายภาพดาวหางในช่วงเช้ามืดก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น ให้ระมัดระวังเรื่องการเปิดหน้ากล้องไห้ดี เพราะหากเปิดหน้ากล้องเต็มที่ แสงยามเช้าหรือแสงสนธยาก็จะเข้ามาเต็มที่ทำให้กลบภาพดาวหางไปเสียหมด ในช่วงเวลาดังเกล่าว อาจต้องเปิดให้แสงเข้าได้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้


วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ