สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ท้องฟ้ารายสัปดาห์

ท้องฟ้ารายสัปดาห์

29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม จันทร์เสี้ยวผ่านใกล้ดาวอังคารในเวลาเช้ามืด

1 ธันวาคม 2564 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

29 พฤศจิกายน ธันวาคม 2564


☿ จันทร์, 29 พฤศจิกายน ดาวพุธผ่านตำแหน่งร่วมทิศแนววงนอก


☽︎ ♂ ศุกร์, ธันวาคม เวลาเช้ามืด ดวงจันทร์ใกล้ดาวอังคารที่ระยะ 

ธันวาคม 2564 เวลา 05:30 น. บนท้องฟ้าด้านทิศตะวันออก (จาก Stellarium)

☽︎ เสาร์, ธันวาคม จันทร์ดับ (14:43 น.) เกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ไม่เห็นในประเทศไทย


จันทร์ดับหรือเดือนดับ เป็นวันที่ไม่เห็นดวงจันทร์อยู่บนท้องฟ้าเวลากลางคืน เนื่องจากดวงจันทร์เคลื่อนไปอยู่ในแนวระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ ใกล้เคียงกับวันแรม 14-15 ค่ำ ตามปฏิทินจันทรคติ 

☽︎ เสาร์, ธันวาคม ดวงจันทร์ใกล้โลกที่สุด (17 น. ระยะห่าง 356,794 กม.)

ดวงจันทร์โคจรรอบโลกเป็นวงรี ห่างโลกด้วยระยะทางเฉลี่ยราว 384,400 กิโลเมตร ดวงจันทร์สามารถเข้ามาใกล้และไกลโลกมากกว่านี้ได้อีกราว 25,000 กิโลเมตร บนวงโคจรของดวงจันทร์จึงมีจุดใกล้โลกที่สุดกับจุดไกลโลกที่สุดอยู่ตรงข้ามกัน ขณะที่ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกที่สุด ขนาดปรากฏของดวงจันทร์จะใหญ่กว่าที่ระยะห่างเฉลี่ยประมาณ 7% ดวงจันทร์ผ่านจุดใกล้โลกที่สุดเฉลี่ยทุก ๆ 27.5 วัน ระยะห่างที่จุดใกล้โลกที่สุดในแต่ละครั้งไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับแรงโน้มถ่วงรบกวนจากดวงอาทิตย์และวัตถุอื่นในระบบสุริยะ

6-12 ธันวาคม 2564


☽︎ ♀ อังคาร, ธันวาคม เวลาหัวค่ำ ดวงจันทร์ใกล้ดาวศุกร์ 
☽︎ ♄ พุธ, ธันวาคม เวลาหัวค่ำ ดวงจันทร์ใกล้ดาวเสาร์ 
☽︎ ♃ พฤหัสบดี, ธันวาคม เวลาหัวค่ำ ดวงจันทร์ใกล้ดาวพฤหัสบดี 
☽︎ เสาร์, 11 ธันวาคม จันทร์กึ่งข้างขึ้น (08:36 น.)

ดาวเคราะห์ในเดือนธันวาคม 2564


ดาวศุกร์ ♀ (โชติมาตร –4.9 ถึง –4.3) ดาวเสาร์ ♄ (โชติมาตร +0.7) และดาวพฤหัสบดี ♃ (โชติมาตร –2.3 ถึง –2.1) เรียงตัวกันเกือบเป็นเส้นตรงอยู่บนท้องฟ้าทิศตะวันตกในเวลาหัวค่ำ ดาวศุกร์สว่างที่สุด อยู่ในกลุ่มดาวคนยิงธนู เดือนนี้จะสังเกตได้ชัดเจนว่าดาวศุกร์เคลื่อนกลับเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ ทำให้มีมุมเงยต่ำลงเมื่อเทียบตำแหน่งในเวลาเดียวกันของทุกวัน และมีเวลาสังเกตได้น้อยลง ดาวเสาร์และดาวพฤหัสบดีอยู่สูงขึ้นไปในกลุ่มดาวแพะทะเล โดยดาวพฤหัสบดีจะย้ายเข้าสู่กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำในกลางเดือนธันวาคม

ปลายเดือนดาวพุธ ☿ จะเริ่มปรากฏบนท้องฟ้าเวลาหัวค่ำ วันที่ 29 ธันวาคม อยู่ทางซ้ายมือของดาวศุกร์ ช่วงวันที่ 20-31 ธันวาคม ดาวพุธมีความสว่างเกือบคงที่ราวโชติมาตร -0.7

เวลาเช้ามืดมองเห็นดาวอังคาร ♂ (โชติมาตร +1.6 ถึง +1.5) เป็นดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวอยู่บนท้องฟ้า เดือนนี้ดาวอังคารเคลื่อนผ่านกลุ่มดาวคันชั่ง แมงป่อง และคนแบกงู วันที่ ธันวาคม ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวอังคารที่ระยะห่างเพียง ° ปลายเดือนดาวอังคารจะอยู่ใกล้ดาวแอนทาเรสหรือดาวปาริชาตในกลุ่มดาวแมงป่อง เราสามารถสังเกตได้ว่าดาวทั้งสองมีสีส้มหรือค่อนไปทางแดง เกี่ยวข้องกับที่มาของชื่อแอนทาเรส (Antares) ซึ่งมาจากภาษากรีกโบราณที่แปลว่าคู่แข่งหรือคู่ปรับของเทพเจ้าแอรีส ซึ่งแอรีสก็คือเทพเจ้ามาร์สของโรมัน

เช้ามืดวันปีใหม่ มกราคม 2565 จะเห็นจันทร์เสี้ยวอยู่ต่ำกว่าดาวอังคารประมาณ 

ภาพจำลองดาวเคราะห์ แสดงให้เห็นส่วนสว่างของดาวเคราะห์ และขนาดปรากฏเปรียบเทียบ (ดัดแปลงจาก Solar System Simulator/NASA) 

ดูเพิ่ม


 ดาวเคราะห์ในปี 2564
 ฝนดาวตกในปี 2564
 สุริยุปราคาและจันทรุปราคาในปี 2564
 ดาวหางเลนเนิร์ด C/2021 A1 (Leonard)
 จันทรุปราคาในวันวิสาขบูชา 26 พฤษภาคม 2564
 ดวงจันทร์บังดาวอังคาร 17 เมษายน 2564
 ดาวหางและดาวเคราะห์น้อย
 เวลาดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ขึ้น-ตก
 เวลาเกิดแสงสนธยาและเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น-ตก
 คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว
 สารพันคำถามดาราศาสตร์