สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ฝนดาวตกในปี 2546

ฝนดาวตกในปี 2546

3 มกราคม 2546
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 26 สิงหาคม 2565
โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด (worachateb@yahoo.com)
โดยทั่วไปเราสามารถมองเห็นดาวตกบนท้องฟ้าได้เฉลี่ยราว ดวงต่อชั่วโมง ฝนดาวตกเป็นปรากฏการณ์ที่มีดาวตกเกิดขึ้นด้วยอัตราสูงกว่าปกติ จะเกิดขึ้นเมื่อโลกเดินทางฝ่าเข้าไปในอาณาบริเวณของธารสะเก็ดดาวที่ดาวหางทิ้งไว้ ดาวตกที่เกิดจากสะเก็ดดาวเหล่านี้มีหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีลักษณะของดาวตกที่เห็น และจำนวนความถี่แตกต่างกันตามแต่องค์ประกอบและความเร็วของอุกกาบาต ดาวตกกลุ่มสำคัญในรอบปีมีอยู่ประมาณ กลุ่ม ฝนดาวตกที่น่าสนใจในปีนี้ที่ไม่ถูกแสงจันทร์รบกวนได้แก่ ฝนดาวตกควอดแดรนต์และฝนดาวตกอีตาคนแบกหม้อน้ำ ซึ่งเกิดจากสะเก็ดดาวของดาวหางฮัลเลย์

ฝนดาวตกที่น่าสนใจในปี 2546
ฝนดาวตกวันที่มีมากที่สุดอัตราการเกิดสูงสุดที่อาจเป็นไปได้ (ดวงต่อชั่วโมง)ดวงจันทร์ความคาดหมายเกี่ยวกับท้องฟ้าและแสงจันทร์
ควอดแดรนต์3-4 ม.ค.60 (อาจอยู่ระหว่าง 30-100)จันทร์ดับท้องฟ้าโปร่งเป็นส่วนมาก
พิณ22-23 เม.ย.10 (อาจมากถึง 60)ครึ่งดวงข้างแรมแสงจันทร์รบกวน โอกาสมีเมฆร้อยละ 50
อีตาคนแบกหม้อน้ำ6-7 พ.ค.30-40ข้างขึ้นอ่อน ท้องฟ้าอาจมีเมฆมาก
เดลตาคนแบกหม้อน้ำ27-28 ก.ค.0-60จันทร์ดับท้องฟ้าอาจมีเมฆมาก
เพอร์ซิอัส13-14 ส.ค.60จันทร์เพ็ญแสงจันทร์รบกวน ท้องฟ้าอาจมีเมฆมาก
นายพราน21-22 ต.ค..10-15ข้างแรมแก่ ท้องฟ้าอาจมีเมฆบางส่วนถึงมาก
สิงโต17-18 พ.ย.10-80?ครึ่งดวงข้างแรมแสงจันทร์รบกวน ท้องฟ้าอาจมีเมฆบางส่วน
คนคู่14-15 ธ.ค.80ข้างแรมอ่อน แสงจันทร์รบกวน ท้องฟ้าโปร่งเป็นส่วนมาก

หมายเหตุ ฝนดาวตกที่มีแสงจันทร์รบกวนจะมีจำนวนดาวตกที่เห็นลดลงจากค่าในตารางนี้