สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ท้องฟ้ารายสัปดาห์

ท้องฟ้ารายสัปดาห์

5-11 เมษายน ดวงจันทร์ผ่านใกล้ดาวเสาร์และดาวพฤหัสบดี

5 เมษายน 2564 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

5-11 เมษายน 2564


☽︎ อังคาร, เมษายน เวลาเช้ามืด ดวงจันทร์ใกล้ดาวเสาร์ที่ระยะ 

เมษายน 2564 เวลา 05:30 น. บนท้องฟ้าด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ (จาก Stellarium)

☽︎ พุธ, เมษายน เวลาเช้ามืด ดวงจันทร์ใกล้ดาวพฤหัสบดีที่ระยะ 

เมษายน 2564 เวลา 05:30 น. บนท้องฟ้าด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ (จาก Stellarium)

 พุธ, เมษายน ดาวเคราะห์แคระซีรีสอยู่ร่วมทิศกับดวงอาทิตย์

12-18 เมษายน 2564


☽︎ จันทร์, 12 เมษายน จันทร์ดับ (09:31 น.)
☽︎ พฤหัสบดี, 15 เมษายน ดวงจันทร์ไกลโลกที่สุด (1 น. ระยะห่าง 406,119 กม.)
☽︎ ♂ เสาร์, 17 เมษายน หัวค่ำ ดวงจันทร์บังดาวอังคาร (เห็นได้ทั่วประเทศ)

ดาวเคราะห์และดวงจันทร์ (เมษายน 2564)


ดาวอังคาร ♂ (โชติมาตร +1.3 ถึง +1.6) อยู่บนท้องฟ้าด้านทิศตะวันตกในเวลาหัวค่ำ ช่วงแรกอยู่ในกลุ่มดาววัว ปลายเดือนย้ายเข้าสู่กลุ่มดาวคนคู่ คืนวันที่ 17 เมษายน จันทร์เสี้ยวจะบังดาวอังคารให้สังเกตได้ในประเทศไทย กรุงเทพฯ เริ่มบังเวลา 20:13 น. สิ้นสุดการบังเวลา 21:25 น. เดือนนี้ดาวอังคารตกลับขอบฟ้าในเวลาประมาณ ทุ่มครึ่ง – ทุ่ม

เวลาเช้ามืดมีดาวเคราะห์สว่าง ดวง ได้แก่ ดาวพุธ ☿ ดาวพฤหัสบดี ♃ (โชติมาตร –2.1 ถึง –2.2) และดาวเสาร์ ♄ (โชติมาตร +0.7) ดาวเคราะห์วงนอกทั้งสองดวงอยู่ในกลุ่มดาวแพะทะเล ปลายเดือนดาวพฤหัสบดีจะเข้าสู่กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ ส่วนดาวพุธจะมีโอกาสเห็นได้เฉพาะในช่วงต้นเดือน ช่วงวันที่ 1-11 เมษายน ดาวพุธสว่างขึ้นจากโชติมาตร –0.5 ไปที่ –1.2 หลังจากนั้นดาวพุธเข้าใกล้ดวงอาทิตย์จนสังเกตได้ยาก ผ่านตำแหน่งร่วมทิศแนววงนอกในวันที่ 19 เมษายน แล้วย้ายไปปรากฏบนท้องฟ้าเวลาหัวค่ำในช่วงใกล้สิ้นเดือน

ปลายเดือนเมษายน ดาวพุธ ☿ และดาวศุกร์ ♀ จะทำมุมห่างจากดวงอาทิตย์จนเริ่มปรากฏใกล้ขอบฟ้าตะวันตกในเวลาพลบค่ำ ดาวเคราะห์ทั้งสองอยู่ใกล้กันในวันที่ 25-26 เมษายน แต่สังเกตได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากยังห่างดวงอาทิตย์ไม่มากนัก อยู่ใกล้ขอบฟ้าเมื่อท้องฟ้ามืดสลัวลงพอให้สังเกตได้ วันนั้นดาวพุธสว่างที่โชติมาตร -1.6 ขณะที่ดาวศุกร์อยู่ที่ -3.9

ภาพจำลองดาวเคราะห์ แสดงให้เห็นส่วนสว่างของดาวเคราะห์ และขนาดปรากฏเปรียบเทียบ (ดัดแปลงจาก Solar System Simulator/NASA) 

ดูเพิ่ม


 ดาวเคราะห์ในปี 2564
 ฝนดาวตกในปี 2564
 สุริยุปราคาและจันทรุปราคาในปี 2564
 ดาวหางและดาวเคราะห์น้อย
 เวลาดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ขึ้น-ตก
 เวลาเกิดแสงสนธยาและเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น-ตก
 คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว
 สารพันคำถามดาราศาสตร์