ฝนดาวตกในปี 2550

23 ธันวาคม 2549 วรเชษฐ์ บุญปลอด (worachateb@hotmail.com)

โดยทั่วไปในสภาพท้องฟ้าที่ดีไม่มีเมฆหมอกหรือแสงไฟฝุ่นควันรบกวน เราสามารถมองเห็นดาวตกบนท้องฟ้าได้เฉลี่ยราว 6 ดวงต่อชั่วโมง ในบางช่วงของปีจะมีดาวตกที่ดูเหมือนพุ่งออกมาจากบริเวณเดียวกันบนท้องฟ้า รู้จักกันในชื่อฝนดาวตก (meteor shower) ฝนดาวตกเกิดขึ้นเมื่อโลกเดินทางฝ่าเข้าไปในอาณาบริเวณของธารสะเก็ดดาวที่ดาวหางทิ้งไว้ ดาวตกที่เกิดจากสะเก็ดดาวเหล่านี้มีหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีลักษณะของดาวตกที่เห็น และจำนวนความถี่แตกต่างกันตามแต่องค์ประกอบและความเร็วของสะเก็ดดาว ฝนดาวตกบางกลุ่มอาจมีอัตราต่ำเพียงไม่กี่ดวงต่อชั่วโมงแต่ยังก็เรียกว่าฝนดาวตกเนื่องจากมีแหล่งกำเนิดที่สังเกตได้ชัดเจนว่าพุ่งออกมาจากบริเวณใดบนท้องฟ้า บริเวณนั้นเรียกว่าจุดกระจายฝนดาวตก (radiant) ตารางด้านล่างแสดงฝนดาวตกกลุ่มเด่น ๆ ในรอบปี

ฝนดาวตกในปี 2550
ชื่อ คืนที่มีมากที่สุด เวลาที่เริ่มเห็น
(โดยประมาณ)
อัตราสูงสุด
ในภาวะอุดมคติ
(ดวง/ชั่วโมง)
อัตราสูงสุด
ในประเทศไทย
(ดวง/ชั่วโมง)
หมายเหตุ
ควอดแดรนต์ 3/4 ม.ค. 2.00 น. 120 (อาจอยู่ระหว่าง 60-200) 30-90 แสงจันทร์รบกวน
พิณ 22/23 เม.ย. 22.00 น. 18 (อาจมากถึง 90) 10 -
อีตาคนแบกหม้อน้ำ 6/7 พ.ค. 2.00 น. 60 (ไม่แน่นอน) 30-40 แสงจันทร์รบกวน
เดลตาคนแบกหม้อน้ำ 28/29 ก.ค. 21.00 น. 20 15 แสงจันทร์รบกวน
เพอร์ซิอัส 12/13 ส.ค. 22.00 น. 100 60 -
นายพราน 21/22 ต.ค.. 23.00 น. 25 10-15 -
สิงโต 17/18 พ.ย. 00.30 น. 15 10-15 -
คนคู่ 14/15 ธ.ค. 20.00 น. 120 100 -

หมายเหตุ
  • ฝนดาวตกที่มีแสงจันทร์รบกวนจะมีจำนวนดาวตกที่เห็นลดลงจากค่าในตารางนี้
  • ในคอลัมน์ "คืนที่มีมากที่สุด" เครื่องหมาย / ใช้คั่นคืนวันแรกกับเช้ามืดของอีกวันหนึ่ง เช่น 3/4 หมายถึงคืนวันที่ 3 ต่อเช้ามืดวันที่ 4
  • ข้อมูลดัดแปลงจากองค์การอุกกาบาตสากล (International Meteor Organization -- IMO)

ดูเพิ่ม