สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ท้องฟ้ารายสัปดาห์

ท้องฟ้ารายสัปดาห์

19-26 มกราคม 2563 จันทร์เสี้ยวผ่านใกล้ดาวอังคารและดาวพฤหัสบดีก่อนจันทร์ดับในวันเสาร์

19 มกราคม 2563 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

19-25 มกราคม 2563


☽︎ ♂ อังคาร, 21 มกราคม เวลาเช้ามืด ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวอังคารที่ระยะ 
☽︎ ♃ พฤหัสบดี, 23 มกราคม เวลาเช้ามืด ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวพฤหัสบดีที่ระยะ 


ดวงจันทร์เคลื่อนที่รอบโลก เราจึงมีโอกาสเห็นดวงจันทร์ผ่านใกล้ดาวเคราะห์แต่ละดวงได้ประมาณเดือนละครั้ง บางครั้งใกล้จนสามารถเกิดการบังกันได้ ดวงจันทร์บังดาวอังคารที่เห็นได้ในประเทศไทยบนท้องฟ้าเวลากลางคืนครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2551 ครั้งถัดไปจะเกิดในวันที่ 17 เมษายน 2564 ส่วนดวงจันทร์บังดาวพฤหัสบดีที่เห็นได้ในประเทศไทยบนท้องฟ้าเวลากลางคืนครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2555 ครั้งถัดไปจะเกิดในวันที่ พฤศจิกายน 2569 โดยเห็นได้เฉพาะภาคใต้

จันทร์เสี้ยวอยู่ใกล้ดาวศุกร์เมื่อวันที่ มกราคม 2560 (จาก  กมล แย้มอุทัย)

 เสาร์, 25 มกราคม จันทร์ดับ (04:42 น.)

จันทร์ดับหรือเดือนดับ เป็นวันที่ไม่เห็นดวงจันทร์อยู่บนท้องฟ้าเวลากลางคืน เนื่องจากดวงจันทร์เคลื่อนไปอยู่ในแนวระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ ใกล้เคียงกับวันแรม 14-15 ค่ำ ตามปฏิทินจันทรคติ 


26 มกราคม กุมภาพันธ์ 2563


♀ ♆ จันทร์, 27 มกราคม เวลาหัวค่ำ ดาวศุกร์อยู่ใกล้ดาวเนปจูนที่ระยะ 0.4°
☽︎ ♀ อังคาร, 28 มกราคม เวลาหัวค่ำ ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวศุกร์ที่ระยะ 
☽︎ พฤหัสบดี, 30 มกราคม ดวงจันทร์ไกลโลกที่สุด (4 น. ระยะห่าง 405,393 กม.)

ดาวเคราะห์และดวงจันทร์ (มกราคม 2563)


เดือนมกราคม 2563 ดาวศุกร์ ♀ (โชติมาตร –4.0 ถึง –4.1) เป็นดาวประจำเมืองสว่างโดดเด่นอยู่บนท้องฟ้าด้านทิศตะวันตก ช่วงแรกดาวศุกร์อยู่ในกลุ่มดาวแพะทะเล จากนั้นเข้าสู่กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ ค่ำวันที่ 27 มกราคม ดาวศุกร์ผ่านใกล้ดาวเนปจูน ♆ ที่ระยะ 0.4°

หลังจากดาวพุธ ☿ อยู่ร่วมทิศกับดวงอาทิตย์ในวันที่ 10 มกราคม ดาวพุธจะทำมุมห่างจากดวงอาทิตย์มากขึ้น ปลายเดือนอาจเริ่มสังเกตเห็นได้ในเวลาพลบค่ำทิศเดียวกับดาวศุกร์ อยู่ในกลุ่มดาวแพะทะเล ค่อนไปทางด้านที่ติดกับกลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ แต่ดาวพุธจะยังอยู่ใกล้ขอบฟ้า มีเวลาสังเกตได้ไม่นาน สว่างที่โชติมาตร –1.0

ดาวอังคาร ♂ (โชติมาตร +1.6 ถึง +1.4) อยู่บนท้องฟ้าเวลาเช้ามืด ต้นเดือนอยู่ในกลุ่มดาวคันชั่ง จากนั้นผ่านกลุ่มดาวแมงป่องและคนแบกงู ต้นเดือนดาวอังคารขึ้นเหนือขอบฟ้าราวตี ครึ่ง ปลายเดือนเร็วขึ้นอีกเล็กน้อย เดือนนี้เป็นช่วงที่ดีสำหรับการสังเกตสีที่ใกล้เคียงกันระหว่างดาวอังคารกับดาวแอนทาเรสหรือดาวปาริชาตในกลุ่มดาวแมงป่อง โดยดาวอังคารสว่างน้อยกว่า

กลางเดือน ดาวพฤหัสบดี ♃ (โชติมาตร –1.8 ถึง –1.9) ทำมุมห่างจากดวงอาทิตย์มากขึ้นจนเริ่มเห็นได้ในเวลาเช้ามืดในกลุ่มดาวคนยิงธนู ใกล้สิ้นเดือน ดาวเสาร์ ♄ (โชติมาตร +0.5 ถึง +0.6) ซึ่งอยู่ร่วมทิศกับดวงอาทิตย์ในกลางเดือนมกราคม ก็จะเริ่มปรากฏบนท้องฟ้าเวลาเช้ามืด แต่ยังคงอยู่ใกล้ขอบฟ้าในกลุ่มดาวคนยิงธนู เยื้องไปทางซ้ายมือด้านล่างของดาวพฤหัสบดีเมื่อเทียบกับระนาบขอบฟ้า

สองสัปดาห์แรกของเดือนเป็นข้างขึ้น ดวงจันทร์ ☽︎ อยู่บนท้องฟ้าเวลาหัวค่ำ สว่างครึ่งดวงในวันที่ มกราคม และเต็มดวงในคืนวันที่ 10 มกราคม เข้าสู่วันที่ 11 มกราคม เกิดจันทรุปราคาเงามัว เห็นได้ในประเทศไทย หลังจากนั้นเข้าสู่ข้างแรม พื้นที่ด้านสว่างบนดวงจันทร์ลดลงทุกวัน เหลือครึ่งดวงในวันที่ 17 มกราคม จันทร์เสี้ยวอยู่ใกล้ดาวอังคารในวันที่ 21 มกราคม และใกล้ดาวพฤหัสบดีในวันที่ 23 มกราคม ก่อนจันทร์ดับในวันที่ 25 มกราคม

ภาพจำลองดาวเคราะห์ แสดงให้เห็นส่วนสว่างของดาวเคราะห์ และขนาดปรากฏเปรียบเทียบ (ดัดแปลงจาก Solar System Simulator/NASA) 

ดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ (00:00 น. ตามเวลาประเทศไทย)
วันที่ไรต์แอสเซนชันเดคลิเนชันมุมห่างโชติมาตรขนาดปรากฏส่วนสว่างระยะห่าง
ดวงอาทิตย์
1
18h 41.1m
-23° 06′
-
-26.8
32′ 32″
-
0.9833
11
19h 24.9m
-22° 00′
-
-26.8
32′ 32″
-
0.9833
21
20h 07.9m
-20° 11′
-
-26.8
32′ 31″
-
0.9840
31
20h 49.7m
-17° 45′
-
-26.8
32′ 28″
-
0.9850
ดาวพุธ
1
18h 16.0m
-24° 38′
6° เช้ามืด
-0.9
4.7″
99%
1.4333
11
19h 26.3m
-23° 54′
2° หัวค่ำ
-1.4
4.7″
100%
1.4301
21
20h 37.3m
-20° 41′
7° หัวค่ำ
-1.2
4.9″
98%
1.3650
31
21h 45.3m
-14° 58′
14° หัวค่ำ
-1.0
5.5″
87%
1.2181
ดาวศุกร์
1
21h 07.2m
-18° 27′
34° หัวค่ำ
-4.0
13.0″
82%
1.2797
11
21h 55.3m
-14° 27′
36° หัวค่ำ
-4.0
13.7″
80%
1.2220
21
22h 41.1m
-9° 49′
38° หัวค่ำ
-4.0
14.4″
77%
1.1615
31
23h 25.1m
-4° 47′
40° หัวค่ำ
-4.1
15.2″
74%
1.0980
ดาวอังคาร
1
15h 42.9m
-19° 20′
42° เช้ามืด
+1.6
4.3″
96%
2.1865
11
16h 11.0m
-20° 48′
45° เช้ามืด
+1.5
4.4″
95%
2.1132
21
16h 39.6m
-21° 60′
48° เช้ามืด
+1.4
4.6″
94%
2.0370
31
17h 08.8m
-22° 53′
52° เช้ามืด
+1.4
4.8″
93%
1.9584
ดาวพฤหัสบดี
1
18h 27.5m
-23° 12′
3° เช้ามืด
-1.8
31.8″
100%
6.2093
11
18h 37.5m
-23° 05′
11° เช้ามืด
-1.8
31.9″
100%
6.1859
21
18h 47.3m
-22° 56′
19° เช้ามืด
-1.9
32.1″
100%
6.1415
31
18h 56.9m
-22° 45′
27° เช้ามืด
-1.9
32.4″
100%
6.0764
ดาวเสาร์
1
19h 31.1m
-21° 44′
12° หัวค่ำ
+0.5
15.1″
100%
10.9954
11
19h 36.1m
-21° 33′
3° หัวค่ำ
+0.5
15.1″
100%
11.0155
21
19h 41.2m
-21° 22′
6° เช้ามืด
+0.5
15.1″
100%
11.0096
31
19h 46.1m
-21° 11′
15° เช้ามืด
+0.6
15.1″
100%
10.9777
ดาวยูเรนัส
1
 2h 01.6m
+11° 51′
113° หัวค่ำ
+5.7
3.6″
100%
19.4141
11
 2h 01.4m
+11° 50′
103° หัวค่ำ
+5.8
3.6″
100%
19.5774
21
 2h 01.6m
+11° 51′
93° หัวค่ำ
+5.8
3.6″
100%
19.7472
31
 2h 02.0m
+11° 54′
83° หัวค่ำ
+5.8
3.5″
100%
19.9185
ดาวเนปจูน
1
23h 10.0m
-6° 29′
67° หัวค่ำ
+7.9
2.3″
100%
30.3106
11
23h 10.8m
-6° 23′
57° หัวค่ำ
+7.9
2.2″
100%
30.4631
21
23h 11.7m
-6° 17′
47° หัวค่ำ
+7.9
2.2″
100%
30.5994
31
23h 12.9m
-6° 10′
37° หัวค่ำ
+7.9
2.2″
100%
30.7155

ดูเพิ่ม


 ดาวเคราะห์ในปี 2563
 ฝนดาวตกในปี 2563
 สุริยุปราคาและจันทรุปราคาในปี 2563
 เวลาดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ขึ้น-ตก
 เวลาเกิดแสงสนธยาและเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น-ตก
 คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว
 สารพันคำถามดาราศาสตร์