ฝนดาวตกในปี 2551

30 ธันวาคม 2550 วรเชษฐ์ บุญปลอด

โดยทั่วไปในสภาพท้องฟ้าที่ดีไม่มีเมฆหมอกหรือแสงไฟฝุ่นควันรบกวน เราสามารถมองเห็นดาวตกบนท้องฟ้าได้เฉลี่ยราว 6 ดวงต่อชั่วโมง ในบางช่วงของปีจะมีดาวตกที่ดูเหมือนพุ่งออกมาจากบริเวณเดียวกันบนท้องฟ้า เรียกว่าฝนดาวตก (meteor shower)

ฝนดาวตกเกิดขึ้นเมื่อโลกเดินทางฝ่าเข้าไปในอาณาบริเวณของธารสะเก็ดดาวที่ดาวหางทิ้งไว้ ดาวตกที่เกิดจากสะเก็ดดาวเหล่านี้มีหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีลักษณะของดาวตกที่เห็น และจำนวนความถี่แตกต่างกันตามแต่องค์ประกอบและความเร็วของสะเก็ดดาว ฝนดาวตกบางกลุ่มอาจมีอัตราต่ำเพียงไม่กี่ดวงต่อชั่วโมงแต่ยังก็เรียกว่าฝนดาวตกเนื่องจากมีแหล่งกำเนิดที่สังเกตได้ว่าดูเหมือนพุ่งออกมาจากบริเวณหนึ่งบนท้องฟ้า จุดนั้นเรียกว่าจุดกระจายฝนดาวตก (radiant) มักเรียกชี่อฝนดาวตกตามกลุ่มดาวหรือดาวที่อยู่ในบริเวณจุดกระจายฝนดาวตก ตารางด้านล่างแสดงฝนดาวตกกลุ่มสำคัญในรอบปีซึ่งส่วนใหญ่มีแสงจันทร์รบกวน

ฝนดาวตกที่น่าดูในปีนี้คือฝนดาวตกอีตาคนแบกหม้อน้ำ ("อีตา" มาจากอักษรกรีก) จุดกระจายฝนดาวตกอยู่ใกล้ดาวอีตาคนแบกหม้อน้ำในกลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ ต้นกำเนิดของฝนดาวตกชุดนี้มาจากดาวหางฮัลเลย์ ส่วนฝนดาวตกเพอร์ซิอัสจะมีแสงจันทร์รบกวนในช่วงก่อน 2.30 น.

ฝนดาวตกในปี 2551
ชื่อ คืนที่มีมากที่สุด เวลาที่เริ่มเห็น
(โดยประมาณ)
อัตราสูงสุด
ในภาวะอุดมคติ
(ดวง/ชั่วโมง)
อัตราสูงสุด
ในประเทศไทย
(ดวง/ชั่วโมง)
หมายเหตุ
ควอดแดรนต์ 3/4 ม.ค. 2.00 น. 120 (อาจอยู่ระหว่าง 60-200) 30-90 -
พิณ 21/22 เม.ย. 22.00 น. 18 (อาจมากถึง 90) 10 แสงจันทร์รบกวน
อีตาคนแบกหม้อน้ำ 5/6 พ.ค. 2.00 น. 70 (อาจอยู่ระหว่าง 40-85) 20-40 -
เดลตาคนแบกหม้อน้ำ 27/28 ก.ค. 21.00 น. 20 15 แสงจันทร์รบกวน
หลัง 1.30 น.
เพอร์ซิอัส 12/13 ส.ค. 22.00 น. 100 60 แสงจันทร์รบกวน
ก่อน 2.30 น.
นายพราน 20/21 ต.ค.. 23.00 น. 25 10-15 แสงจันทร์รบกวน
สิงโต 17/18 พ.ย. 00.30 น. 15 10-15 แสงจันทร์รบกวน
คนคู่ 12/13 ธ.ค. 20.00 น. 120 100 แสงจันทร์รบกวน

หมายเหตุ
  • ตัวเลขสำหรับสถานที่ที่ท้องฟ้ามืดสนิท หากมีแสงจันทร์และมลพิษทางแสงรบกวนจะมีจำนวนดาวตกที่เห็นลดลงจากค่าในตารางนี้
  • คอลัมน์ "คืนที่มีมากที่สุด" เครื่องหมาย / ใช้คั่นคืนวันแรกกับเช้ามืดของอีกวันหนึ่ง เช่น 3/4 หมายถึงคืนวันที่ 3 ต่อเช้ามืดวันที่ 4
  • ดัดแปลงจากตารางฝนดาวตกประจำปีเผยแพร่โดยองค์การอุกกาบาตสากล (International Meteor Organization - IMO)

ดูเพิ่ม