สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ฝนดาวตกเพอร์ซิอัส 2548

ฝนดาวตกเพอร์ซิอัส 2548

9 พฤษภาคม 2548
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 21 มิถุนายน 2565
โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด (worachateb@yahoo.com)
เดือนสิงหาคมของทุกปีเป็นช่วงที่มีฝนดาวตกที่สำคัญกลุ่มหนึ่ง คือ ฝนดาวตกเพอร์ซิอัส (Perseid meteor shower) ฝนดาวตกกลุ่มนี้เป็นฝนดาวตกที่ติดกลุ่มในจำนวนฝนดาวตกที่น่าดูที่สุดในรอบปี เพราะมีอัตราการเกิดดาวตกค่อนข้างถี่ ดาวหางที่ให้กำเนิดฝนดาวตกกลุ่มนี้คือ ดาวหางสวิฟต์-ทัตเทิล ดาวหางที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ครบหนึ่งรอบในทุก ๆ ประมาณ 130 ปี

ช่วงที่ดาวหางสวิฟต์-ทัตเทิลกลับมาเยือนโลกเมื่อปลายปี พ.ศ. 2535 ได้ทำให้เกิดฝนดาวตกเพอร์ซิอัสจำนวนมากเป็นพิเศษในปี 2534 และ 2535 ด้วยอัตราสูงกว่า 400 ดวงต่อชั่วโมง ส่วนปี 2536 และ 2537 มีจำนวนลดลงเป็น 300 และ 220 ดวงต่อชั่วโมง ตามลำดับ หลังจากนั้นก็มีจำนวนดาวตกขณะที่มีอัตราสูงสุดอยู่ในราว 100-160 ดวงต่อชั่วโมง

ภาพถ่ายดาวตกบริเวณกลุ่มดาวนายพราน จากฝนดาวตกเพอร์ซิอัส (จาก Jerry Schad)

สำหรับในประเทศไทย อาจไม่ค่อยได้มีโอกาสมองเห็นดาวตกจากฝนดาวตกเพอร์ซิอัสมากนักเนื่องจากอยู่ในฤดูมรสุม ยกเว้นบางปีที่ท้องฟ้าเปิด และหากท้องฟ้าอำนวย ปี 2548 อาจเป็นปีที่สามารถมองเห็นดาวตกจากฝนดาวตกเพอร์ซิอัสได้ดีเนื่องจากไม่มีแสงจันทร์รบกวน ข้อมูลจากองค์การอุกกาบาตสากล คาดว่าฝนดาวตกเพอร์ซิอัสอาจมีอัตราสูงสุดในคืนวันที่ 12 สิงหาคม (เข้าสู่วันที่ 13 สิงหาคม) โดยคาดว่าประเทศไทยอาจเห็นได้เฉลี่ยไม่เกิน ดวงต่อนาที โดยเฉพาะในช่วงประมาณตี ถึงก่อนฟ้าสาง

ตำแหน่งเรเดียนต์ของฝนดาวตกเพอร์ซิอัส 

ฝนดาวตกเกิดขึ้นเมื่อโลกเดินทางผ่านธารสะเก็ดดาว สะเก็ดดาวเหล่านี้มีกำเนิดจากดาวหางที่เข้าใกล้ดวงอาทิตย์ รังสีจากดวงอาทิตย์ทำให้ผิวดาวหางระเหิดปลดปล่อยแก๊สและฝุ่นออกมาในอวกาศ สะเก็ดดาวที่หลุดออกมาจากดาวหางยังคงล่องลอยอยู่ตามเส้นทางวงโคจรของดาวหางดวงนั้น และความร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อสะเก็ดดาวเข้าสู่บรรยากาศโลก จะทำให้โมเลกุลอากาศแตกตัว คายพลังงานในรูปของแสงสว่าง ทำให้เราเห็นเป็นดาวตกในช่วงระยะเวลาสั้นๆ การสังเกตดาวตกโดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ใดๆ เพียงใช้เก้าอี้ผ้าใบหรือนอนดูแล้วมองขึ้นไปในท้องฟ้า

หากบันทึกแนวเส้นทางของดาวตกแล้วลากเส้นย้อนกลับให้เลยออกไปจากแนวดาวตกที่มองเห็น จะพบว่าดาวตกส่วนใหญ่มีแนวการเคลื่อนที่มาจากจุด ๆ หนึ่งในท้องฟ้า จุดนั้นเรียกว่า "จุดกระจาย (radiant)" ฝนดาวตกเพอร์ซิอัสมีตำแหน่งของจุดกระจายอยู่ในกลุ่มดาวเพอร์ซิอัส ซึ่งจะขึ้นจากขอบฟ้าในเวลาประมาณ 23.00 น. (ซึ่งก็คือเวลาที่เริ่มมองเห็นดาวตกจากฝนดาวตกเพอร์ซิอัส) และเคลื่อนสูงขึ้นในท้องฟ้าในช่วงเวลาก่อนเช้ามืด กลุ่มดาวนี้อยู่ใกล้กับกลุ่มดาวแคสซิโอเปียในซีกฟ้าเหนือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดาวตกจากฝนดาวตกเพอร์ซิอัสส่วนใหญ่มีสีขาว-เหลือง และสามารถพบลูกไฟ (ดาวตกที่สว่างมาก) ได้เกือบครึ่งหนึ่งของดาวตกทั้งหมด
ดาวตกจากฝนดาวตกเพอร์ซิอัสมีอัตราเร็วประมาณ 59 กิโลเมตรต่อวินาที ช้ากว่าฝนดาวตกสิงโตที่เกิดในเดือนพฤศจิกายน
ฝนดาวตกเพอร์ซิอัสมีปริมาณดาวตกที่เห็นได้น้อยกว่าฝนดาวตกสิงโตที่เกิดในปี 2544 จึงไม่ควรคาดหวังว่าจะเห็นดาวตกจำนวนมากเช่นนั้น