สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ท้องฟ้ารายสัปดาห์

ท้องฟ้ารายสัปดาห์

5-11 กรกฎาคม 2563

5 กรกฎาคม 2563 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

5-11 กรกฎาคม 2563


☽︎ อาทิตย์, กรกฎาคม จันทร์เพ็ญ (11:44 น.) เกิดจันทรุปราคาเงามัว ไม่เห็นในประเทศไทย ดาวเคราะห์น้อยเวสตาอยู่ร่วมทิศกับดวงอาทิตย์


☽︎ ♃ จันทร์, กรกฎาคม เช้ามืด ดวงจันทร์ใกล้ดาวพฤหัสบดี 

กรกฎาคม 2563 ก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น ชั่วโมง (จาก Stellarium)

☽︎ ♄ จันทร์, กรกฎาคม หัวค่ำ ดวงจันทร์ใกล้ดาวเสาร์ 

กรกฎาคม 2563 เวลา 20:30 น. (จาก Stellarium)

ดาวเคราะห์และดวงจันทร์ (กรกฎาคม 2563)


เดือนกรกฎาคม 2563 ดาวพฤหัสบดี ♃ (โชติมาตร –2.7 ถึง –2.8) และดาวเสาร์ ♄ (โชติมาตร +0.2 ถึง +0.1) จะผ่านตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ เป็นช่วงที่ดาวเคราะห์ทั้งสองมีลองจิจูดฟ้าทำมุม 180° กับดวงอาทิตย์ จึงอยู่เหนือขอบฟ้าทิศตะวันออกหลังจากดวงอาทิตย์ตก อยู่สูงสุดบนท้องฟ้าในเวลาประมาณเที่ยงคืน และอยู่เหนือขอบฟ้าทิศตะวันตกก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น เป็นช่วงที่มีขนาดปรากฏในกล้องโทรทรรศน์เป็นดวงโตที่สุดในรอบปี ดาวพฤหัสบดีอยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ในวันที่ 14 กรกฎาคม ดาวเสาร์ผ่านตำแหน่งเดียวกันในอีกหนึ่งสัปดาห์ถัดมา ดาวเคราะห์ทั้งสองจึงอยู่ห่างกันไม่มากนักในกลุ่มดาวคนยิงธนู

ดาวอังคาร (โชติมาตร –0.5 ถึง –1.1) ♂ อยู่ในกลุ่มดาวปลา เดือนนี้เคลื่อนผ่านพื้นที่ของกลุ่มดาวซีตัสตามการแบ่งเขตกลุ่มดาวสากล  ต้นเดือนขึ้นเหนือขอบฟ้าเวลาเที่ยงคืน ปลายเดือนเร็วขึ้นอีกชั่วโมงเศษ จากนั้นอยู่บนท้องฟ้าให้สังเกตได้จนถึงเช้ามืด ดาวอังคารมีความสว่างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเข้าใกล้โลกมากขึ้นทุกวัน ปรากฏเป็นสีส้มอมชมพู หากใช้กล้องโทรทรรศน์กำลังขยายสูงส่องดูจะมีโอกาสเห็นน้ำแข็งที่ปกคลุมบริเวณขั้วดาวอังคาร

ดาวศุกร์ ♀ (โชติมาตร –4.7 ถึง –4.6) อยู่ในกลุ่มดาววัว เป็นดาวประกายพรึกอยู่บนท้องฟ้าทิศตะวันออกในเวลาเช้ามืด วันที่ 12 กรกฎาคม ดาวศุกร์ผ่านใกล้ดาวอัลเดบารันซึ่งเป็นดาวสว่างในกลุ่มดาวนี้ที่ระยะ 2° ต้นสัปดาห์ที่ ของเดือน ดาวพุธ ☿ ทำมุมห่างจากดวงอาทิตย์มากพอให้สังเกตได้ในทิศเดียวกับดาวศุกร์ แต่อยู่ใกล้ขอบฟ้าและสว่างน้อยกว่ามาก ดาวพุธอยู่ในกลุ่มดาวคนคู่ ทำมุมห่างจากดวงอาทิตย์ที่สุดในวันที่ 22 กรกฎาคม โดยช่วงวันที่ 12-31 กรกฎาคม ดาวพุธสว่างขึ้นจากโชติมาตร +2.3 ไปที่ –0.8

ต้นเดือนเป็นครึ่งหลังของข้างขึ้น ดวงจันทร์ ☽︎ สว่างเต็มดวงในวันที่ กรกฎาคม จากนั้นเข้าสู่ข้างแรม เช้ามืดวันที่ กรกฎาคม ดวงจันทร์ผ่านใกล้ดาวพฤหัสบดี หัวค่ำวันเดียวกันขยับไปอยู่ใกล้ดาวเสาร์ เช้ามืดวันที่ 12 กรกฎาคม มองเห็นดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวอังคาร ก่อนจะสว่างครึ่งดวงในวันถัดไป วันที่ 17 กรกฎาคม จันทร์เสี้ยวอยู่ใกล้ดาวศุกร์ วันที่ 19 กรกฎาคม เคลื่อนไปอยู่ทางซ้ายมือของดาวพุธ หลังจันทร์ดับในวันที่ 21 กรกฎาคม จะเข้าสู่ข้างขึ้น พื้นที่ด้านสว่างบนดวงจันทร์เพิ่มขึ้นทุกวัน สว่างครึ่งดวงในวันที่ 27 กรกฎาคม

ภาพจำลองดาวเคราะห์ แสดงให้เห็นส่วนสว่างของดาวเคราะห์ และขนาดปรากฏเปรียบเทียบ (ดัดแปลงจาก Solar System Simulator/NASA) 

ดูเพิ่ม


 ดาวเคราะห์ในปี 2563
 ฝนดาวตกในปี 2563
 สุริยุปราคาและจันทรุปราคาในปี 2563
 ดาวหางและดาวเคราะห์น้อย
 เวลาดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ขึ้น-ตก
 เวลาเกิดแสงสนธยาและเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น-ตก
 คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว
 สารพันคำถามดาราศาสตร์