สมาคมดาราศาสตร์ไทย

อนาคตของกล้องฮับเบิล

อนาคตของกล้องฮับเบิล

27 ธ.ค. 2546
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)
เมื่อ เดือนก่อน นาซาได้เสนอแผนที่จะปลดระวางกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลในปี 2553 โดยไม่คำนึงว่ากล้องจะยังคงทำงานได้อยู่หรือไม่ก็ตาม เพื่อเปิดโอกาสให้กล้องรุ่นใหม่ คือ กล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์เวบบ์ซึ่งได้รับการวางตัวให้เป็นทายาทของฮับเบิลมาทำงานแทนในปี 2554 ด้วยแผนนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้ถึง 200 ล้านดอลลาร์ต่อปี

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดนาซาได้เลิกล้มแนวคิดดังกล่าวนี้แล้ว โดยยืนยันที่จะให้กล้องฮับเบิลบริการต่อไปตราบเท่าที่กล้องยังคงประสิทธิภาพเยี่ยมยอดอยู่ได้ ตามแผนนี้กล้องฮับเบิลจำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุงอีกอย่างน้อยหนึ่งครั้งโดยนักบินอวกาศจากกระสวยอวกาศเช่นเดียวกับที่ผ่านมา งานซ่อมบำรุงสำคัญนอกเหนือจากการเปลี่ยนอุปกรณ์ทั่วไปก็คือการเปลี่ยนไจโรสโกป ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทึ่ใช้ในการหันเหกล้องไปยังเป้าหมาย ล่าสุดกำหนดการซ่อมบำรุงครั้งต่อไปของกล้องฮับเบิลถูกเลื่อนออกไปจากปี 2547 ไปเป็นกลางปี 2550 การเลื่อนกำหนดนี้อาจไม่ใช่ปัญหาใหญ่ เนื่องจากขณะนี้ไจโรสโกปบนกล้องยังคงทำงานได้ถึง ตัวจากจำนวนทั้งหมด ตัว ในขณะที่กล้องจำเป็นต้องใช้จริง ๆ เพียง ตัวเท่านั้น แต่ปัญหาจริง ๆ คือนาซายังคงขวัญผวาไม่หายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับยานขนส่งอวกาศโคลัมเบียเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ นาซาอาจไม่ยอมเสี่ยงนำมนุษย์ขึ้นไปที่ไหนอีกนอกจากที่สถานีอวกาศนานาชาติที่เดียว 

  

ไม่ว่าจะมีนักบินอวกาศไปปฏิบัติงานที่ฮับเบิลอีกหรือไม่ และไม่ว่ากล้องฮับเบิลจะปฏิบัติงานต่อไปอีกได้นานเท่าใด สิ่งที่แน่นอนที่สุดคือ ยานขนส่งอวกาศไม่สามารถนำกล้องฮับเบิลเก็บใส่ห้องบรรทุกของกลับมายังโลกอย่างปลอดภัยได้

หลังปี 2556 กล้องฮับเบิลจะเริ่มเสียระดับความสูงและตกลงสู่บรรยากาศโลก เนื่องจากกล้องฮับเบิลไม่มีจรวดขับดันของตนเอง ดังนั้นจะไม่สามารถควบคุมทิศทางและตำแหน่งที่จะตกได้ จึงเป็นเรื่องอันตรายมากหากกล้องตกลงสู่เขตชุมชน ขณะนี้นาซาเริ่มพัฒนาจรวดพิเศษติดให้กับกล้องฮับเบิลเพื่อให้ฮับเบิลเลือกที่ตกที่ไม่เป็นอันตรายได้ 

ขณะนี้ยังไม่แน่ว่าการซ่อมบำรุงกล้องฮับเบิลในปี 2549 จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ คำตอบนี้จะทราบแน่ชัดหลังการขึ้นสู่อวกาศอีกครั้งของกระสวยอวกาศซึ่งจะหลังเดือนกันยายน 2547 หากการซ่อมบำรุงเกิดขึ้นได้จริง กล้องฮับเบิลจะได้รับการติดตั้งกล้องถ่ายภาพกล้องใหม่กับสเปกโทรกราฟตัวใหม่ และเปลี่ยนไจโรสโกปเป็นรุ่นใหม่ที่ดีกว่าและทนกว่า ตัว รวมถึงการยกระดับวงโคจรให้สูงขึ้นด้วย แต่ถ้าหากไม่มีการซ่อมบำรุงอีก กล้องฮับเบิลจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จนถึงหลังปี 2553 

กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้อีกอย่างน้อยถึงปี 2553 ก่อนที่จะปลดระวาง

กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้อีกอย่างน้อยถึงปี 2553 ก่อนที่จะปลดระวาง

ที่มา: