สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ท้องฟ้ารายสัปดาห์

ท้องฟ้ารายสัปดาห์

19-25 ตุลาคม ฝนดาวตกนายพราน / ดวงจันทร์ผ่านใกล้ดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์

20 ตุลาคม 2563 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

19-25 ตุลาคม 2563


 อังคาร, 20 ตุลาคม คืนนี้ฝนดาวตกนายพรานมีอัตราสูงสุด

☽︎ ♃ พฤหัสบดี, 22 ตุลาคม เวลาหัวค่ำ ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวพฤหัสบดีที่ระยะ 

22 ตุลาคม 2563 เวลา 19:30 น. บนท้องฟ้าทิศตะวันตกเฉียงใต้ (จาก Stellarium)

☽︎ ศุกร์, 23 ตุลาคม จันทร์กึ่งข้างขึ้น (20:23 น.)


จันทร์กึ่งข้างขึ้น หรือจันทร์กึ่งแรก เป็นวันที่มองเห็นดวงจันทร์สว่างครึ่งดวงอยู่บนท้องฟ้าเวลาหัวค่ำ ใกล้เคียงกับวันขึ้น 7-8 ค่ำ ตามปฏิทินจันทรคติ ดวงจันทร์มีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ตามมุมห่างจากดวงอาทิตย์ แสงอาทิตย์ที่ตกกระทบพื้นผิวดวงจันทร์ในมุมต่าง ๆ ทำให้เกิดข้างขึ้น-ข้างแรม จันทร์กึ่งข้างขึ้นเป็นช่วงที่ดวงจันทร์อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ไปทางทิศตะวันออกเป็นมุม 90° เราจะเห็นดวงจันทร์อยู่สูงบนท้องฟ้าเวลาหัวค่ำ และตกลับขอบฟ้าราวเที่ยงคืน

☽︎ ♄ ศุกร์, 23 ตุลาคม เวลาหัวค่ำ ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวเสาร์ที่ระยะ 

23 ตุลาคม 2563 เวลา 19:30 น. บนท้องฟ้าทิศตะวันตกเฉียงใต้ (จาก Stellarium)

26 ตุลาคม พฤศจิกายน 2563


☿ จันทร์, 26 ตุลาคม ดาวพุธผ่านตำแหน่งร่วมทิศแนววงใน
☽︎ ♂ พฤหัสบดี, 29 ตุลาคม หัวค่ำ ดวงจันทร์ใกล้ดาวอังคาร 
☽︎  เสาร์, 31 ตุลาคม ดวงจันทร์ไกลโลกที่สุด (2 น. ระยะห่าง 406,394 กม.) จันทร์เพ็ญ (21:49 น.)
⛢ เสาร์, 31 ตุลาคม ดาวยูเรนัสอยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ (โชติมาตร 5.7)

ดาวเคราะห์และดวงจันทร์ (ตุลาคม 2563)


เดือนตุลาคม 2563 ต้นเดือนยังมีโอกาสเห็นดาวพุธอยู่ใกล้ขอบฟ้าทิศตะวันตกในเวลาหัวค่ำ นอกจากนี้ยังมีดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ให้สังเกตได้หลังดวงอาทิตย์ตก ขณะที่ดาวอังคารจะผ่านตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์และใกล้โลกที่สุดในเดือนนี้

ดาวพุธ ☿ ทำมุมห่างจากดวงอาทิตย์ที่สุดในวันแรกของเดือน จากนั้นเคลื่อนกลับเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากขึ้นทุกวัน อาจสังเกตได้จนถึงราวกลางเดือน โดยมีตำแหน่งอยู่ในกลุ่มดาวหญิงสาวและคันชั่ง ช่วงวันที่ 1-15 ตุลาคม ดาวพุธมีความสว่างลดลงจากโชติมาตร 0.0 ไปที่ +0.8

ดาวพฤหัสบดี ♃ (โชติมาตร –2.4 ถึง –2.2) และดาวเสาร์ ♄ (โชติมาตร +0.5 ถึง +0.6) อยู่ในกลุ่มดาวคนยิงธนู เวลาพลบค่ำมองเห็นดาวเคราะห์ทั้งสองอยู่สูงบนท้องฟ้าทิศใต้ ต้นเดือนสังเกตได้จนกระทั่งราวเที่ยงคืน ซึ่งเป็นเวลาที่ทั้งคู่อยู่ใกล้ขอบฟ้าทิศตะวันตก ปลายเดือนสังเกตได้ถึงประมาณ ทุ่มครึ่ง

ดาวอังคาร ♂ อยู่ในกลุ่มดาวปลา ระยะห่างระหว่างโลกถึงดาวอังคารลดลงจนกระทั่งใกล้กันที่สุดในวันที่ ตุลาคม และดาวอังคารจะผ่านตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ในวันที่ 14 ตุลาคม วันแรกสว่างที่โชติมาตร –2.5 ช่วงที่ใกล้โลกและอยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์จะสว่างที่สุดด้วยโชติมาตร –2.6 หลังจากนั้นความสว่างจะลดลง ปลายเดือนอยู่ที่โชติมาตร –2.2

ดาวศุกร์ ♀ (โชติมาตร –4.1 ถึง –4.0) เป็นดาวสว่างเด่นอยู่บนท้องฟ้าทิศตะวันออก ช่วงแรกอยู่ในกลุ่มดาวสิงโต เช้ามืดวันที่ ตุลาคม ดาวศุกร์จะอยู่ใกล้ดาวหัวใจสิงห์ที่ระยะห่างเพียง 0.1° จากนั้นปลายเดือนดาวศุกร์จะเคลื่อนเข้าสู่กลุ่มดาวหญิงสาว

ดวงจันทร์ ☽︎ เพ็ญในเช้ามืดวันที่ ตุลาคม หลังจากนั้นเข้าสู่ข้างแรม วันที่ ตุลาคม ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวอังคารบนท้องฟ้าเวลาเช้ามืด สว่างครึ่งดวงในวันที่ 10 ตุลาคม เช้ามืดวันที่ 14 ตุลาคม มองเห็นจันทร์เสี้ยวอยู่ทางซ้ายของดาวศุกร์ หลังจันทร์ดับในวันที่ 17 ตุลาคม จะเข้าสู่ข้างขึ้น คืนวันที่ 22 ตุลาคม จันทร์เสี้ยวผ่านใกล้ดาวพฤหัสบดี วันถัดไปดวงจันทร์สว่างครึ่งดวงอยู่ใกล้ดาวเสาร์ คืนวันที่ 29 ตุลาคม มองเห็นดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวอังคาร วันสุดท้ายของเดือน ดวงจันทร์สว่างเต็มดวง ซึ่งนับเป็นครั้งที่ ของเดือน

ภาพจำลองดาวเคราะห์ แสดงให้เห็นส่วนสว่างของดาวเคราะห์ และขนาดปรากฏเปรียบเทียบ (ดัดแปลงจาก Solar System Simulator/NASA) 

ดูเพิ่ม


 ดาวเคราะห์ในปี 2563
 ฝนดาวตกในปี 2563
 สุริยุปราคาและจันทรุปราคาในปี 2563
 ดาวหางและดาวเคราะห์น้อย
 เวลาดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ขึ้น-ตก
 เวลาเกิดแสงสนธยาและเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น-ตก
 คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว
 สารพันคำถามดาราศาสตร์