สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ระบบสุริยะข้างบ้าน

ระบบสุริยะข้างบ้าน

25 ก.พ. 2541
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)
นักดาราศาสตร์ได้ใช้กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลสำรวจดาวฤกษ์ชื่อ บีตา-ขาตั้งภาพ (Beta-Pictoris) ดาวดวงนี้เป็นดาวฤกษ์ที่นักดาราศาสตร์ใช้ศึกษาเป็นดาวต้นแบบของดวงอาทิตย์เมื่อ 5.5 พันล้านปีที่แล้ว ภาพจากกล้อง STIS (Spece Telescope Imaging Spectograph) บนกล้องฮับเบิลได้พบก้อนสองก้อนในเมฆฝุ่นรอบ ๆ ดาวดวงนี้ ซึ่งแสดงถึงหลักฐานบางอย่างว่ามีดาวเคราะห์โคจรรอบดาวดวงนี้อยู่ นอกจากนี้ยังพบโครงสร้างของระบบดาวหางรอบ ๆ ดาวดวงนี้อีกด้วย เชื่อว่าดาวเคราะห์ต้องสงสัยดวงนี้โคจรรอบดาวแม่ด้วยรัศมีวงโคจร 50 ถึง 60 หน่วยดาราศาสตร์ 

ลักษณะบิดเบี้ยวของขอบนอกของจานฝุ่นรอบดาวบีตา-ขาตั้งภาพ (ภาพล่าง) อาจเกิดจากดาวฤกษ์ดวงอื่นในบริเวณใกล้เคียง แต่ลักษณะบิดเบี้ยวที่เกิดขึ้นในชั้นในใกล้กับดาวฤกษ์ (ภาพบน) น่าจะเกิดจากดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดาวอยู่มากกว่า

ลักษณะบิดเบี้ยวของขอบนอกของจานฝุ่นรอบดาวบีตา-ขาตั้งภาพ (ภาพล่าง) อาจเกิดจากดาวฤกษ์ดวงอื่นในบริเวณใกล้เคียง แต่ลักษณะบิดเบี้ยวที่เกิดขึ้นในชั้นในใกล้กับดาวฤกษ์ (ภาพบน) น่าจะเกิดจากดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดาวอยู่มากกว่า

ที่มา: