สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ท้องฟ้ารายสัปดาห์

ท้องฟ้ารายสัปดาห์

10-16 มกราคม ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวยูเรนัสในเวลาหัวค่ำ

11 มกราคม 2565 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

10-16 มกราคม 2565


★ จันทร์, 10 มกราคม จันทร์กึ่งข้างขึ้น (01:11 น.)


จันทร์กึ่งข้างขึ้น หรือจันทร์กึ่งแรก เป็นวันที่มองเห็นดวงจันทร์สว่างครึ่งดวงอยู่บนท้องฟ้าเวลาหัวค่ำ ใกล้เคียงกับวันขึ้น 7-8 ค่ำ ตามปฏิทินจันทรคติ ดวงจันทร์มีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ตามมุมห่างจากดวงอาทิตย์ แสงอาทิตย์ที่ตกกระทบพื้นผิวดวงจันทร์ในมุมต่าง ๆ ทำให้เกิดข้างขึ้น-ข้างแรม จันทร์กึ่งข้างขึ้นเป็นช่วงที่ดวงจันทร์อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ไปทางทิศตะวันออกเป็นมุม 90° เราจะเห็นดวงจันทร์อยู่สูงบนท้องฟ้าเวลาหัวค่ำ และตกลับขอบฟ้าราวเที่ยงคืน

★ อังคาร, 11 มกราคม เวลาหัวค่ำ ดวงจันทร์ใกล้ดาวยูเรนัส 

11 มกราคม 2565 เวลา 19:30 น. บนท้องฟ้าเหนือศีรษะ (จาก Stellarium)

★ ศุกร์, 14 มกราคม ดวงจันทร์ไกลโลกที่สุด (16 น. ระยะห่าง 405,805 กม.)

ดวงจันทร์โคจรรอบโลกเป็นวงรี ห่างโลกด้วยระยะทางเฉลี่ยราว 384,400 กิโลเมตร ดวงจันทร์สามารถเข้ามาใกล้และไกลโลกมากกว่านี้ได้อีกราว 25,000 กิโลเมตร บนวงโคจรของดวงจันทร์จึงมีจุดใกล้โลกที่สุดกับจุดไกลโลกที่สุดอยู่ตรงข้ามกัน ขณะที่ดวงจันทร์อยู่ไกลโลกที่สุด ขนาดปรากฏของดวงจันทร์จะเล็กกว่าที่ระยะห่างเฉลี่ยประมาณ 7% ดวงจันทร์ผ่านจุดใกล้หรือไกลโลกที่สุดเฉลี่ยทุก ๆ 27.5 วัน ระยะห่างที่จุดใกล้และไกลโลกที่สุดในแต่ละครั้งไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับแรงโน้มถ่วงรบกวนจากดวงอาทิตย์และวัตถุอื่นในระบบสุริยะ

★ อาทิตย์, 16 มกราคม พลูโตอยู่ร่วมทิศกับดวงอาทิตย์


17-23 มกราคม 2565


★ อังคาร, 18 มกราคม จันทร์เพ็ญ (06:48 น.)
★ อาทิตย์, 23 มกราคม ดาวพุธผ่านตำแหน่งร่วมทิศแนววงใน

ดาวเคราะห์ในเดือนมกราคม 2565


เวลาหัวค่ำมองเห็นดาวเสาร์ ♄ (โชติมาตร +0.7) และดาวพฤหัสบดี ♃ (โชติมาตร -2.1 ถึง -2.0) อยู่บนท้องฟ้าทิศตะวันตก ดาวเสาร์อยู่ในกลุ่มดาวแพะทะเล ส่วนดาวพฤหัสบดีอยู่สูงขึ้นไปในกลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ ดาวเคราะห์ทั้งสองมีมุมห่างจากดวงอาทิตย์ลดลงทุกวัน สังเกตดาวเสาร์ได้ถึงราวต้นสัปดาห์สุดท้ายของเดือน หลังจากนั้นเข้าใกล้ดวงอาทิตย์

ดาวพุธ ☿ อยู่ต่ำใกล้ขอบฟ้าในทิศเดียวกับดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ ทำมุมห่างจากดวงอาทิตย์ที่สุดในวันที่ มกราคม หลังจากนั้นจะเคลื่อนกลับเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากขึ้น สังเกตได้ถึงราวกลางเดือน ช่วงวันที่ 1-17 มกราคม ดาวพุธมีความสว่างลดลงจากโชติมาตร -0.7 ไปที่ +1.6

เวลาเช้ามืดมองเห็นดาวอังคาร ♂ (โชติมาตร +1.5 ถึง +1.4) อยู่เหนือขอบฟ้าตะวันออก เยื้องไปทางตะวันออกเฉียงใต้ โดยเช้ามืดวันที่ มกราคม จันทร์เสี้ยวอยู่ต่ำกว่าดาวอังคารประมาณ 3° ช่วงแรกดาวอังคารอยู่ในกลุ่มดาวคนแบกงู เช้ามืดวันที่ 20 มกราคม เข้าสู่กลุ่มดาวคนยิงธนู

ดาวศุกร์ ♀ (โชติมาตร -4.3 ถึง -4.8) อยู่ร่วมทิศกับดวงอาทิตย์ในวันที่ มกราคม หลังจากนั้นจะเริ่มปรากฏบนท้องฟ้าทิศตะวันออกในราวกลางเดือนมกราคม ปรากฏอยู่ในกลุ่มดาวคนยิงธนู ห่างไปทางซ้ายมือด้านล่างของดาวอังคาร เช้ามืดวันที่ 30 มกราคม จันทร์เสี้ยวผ่านมาอยู่ใกล้ดาวเคราะห์ทั้งสองดวง

ภาพจำลองแสดงส่วนสว่างของดาวเคราะห์ และขนาดปรากฏเปรียบเทียบ (ดัดแปลงจาก Solar System Simulator/NASA)  (จาก วรเชษฐ์ บุญปลอด)

ดูเพิ่ม


★ แผนที่ฟ้าออนไลน์
★ ดาวเคราะห์ในปี 2565
★ ฝนดาวตกในปี 2565
★ สุริยุปราคาและจันทรุปราคาในปี 2565
★ ดาวหางเลนเนิร์ด C/2021 A1 (Leonard)
★ ดาวหางและดาวเคราะห์น้อย
★ เวลาดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ขึ้น-ตก
★ เวลาเกิดแสงสนธยาและเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น-ตก
★ คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว
★ สารพันคำถามดาราศาสตร์