สมาคมดาราศาสตร์ไทย

มาร์สโอดิสซีย์ไปถึงดาวอังคาร

มาร์สโอดิสซีย์ไปถึงดาวอังคาร

2 พ.ย. 2544
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)
หลังจากที่ได้เดินทางเป็นระยะทาง 460 ล้านกิโลเมตรเป็นเวลา เดือนครึ่ง ยาน 2001 มาร์สโอดิสซีย์ ขององค์การนาซาก็ได้ถึงดาวอังคารจุดหมายปลายทางแล้วเมื่อวันที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมา ยานได้จุดจรวดเป็นเวลากว่า 20 นาทีเพื่อปรับทิศทางเข้าสู่วงโคจรรอบดาวอังคารด้วยคาบ 18.7 ชั่วโมง ช่วงเวลาที่ยานจุดจรวดเพื่อปรับวงโคจรเป็นช่วงที่ยานอยู่หลังดาวอังคาร จึงไม่มีการติดต่อกับโลก และเมื่อติดต่อกับโลกได้อีกครั้ง ทางวิศวกรภาคพื้นดินจึงได้ทราบว่า ปฏิบัติการปรับวงโคจรผ่านไปได้โดยสมบูรณ์แบบ 

ความสำเร็จเบื้องต้นครั้งนี้ เป็นการฟื้นความมั่นใจของนาซากลับมาอีกครั้ง หลังจากที่ก่อนหน้านี้ในปี 2542 ยานสำรวจดาวอังคารของนาซาประสบความล้มเหลวติดกันถึงสองลำ ได้แก่ ยานมาร์สไคลเมตออร์บิเตอร์ และยานมาร์สโพลาร์แลนเดอร์ 

ต่อจากนี้ ยานมาร์สโอดิสซีย์จะเริ่มปฏิบัติการปรับวงโคจรโดยอาศัยแรงเสียดทานกับบรรยากาศ ยานจะเฉียดบรรยากาศอันเบาบางของดาวอังคารประมาณ 380 ครั้ง กระบวนการนี้จะสิ้นสุดในราวเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อยานโคจรรอบดาวอังคารเป็นวงกลมที่ระดับความสูง 400 กิโลเมตร หลังจากนั้นการสำรวจทางวิทยาศาสตร์จึงจะเริ่มต้นขึ้นจริง ๆ 

สำหรับอุปกรณ์สำรวจการแผ่รังสีแวดล้อมชื่อมารีของยานที่ได้มีปัญหาก่อนหน้านี้จนต้องปิดการทำงานไป จนถึงบัดนี้ก็ยังไม่สามารถกู้สภาพให้กลับมาใช้งานต่อได้ 

มาร์สโอดิสซีย์

มาร์สโอดิสซีย์

ที่มา: