สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ดาราจักรแคระสร้างดาราจักรใหญ่ จริงหรือ?

ดาราจักรแคระสร้างดาราจักรใหญ่ จริงหรือ?

11 พ.ค. 2550
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)
นักเอกภพวิทยาส่วนใหญ่เชื่อว่า ดาราจักรในเอกภพมีการกำเนิดแบบปลาใหญ่กินปลาเล็ก นั่นคือ ดาราจักรรุ่นแรกเป็นดาราจักรขนาดเล็ก ต่อมาดาราจักรน้อยเหล่านั้นมีการรวมกันเป็นดาราจักรที่ใหญ่ขึ้นทีละน้อยจนมีขนาดใหญ่ดังเช่นปัจจุบัน 

แต่สำหรับดาราจักรทางช้างเผือก อาจไม่เป็นเช่นนั้น

อะมีนา เฮลมี จากสถาบันดาราศาสตร์แคปเทย์น  ในเนเธอร์แลนด์ นำคณะนักดาราศาสตร์ในการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของดาวยักษ์กว่าสองพันดวงในดาราจักรแคระที่ใกล้ดาราจักรของเราที่สุดสี่แห่ง ได้แก่ ดาราจักรแคระเตาหลอม ช่างแกะสลัก เซกซ์แทนส์ และกระดูกงูเรือ พบว่า องค์ประกอบทางเคมีในดาวเหล่านี้ไม่สอดคล้องกับแบบจำลองทางเอกภพวิทยาปัจจุบัน 

เขาพบว่าดาวในดาราจักรแคระพวกนี้กับดาวในกลดของดาราจักรทางช้างเผือกแม้มีสัดส่วนธาตุเฉลี่ยใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม ดาราจักรแคระไม่มีดาวฤกษ์ที่มีธาตุหนักน้อย แต่ดาราจักรทางช้างเผือกมี

ผลการสำรวจนี้ขัดแย้งกับทฤษฎีที่ว่ากลดของดาราจักรขนาดใหญ่เกิดมาจากการรวมกันของดาราจักรแคระอย่างชัดเจน

"ดูเหมือนอวกาศแถบบ้านใกล้เรือนเคียงของเราจะมีเรื่องให้ศึกษามากเสียจริงๆ" เฮลมีกล่าว

ดาราจักรแคระเตาหลอม ดาราจักรแคระทรงกลมอยู่ใกล้เคียงทางช้างเผือก จากการศึกษาดาราจักรนี้และดาราจักรอื่นที่อยู่ใกล้ทางช้างเผือก ทำให้นักดาราศาสตร์สงสัยว่าดาราจักรทางช้างเผือกอาจไม่ได้เกิดจากการหลอมรวมกันของดาราจักรเล็กดังที่เคยเชื่อกัน

ดาราจักรแคระเตาหลอม ดาราจักรแคระทรงกลมอยู่ใกล้เคียงทางช้างเผือก จากการศึกษาดาราจักรนี้และดาราจักรอื่นที่อยู่ใกล้ทางช้างเผือก ทำให้นักดาราศาสตร์สงสัยว่าดาราจักรทางช้างเผือกอาจไม่ได้เกิดจากการหลอมรวมกันของดาราจักรเล็กดังที่เคยเชื่อกัน

ที่มา: