สมาคมดาราศาสตร์ไทย

กาลิเลโอภาคสอง เจาะลึกยูโรปา

กาลิเลโอภาคสอง เจาะลึกยูโรปา

17 ม.ค. 2541
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)
วันที่ ธันวาคม 1997 เป็นวันที่สุดภารกิจหลักในการสำรวจดาวพฤหัสบดีของยานกาลิเลโอ และถือเป็นการเริ่มต้นภารกิจภาคพิเศษ ซึ่งเป็นภารกิจการสำรวจดวงจันทร์ยูโรปาอย่างละเอียด มีชื่อภารกิจว่า Galileo Europa Mission (GEM) ซึ่งเป็นภารกิจเพิ่มเติมจากภารกิจหลักในการสำรวจดาวพฤหัสบดี GEM จะดำเนินต่อไปจนถึงปลายปี 1999

ปฏิบัติการแรกของ GEM ที่เพิ่งผ่านมาคือ การโฉบเข้าใกล้ดวงจันทร์ยูโรปาในวันที่ 16 ธันวาคม 2540 เวลา 19.05 น. ดวงจันทร์ยูโรปาเป็นดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3,138 กิโลเมตร เล็กกว่าดวงจันทร์ของโลกเล็กน้อย เป็นวัตถุที่มีพื้นผิวราบเรียบที่สุดในระบบสุริยะ จากการสำรวจยูโรปาในช่วงที่ผ่านมา กาลิเลโอได้ค้นพบสิ่งสำคัญอย่างยิ่งบนดวงจันทร์ดวงนี้คือ หลักฐานที่บ่งบอกถึงมหาสมุทรขนาดใหญ่ที่อยู่ใต้ผืนดิน ภูเขาไฟน้ำแข็ง ภูเขาน้ำแข็ง และพบการสะสมของเกลือบนผิวพื้นผิวอีกด้วย กาลิเลโอยังจะต้องสำรวจค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาสมุทรและภูเขาไฟที่กำลังคุกรุ่นอยู่ต่อไป

ภารกิจ GEM นี้ใช้งบประมาณ 30 ล้านเหรียญสหรัฐ ช่วงเวลาสำรวจดวงจันทร์ยูโรปาคือ 16 ธันวาคม 2540 กุมภาพันธ์ 2543 (8 ครั้ง) ช่วงเวลาสำรวจดวงจันทร์คัลลิสโตคือ พฤษภาคม 2543 16 กันยายน 2543 และช่วงเวลาสำรวจไอโอคือช่วง 11 ตุลาคม 2543 26 พฤศจิกายน 2543 และจะสิ้นสุดภารกิจในวันที่ 31 ธันวาคม

ขณะนี้ ยานกาลิเลโออยู่ห่างจากโลกเฉลี่ย 5.5 หน่วยดาราศาสตร์ หรือ 820 ล้านกิโลเมตร ที่ระยะทางขนาดนี้ สัญญาณจากยานที่เดินทางด้วยความเร็วแสงยังต้องใช้เวลานานถึง 46 นาทีจึงจะถึงโลก รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการกาลิเลโอ อ่าน Galileo Project Home Page (http://www.jpl.nasa.gov/galileo)

ที่มา: