สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ไขปริศนารูปหน้าคนบนดาวอังคาร

ไขปริศนารูปหน้าคนบนดาวอังคาร

1 พ.ค. 2541
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)
นักดาราศาสตร์จากองค์การนาซาได้แสดงภาพถ่ายบริเวณไซโดเนีย (Cydonia) บนดาวอังคาร ซึ่งถ่ายและส่งกลับมายังโลกโดยยานมาร์สโกลบัลเซอร์เวเยอร์เมื่อวันที่ เมษายนที่ผ่านมา บริเวณนี้เป็นสถานที่ ๆ รู้จักกันดีเนื่องจากเป็นบริเวณที่พบเนินดินที่มีลักษณะเหมือนกับใบหน้าของคน จากภาพถ่ายทางอากาศโดยยานไวกิงซึ่งได้ถ่ายไว้ในปี พ.ศ. 2519 แต่ภาพจากยานไวกิงนั้นมีความละเอียดต่ำ เมื่อเทียบกับภาพความละเอียดสูงซึ่งถ่ายโดยยานมาร์สโกลบัลเซอร์เวเยอร์ที่สถานที่เดียวกันแล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า "หน้าคน" นี้แท้จริงแล้วเป็นเพียงเนินดินที่ถูกกัดกร่อนโดยลมฟ้าอากาศของดาวอังคารเองจนเป็นรูปร่างต่าง ๆ 

อย่างไรก็ตาม ยังมีกลุ่มผู้คลังไคล้เรื่องราวของมนุษย์ดาวอังคารบางคนยังไม่ยอมแพ้ และยังคงเชื่อว่ารูปหน้าคนนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ชาวดาวอังคารสร้างขึ้นอย่างแน่นอน โดยได้กล่าวว่าภาพจากยานมาร์สโกลบัลเซอร์เวเยอร์ได้ผ่านการตกแต่งมาก่อน ซึ่งต่างกับภาพจากยานไวกิงซึ่งไม่มีการตกแต่งภาพจึงมีความน่าเชื่อถือมากกว่า บ้างกล่าวว่านาซาและองค์กรภาครัฐอื่น ๆ กำลังพยายามปกปิดข้อเท็จจริงบางอย่างอยู่ 

ยานมาร์สโกลบัลเซอร์เวเยอร์ยังมีภารกิจที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง นั่นคือ ถ่ายภาพยานไวกิง และยานมาร์สพาทไฟน์เดอร์ที่จอดนิ่งอยู่บนดาวอังคาร และอาจรวมไปถึงการถ่ายภาพยานไวกิง ด้วย ภาพปริศนาหน้าคนบนดาวอังคาร ถ่ายเป็นครั้งแรกโดยยานไวกิงในปี พ.ศ. 2519 (ขวาบน) ไม่ใช่ร่องรอยของอารยธรรมโบราณแต่อย่างใด หากเป็นเพียงเนินดินธรรมดาเท่านั้น ดังจะเห็นได้ในภาพจากยานมาร์สโกลบัลเซอร์เวเยอร์ที่ถ่ายที่จุดเดียวกัน

ภาพปริศนาหน้าคนบนดาวอังคาร ถ่ายเป็นครั้งแรกโดยยานไวกิงในปี พ.ศ. 2519 (ขวาบน) ไม่ใช่ร่องรอยของอารยธรรมโบราณแต่อย่างใด หากเป็นเพียงเนินดินธรรมดาเท่านั้น ดังจะเห็นได้ในภาพจากยานมาร์สโกลบัลเซอร์เวเยอร์ที่ถ่ายที่จุดเดียวกัน

ภาพถ่ายมุมกว้างของบริเวณไซโดเนีย

ภาพถ่ายมุมกว้างของบริเวณไซโดเนีย

ที่มา: