สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ท้องฟ้ารายสัปดาห์

ท้องฟ้ารายสัปดาห์

9-15 สิงหาคม 2563 ฝนดาวตกเพอร์ซิอัสมีอัตราสูงสุด

9 สิงหาคม 2563 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

9-15 สิงหาคม 2563


☽︎ ♂ อาทิตย์, สิงหาคม เวลาเช้ามืด ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวอังคารที่ระยะ 
☽︎ อาทิตย์, สิงหาคม ดวงจันทร์ไกลโลกที่สุด (21 น. ระยะห่าง 404,659 กม.)

ดวงจันทร์โคจรรอบโลกเป็นวงรี ห่างโลกด้วยระยะทางเฉลี่ยราว 384,400 กิโลเมตร ดวงจันทร์สามารถเข้ามาใกล้และไกลโลกมากกว่านี้ได้อีกราว 25,000 กิโลเมตร บนวงโคจรของดวงจันทร์จึงมีจุดใกล้โลกที่สุดกับจุดไกลโลกที่สุดอยู่ตรงข้ามกัน ขณะที่ดวงจันทร์อยู่ไกลโลกที่สุด ขนาดปรากฏของดวงจันทร์จะเล็กกว่าที่ระยะห่างเฉลี่ยประมาณ 7% ดวงจันทร์ผ่านจุดใกล้หรือไกลโลกที่สุดเฉลี่ยทุก ๆ 27.5 วัน ระยะห่างที่จุดใกล้และไกลโลกที่สุดในแต่ละครั้งไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับแรงโน้มถ่วงรบกวนจากดวงอาทิตย์และวัตถุอื่นในระบบสุริยะ

☽︎ อังคาร, 11 สิงหาคม จันทร์กึ่งข้างแรม (23:45 น.)

จันทร์กึ่งข้างแรม หรือจันทร์กึ่งหลัง เป็นวันที่มองเห็นดวงจันทร์สว่างครึ่งดวงอยู่บนท้องฟ้าเวลาเช้ามืด ใกล้เคียงกับวันแรม 7-8 ค่ำ ตามปฏิทินจันทรคติ ดวงจันทร์มีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ตามมุมห่างจากดวงอาทิตย์ แสงอาทิตย์ที่ตกกระทบพื้นผิวดวงจันทร์ในมุมต่าง ๆ ทำให้เกิดข้างขึ้น-ข้างแรม จันทร์กึ่งข้างแรมเป็นช่วงที่ดวงจันทร์อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ไปทางทิศตะวันตกเป็นมุม 90° เราจะเห็นดวงจันทร์ขึ้นเหนือขอบฟ้าราวเที่ยงคืน จากนั้นเคลื่อนไปอยู่สูงบนท้องฟ้าเวลาเช้ามืด


 พุธ, 12 สิงหาคม คืนนี้ฝนดาวตกเพอร์ซิอัสมีอัตราสูงสุด (แสงจันทร์รบกวนหลังตี 1)

♀ พฤหัสบดี, 13 สิงหาคม ดาวศุกร์ห่างดวงอาทิตย์ไปทางทิศตะวันตกมากที่สุด 46°


16-22 สิงหาคม 2563


☽︎ ♀ อาทิตย์, 16 สิงหาคม เวลาเช้ามืด ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวศุกร์ที่ระยะ 
☿ จันทร์, 17 สิงหาคม ดาวพุธผ่านตำแหน่งร่วมทิศแนววงนอก
☽︎ พุธ, 19 สิงหาคม จันทร์ดับ (09:42 น.)
☽︎ ศุกร์, 21 สิงหาคม ดวงจันทร์ใกล้โลกที่สุด (18 น. ระยะห่าง 363,513 กม.)

ดาวเคราะห์และดวงจันทร์ (สิงหาคม 2563)


เดือนสิงหาคม 2563 ดาวพฤหัสบดี ♃ (โชติมาตร –2.7 ถึง –2.6) และดาวเสาร์ ♄ (โชติมาตร +0.1 ถึง +0.3) อยู่ในกลุ่มดาวคนยิงธนูบนท้องฟ้าเวลาหัวค่ำ ต้นเดือนดาวพฤหัสบดีตกเวลาประมาณตี ครึ่ง ปลายเดือนตกเวลาตี ครึ่ง ส่วนดาวเสาร์ตกลับขอบฟ้าหลังดาวพฤหัสบดีประมาณครึ่งชั่วโมง

เวลาเช้ามืดมีดาวพุธ ดาวอังคาร และดาวศุกร์อยู่บนท้องฟ้า มีโอกาสเห็นดาวพุธ ☿ ได้เฉพาะวันแรก ๆ ของเดือน สว่างที่โชติมาตร –0.9  หลังจากนั้นดาวพุธจะเข้าใกล้ดวงอาทิตย์จนสังเกตได้ยาก หลังจากดาวพุธอยู่แนวเดียวกับดวงอาทิตย์ในกลางเดือนสิงหาคมแล้ว ช่วงใกล้สิ้นเดือน ดาวพุธทำมุมห่างจากดวงอาทิตย์มากพอให้สังเกตได้บนท้องฟ้าเวลาหัวค่ำในกลุ่มดาวสิงโต สว่างที่โชติมาตร –0.7

ดาวอังคาร ♂ (โชติมาตร –1.1 ถึง –1.8) อยู่ในกลุ่มดาวปลา เมื่อท้องฟ้าเริ่มสว่างจะเห็นดาวอังคารอยู่สูงเหนือศีรษะ ดาวอังคารมีความสว่างเพิ่มขึ้นเนื่องจากเข้าใกล้โลกมากขึ้น ดาวศุกร์ ♀ (โชติมาตร –4.5 ถึง –4.3) อยู่ในกลุ่มดาววัว จากนั้นเคลื่อนผ่านกลุ่มดาวนายพรานแล้วเข้าสู่กลุ่มดาวคนคู่

ช่วงแรกของเดือนเป็นปลายข้างขึ้น ดวงจันทร์ ☽︎ สว่างค่อนดวงผ่านใกล้ดาวพฤหัสบดีในคืนวันที่ ถึงเช้ามืดวันที่ สิงหาคม จากนั้นอยู่ใกล้ดาวเสาร์ในหัวค่ำวันที่ สิงหาคม หลังจันทร์เพ็ญในวันที่ สิงหาคม จะเข้าสู่ข้างแรม เช้ามืดวันที่ สิงหาคม จะเห็นดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวอังคาร พื้นที่ด้านสว่างบนดวงจันทร์ลดเหลือครึ่งดวงในวันที่ 11 สิงหาคม แล้วผ่านใกล้ดาวศุกร์ในเช้ามืดวันที่ 15 และ 16 สิงหาคม หลังจันทร์ดับในวันที่ 19 สิงหาคม จะเข้าสู่ข้างขึ้น จันทร์เสี้ยวไปอยู่บนท้องฟ้าเวลาหัวค่ำ สว่างครึ่งดวงในวันที่ 26 สิงหาคม และผ่านใกล้ดาวพฤหัสบดีกับดาวเสาร์อีกครั้งในคืนวันที่ 29 ถึงเช้ามืดวันที่ 30 สิงหาคม

ภาพจำลองดาวเคราะห์ แสดงให้เห็นส่วนสว่างของดาวเคราะห์ และขนาดปรากฏเปรียบเทียบ (ดัดแปลงจาก Solar System Simulator/NASA) 

ดูเพิ่ม


 ดาวเคราะห์ในปี 2563
 ฝนดาวตกในปี 2563
 สุริยุปราคาและจันทรุปราคาในปี 2563
 ดาวหางและดาวเคราะห์น้อย
 เวลาดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ขึ้น-ตก
 เวลาเกิดแสงสนธยาและเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น-ตก
 คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว
 สารพันคำถามดาราศาสตร์