สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ภาพแรกจากโอดิสซีย์

ภาพแรกจากโอดิสซีย์

3 พ.ย. 2544
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา ยาน 2001 มาร์สโอดิสซีย์ได้ส่งภาพถ่ายดาวอังคารภาพแรกกลับมายังโลก หลังจากที่ได้เข้าสู่วงโคจรรอบดาวเคราะห์แดงดวงนี้มาได้ สัปดาห์ ภาพแรกนี้ถ่ายโดยอุปกรณ์เทมีส (THEMIS) เป็นภาพของบริเวณขั้วใต้ของดาวอังคาร ถ่ายที่ระยะ 22,000 กิโลเมตรเหนือพื้นดิน กินมุม 6,500 กิโลเมตร ภาพที่เห็นชัดเจนคือขั้วที่เกิดจากคาร์บอนไดออกไซด์แข็งซึ่งมีความกว้าง 900 กิโลเมตร 

ขณะนี้โอดิสซีย์โคจรรอบดาวอังคารเป็นวงรี ยานจะใช้เวลา เดือนต่อจากนี้ค่อย ๆ ปรับวงโคจรให้เป็นวงกลมโดยอาศัยแรงเสียดทานกับบรรยากาศช่วยชลอความเร็ว เมื่อปรับวงโคจรแล้ว ยานจะโคจรรอบดาวอังคารที่ระดับความสูงเพียง 400 กิโลเมตร ซึ่งจะทำให้อุปกรณ์เทมีสสามารถถ่ายภาพด้วยความละเอียดสูงขึ้นจนมีกำลังแยกภาพได้ถึง 100 เมตร ภาพสีเพี้ยนของขั้วใต้ดาวอังคาร ภาพแรกจากอุปกรณ์เทมีสของ 2001 มาร์สโอดิสซีย์หลังจากที่ไปถึงดาวอังคารแล้ว สีน้ำเงินแสดงถึงบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำสุด และสีแดงแสดงบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงสุด บริเวณสีน้ำเงินที่กว้างใหญ่คือขั้วน้ำแข็ง(แห้ง) ของดาวอังคาร มีอุณหภูมิ -120 องศาเซลเซียส (ภาพจาก NASA/JPL/Arizona State U)

ภาพสีเพี้ยนของขั้วใต้ดาวอังคาร ภาพแรกจากอุปกรณ์เทมีสของ 2001 มาร์สโอดิสซีย์หลังจากที่ไปถึงดาวอังคารแล้ว สีน้ำเงินแสดงถึงบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำสุด และสีแดงแสดงบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงสุด บริเวณสีน้ำเงินที่กว้างใหญ่คือขั้วน้ำแข็ง(แห้ง) ของดาวอังคาร มีอุณหภูมิ -120 องศาเซลเซียส (ภาพจาก NASA/JPL/Arizona State U)

ที่มา: