สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ฝนดาวตกในปี 2548

ฝนดาวตกในปี 2548

2 มกราคม 2548
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 21 มิถุนายน 2565
โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด (worachateb@yahoo.com)
โดยทั่วไปในสภาพท้องฟ้าที่ดีไม่มีเมฆหมอกหรือแสงไฟฝุ่นควันรบกวน เราสามารถมองเห็นดาวตกบนท้องฟ้าได้เฉลี่ยราว ดวงต่อชั่วโมง ในบางช่วงของปีจะมีดาวตกที่ดูเหมือนพุ่งออกมาจากบริเวณเดียวกันบนท้องฟ้า รู้จักกันในชื่อฝนดาวตก (meteor shower) ฝนดาวตกเกิดขึ้นเมื่อโลกเดินทางฝ่าเข้าไปในอาณาบริเวณของธารสะเก็ดดาวที่ดาวหางทิ้งไว้ ดาวตกที่เกิดจากสะเก็ดดาวเหล่านี้มีหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีลักษณะของดาวตกที่เห็น และจำนวนความถี่แตกต่างกันตามแต่องค์ประกอบและความเร็วของอุกกาบาต ฝนดาวตกกลุ่มหนึ่งอาจมีอัตราต่ำเพียงไม่กี่ดวงต่อชั่วโมงแต่ยังก็เรียกว่าฝนดาวตกเนื่องจากมีแหล่งกำเนิดที่สังเกตได้ชัดเจนว่าพุ่งออกมาจากบริเวณใดบนท้องฟ้า บริเวณนั้นเรียกว่าจุดกระจายฝนดาวตก (radiant) ฝนดาวตกกลุ่มหลักๆ ในรอบปีที่มีดาวตกปริมาณสูงมีอยู่ไม่มากนัก ปีนี้มีฝนดาวตกเพียง กลุ่มที่เกิดขึ้นในคืนเดือนมืดจึงไม่ถูกแสงจันทร์รบกวน ได้แก่ ฝนดาวตกอีตาคนแบกหม้อน้ำที่เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม และฝนดาวตกเพอร์ซิอัสที่เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม ส่วนฝนดาวตกกลุ่มอื่นๆ นอกจากนี้จะมีแสงจันทร์รบกวน

ฝนดาวตกที่น่าสนใจในปี 2548
ชื่อ คืนที่มีมากที่สุด อัตราสูงสุดที่อาจเป็นไปได้ (ดวงต่อชั่วโมง) อัตราสูงสุดในประเทศไทย (ดวงต่อชั่วโมง) หมายเหตุ
ควอดแดรนต์ 4/5 ม.ค. 120 (อาจอยู่ระหว่าง 60-200) 60 (อาจอยู่ระหว่าง 30-100) แสงจันทร์รบกวน
พิณ 22/23 เม.ย. 18 (อาจมากถึง 90) มากกว่า 10 แสงจันทร์รบกวน
อีตาคนแบกหม้อน้ำ 5/6 พ.ค. 60 (แปรผันได้) 30-40 -
เดลตาคนแบกหม้อน้ำ 28/29 ก.ค. 20 15 แสงจันทร์รบกวน
เพอร์ซิอัส 12/13 ส.ค. 100 60 -
นายพราน 21/22 ต.ค.. 23 10-15 แสงจันทร์รบกวน
สิงโต 17/18 พ.ย. 30-40 20-30 แสงจันทร์รบกวน
คนคู่ 13/14 ธ.ค. 120 100 แสงจันทร์รบกวน


หมายเหตุ ฝนดาวตกที่มีแสงจันทร์รบกวนจะมีจำนวนดาวตกที่เห็นลดลงจากค่าในตารางนี้ ข้อมูลจากองค์การอุกกาบาตสากล (International Meteor Organization -- IMO)