สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ท้องฟ้ารายสัปดาห์

ท้องฟ้ารายสัปดาห์

23-29 พฤษภาคม 2565 ดวงจันทร์ผ่านใกล้ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี และดาวศุกร์ / ดวงจันทร์บังดาวศุกร์ในเวลากลางวัน

23 พฤษภาคม 2565 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

23-29 พฤษภาคม 2565


★ จันทร์, 23 พฤษภาคม จันทร์กึ่งข้างแรม (01:43 น.)


จันทร์กึ่งข้างแรม หรือจันทร์กึ่งหลัง เป็นวันที่มองเห็นดวงจันทร์สว่างครึ่งดวงอยู่บนท้องฟ้าเวลาเช้ามืด ใกล้เคียงกับวันแรม 7-8 ค่ำ ตามปฏิทินจันทรคติ ดวงจันทร์มีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ตามมุมห่างจากดวงอาทิตย์ แสงอาทิตย์ที่ตกกระทบพื้นผิวดวงจันทร์ในมุมต่าง ๆ ทำให้เกิดข้างขึ้น-ข้างแรม จันทร์กึ่งข้างแรมเป็นช่วงที่ดวงจันทร์อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ไปทางทิศตะวันตกเป็นมุม 90° เราจะเห็นดวงจันทร์ขึ้นเหนือขอบฟ้าราวเที่ยงคืน จากนั้นเคลื่อนไปอยู่สูงบนท้องฟ้าเวลาเช้ามืด

★ พุธ, 25 พฤษภาคม เวลาเช้ามืด ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวอังคารและดาวพฤหัสบดี ที่ระยะ 3° และ 4° ตามลำดับ

25 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:00 น. บนท้องฟ้าด้านทิศตะวันออก (จาก Stellarium)

★ ศุกร์, 27 พฤษภาคม เวลาเช้ามืด ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวศุกร์ที่ระยะ 2° (ดวงจันทร์บังดาวศุกร์ในเวลาประมาณ 10 น. อาจสังเกตได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์)

27 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:00 น. บนท้องฟ้าด้านทิศตะวันออก (จาก Stellarium)

★ อาทิตย์, 29 พฤษภาคม ดาวอังคารอยู่ใกล้ดาวพฤหัสบดี (17:27 น.) ที่ระยะ 0.58° (ประเทศไทยเห็นใกล้กันในเช้ามืดวันที่ 29 และ 30 พฤษภาคม ที่ระยะ 0.7°)

29 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:00 น. บนท้องฟ้าด้านทิศตะวันออก (จาก Stellarium)

ดาวเคราะห์ในเดือนพฤษภาคม 2565


ดาวพุธอยู่บนท้องฟ้าเวลาหัวค่ำต่อเนื่องมาจากเดือนเมษายน กำลังเคลื่อนกลับเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากขึ้นทุกวัน สังเกตได้ถึงราววันที่ 10 พฤษภาคม โดยช่วงวันที่ 1-10 พฤษภาคม ดาวพุธมีความสว่างลดลงจากโชติมาตร +0.5 ไปที่ +2.4
ดาวเคราะห์สว่างอีก ดวง ได้แก่ ดาวศุกร์ ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี และดาวเสาร์ อยู่บนท้องฟ้าเวลาเช้ามืด ในบรรดาดาวเคราะห์สี่ดวงนี้ ดาวเสาร์ (โชติมาตร +0.8 ถึง +0.7) อยู่สูงเหนือขอบฟ้ามากที่สุดในกลุ่มดาวแพะทะเล ดาวศุกร์ (โชติมาตร -4.1 ถึง -4.0) กับดาวพฤหัสบดี (โชติมาตร -2.1 ถึง -2.2) ผ่านใกล้กันในวันแรกของเดือนที่ระยะ 0.2° บริเวณกลุ่มดาวปลา และวันที่ 29-30 พฤษภาคม ดาวอังคาร (โชติมาตร +0.9 ถึง +0.7) กับดาวพฤหัสบดีผ่านใกล้กันที่ระยะ 0.7°

ภาพจำลองแสดงส่วนสว่างของดาวเคราะห์ และขนาดปรากฏเปรียบเทียบ (ดัดแปลงจาก Solar System Simulator/NASA Stellarium) (จาก วรเชษฐ์ บุญปลอด)

ดูเพิ่ม


★ แผนที่ฟ้าออนไลน์
★ ดาวเคราะห์ในปี 2565
★ ฝนดาวตกในปี 2565
★ สุริยุปราคาและจันทรุปราคาในปี 2565
★ ดาวหางและดาวเคราะห์น้อย
★ เวลาดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ขึ้น-ตก
★ เวลาเกิดแสงสนธยาและเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น-ตก
★ คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว
★ สารพันคำถามดาราศาสตร์