สมาคมดาราศาสตร์ไทย

กำหนดการปล่อยยานลูนาร์พรอสเปกเตอร์

กำหนดการปล่อยยานลูนาร์พรอสเปกเตอร์

1 ธ.ค. 2540
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)
องค์การนาซาได้กำหนดวันปล่อยยานลูนาร์พรอสเปกเตอร์ อย่างแน่นอนแล้ว คือวันที่ มกราคม 2541 และยืนยันจะไม่มีการเลื่อนอีกอย่างแน่นอน 

ยานลูนาร์พรอสเปกเตอร์ได้เลื่อนกำหนดการปล่อยมาแล้วถึงสองครั้ง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงจรวดขับดันมาเป็น อธีนา ทู (Athena II) ยานเซอร์เวเยอร์นี้จะโคจรและสำรวจดวงจันทร์ รวมทั้งหาแหล่งน้ำบริเวณขั้วดวงจันทร์ด้วย ข้อมูลจากยานลูนาร์พรอสเปกเตอร์จะถูกรวมเข้ากับข้อมูลการสำรวจดวงจันทร์จากยานเคลเมนไทน์ ซึ่งได้สำรวจดวงจันทร์ในช่วงปี พ.ศ. 2537 

ที่มา: