ฝนดาวตกในปี 2546

มกราคม 2546 วรเชษฐ์ บุญปลอด (worachateb@hotmail.com)

โดยทั่วไปเราสามารถมองเห็นดาวตกบนท้องฟ้าได้เฉลี่ยราว 6 ดวงต่อชั่วโมง ฝนดาวตกเป็นปรากฏการณ์ที่มีดาวตกเกิดขึ้นด้วยอัตราสูงกว่าปกติ จะเกิดขึ้นเมื่อโลกเดินทางฝ่าเข้าไปในอาณาบริเวณของธารสะเก็ดดาวที่ดาวหางทิ้งไว้ ดาวตกที่เกิดจากสะเก็ดดาวเหล่านี้มีหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีลักษณะของดาวตกที่เห็น และจำนวนความถี่แตกต่างกันตามแต่องค์ประกอบและความเร็วของอุกกาบาต ดาวตกกลุ่มสำคัญในรอบปีมีอยู่ประมาณ 8 กลุ่ม ฝนดาวตกที่น่าสนใจในปีนี้ที่ไม่ถูกแสงจันทร์รบกวนได้แก่ ฝนดาวตกควอดแดรนต์และฝนดาวตกอีตาคนแบกหม้อน้ำ ซึ่งเกิดจากสะเก็ดดาวของดาวหางฮัลเลย์

ฝนดาวตกที่น่าสนใจในปี 2546
ฝนดาวตก วันที่มีมากที่สุด อัตราการเกิดสูงสุด
ที่อาจเป็นไปได้
(ดวงต่อชั่วโมง)
ดวงจันทร์ ความคาดหมายเกี่ยวกับ
ท้องฟ้าและแสงจันทร์
ควอดแดรนต์ 3-4 ม.ค. 60 (อาจอยู่ระหว่าง 30-100) จันทร์ดับ ท้องฟ้าโปร่งเป็นส่วนมาก
พิณ 22-23 เม.ย. 10 (อาจมากถึง 60) ครึ่งดวงข้างแรม แสงจันทร์รบกวน โอกาสมีเมฆร้อยละ 50
อีตาคนแบกหม้อน้ำ 6-7 พ.ค. 30-40 ข้างขึ้นอ่อน ๆ ท้องฟ้าอาจมีเมฆมาก
เดลตาคนแบกหม้อน้ำ 27-28 ก.ค. 0-60 จันทร์ดับ ท้องฟ้าอาจมีเมฆมาก
เพอร์ซิอัส 13-14 ส.ค. 60 จันทร์เพ็ญ แสงจันทร์รบกวน ท้องฟ้าอาจมีเมฆมาก
นายพราน 21-22 ต.ค.. 10-15 ข้างแรมแก่ ๆ ท้องฟ้าอาจมีเมฆบางส่วนถึงมาก
สิงโต 17-18 พ.ย. 10-80? ครึ่งดวงข้างแรม แสงจันทร์รบกวน ท้องฟ้าอาจมีเมฆบางส่วน
คนคู่ 14-15 ธ.ค. 80 ข้างแรมอ่อน ๆ แสงจันทร์รบกวน ท้องฟ้าโปร่งเป็นส่วนมาก

หมายเหตุ ฝนดาวตกที่มีแสงจันทร์รบกวนจะมีจำนวนดาวตกที่เห็นลดลงจากค่าในตารางนี้

ดูเพิ่ม