เวลาเกิดสุริยุปราคา 26 มกราคม 2552 ในประเทศไทย

12 มกราคม 2552 วรเชษฐ์ บุญปลอด
ดวงอาทิตย์ที่มองเห็นได้จากที่ต่าง ๆ ขณะดวงจันทร์เข้าบังเต็มที่
ดวงอาทิตย์ที่มองเห็นได้จากที่ต่าง ๆ ขณะดวงจันทร์เข้าบังเต็มที่

ขั้นตอนการเกิดสุริยุปราคา 26 มกราคม 2552
สถานที่ เริ่ม บังเต็มที่ สิ้นสุด
เวลา ม.ย. มุมเงย เวลา ม.ย. มุมเงย ขนาด เวลา ม.ย. มุมเงย ขนาด
กระบี่ 15.40 น. 146° 38° 16.55 น. 72° 21° 0.571 18.00 น. -
กรุงเทพฯ 15.53 น. 142° 31° 17.00 น. 77° 16° 0.452 17.59 น. 16° -
กาญจนบุรี 15.54 น. 141° 31° 17.00 น. 78° 17° 0.432 17.58 น. 17° -
กาฬสินธุ์ 15.59 น. 141° 26° 17.02 น. 80° 12° 0.421 17.58 น. 20° -
กำแพงเพชร 15.59 น. 138° 29° 17.01 น. 80° 16° 0.370 17.56 น. 24° -
ขอนแก่น 15.59 น. 141° 26° 17.02 น. 80° 13° 0.413 17.58 น. 21° -
จันทบุรี 15.51 น. 144° 30° 16.59 น. 76° 15° 0.502 18.00 น. 11° -
ฉะเชิงเทรา 15.53 น. 142° 30° 17.00 น. 77° 16° 0.461 17.59 น. 15° -
ชลบุรี 15.52 น. 143° 31° 17.00 น. 77° 16° 0.468 17.59 น. 14° -
ชัยนาท 15.56 น. 140° 29° 17.01 น. 79° 16° 0.411 17.58 น. 20° -
ชัยภูมิ 15.58 น. 141° 27° 17.01 น. 79° 14° 0.419 17.58 น. 20° -
ชุมพร 15.46 น. 144° 35° 16.57 น. 75° 19° 0.515 18.00 น. -
เชียงราย 16.08 น. 134° 25° 17.03 น. 84° 14° 0.286 17.53 น. 35° -
เชียงใหม่ 16.05 น. 135° 27° 17.02 น. 83° 15° 0.304 17.54 น. 32° -
ตรัง 15.39 น. 147° 37° 16.55 น. 72° 21° 0.593 18.00 น. -
ตราด 15.50 น. 144° 30° 16.59 น. 76° 15° 0.516 18.00 น. -
ตาก 16.00 น. 138° 29° 17.01 น. 81° 16° 0.355 17.56 น. 26° -
นครนายก 15.54 น. 142° 30° 17.00 น. 78° 15° 0.450 17.59 น. 16° -
นครปฐม 15.53 น. 142° 31° 17.00 น. 78° 17° 0.444 17.59 น. 16° -
นครพนม 16.01 น. 141° 24° 17.02 น. 80° 10° 0.412 17.53 น. 24° 0.055
นครราชสีมา 15.56 น. 142° 28° 17.01 น. 78° 14° 0.442 17.59 น. 17° -
นครศรีธรรมราช 15.41 น. 146° 36° 16.56 น. 72° 20° 0.576 18.00 น. -
นครสวรรค์ 15.57 น. 140° 29° 17.01 น. 79° 16° 0.398 17.57 น. 21° -
สถานที่ เริ่ม บังเต็มที่ สิ้นสุด
เวลา ม.ย. มุมเงย เวลา ม.ย. มุมเงย ขนาด เวลา ม.ย. มุมเงย ขนาด
นนทบุรี 15.53 น. 142° 31° 17.00 น. 78° 16° 0.449 17.59 น. 16° -
นราธิวาส 15.38 น. 148° 36° 16.54 น. 70° 19° 0.650 18.00 น. 355° -
น่าน 16.05 น. 136° 25° 17.02 น. 82° 13° 0.327 17.55 น. 30° -
บุรีรัมย์ 15.56 น. 142° 27° 17.01 น. 78° 13° 0.453 17.59 น. 16° -
ปทุมธานี 15.54 น. 142° 30° 17.00 น. 78° 16° 0.445 17.59 น. 16° -
ประจวบคีรีขันธ์ 15.49 น. 143° 33° 16.58 น. 76° 18° 0.491 18.00 น. 11° -
ปราจีนบุรี 15.54 น. 142° 30° 17.00 น. 78° 15° 0.455 17.59 น. 15° -
ปัตตานี 15.39 น. 148° 36° 16.55 น. 71° 19° 0.632 18.00 น. 357° -
พระนครศรีอยุธยา 15.54 น. 141° 30° 17.00 น. 78° 16° 0.437 17.59 น. 17° -
พะเยา 16.06 น. 135° 26° 17.02 น. 83° 14° 0.306 17.54 น. 32° -
พังงา 15.41 น. 146° 37° 16.55 น. 73° 21° 0.556 18.00 น. -
พัทลุง 15.40 น. 147° 37° 16.55 น. 72° 20° 0.598 18.00 น. -
พิจิตร 15.59 น. 139° 28° 17.01 น. 80° 15° 0.382 17.57 น. 23° -
พิษณุโลก 16.00 น. 139° 28° 17.01 น. 81° 15° 0.370 17.56 น. 25° -
เพชรบุรี 15.52 น. 142° 32° 16.59 น. 77° 17° 0.461 17.59 น. 14° -
เพชรบูรณ์ 15.59 น. 140° 27° 17.01 น. 80° 14° 0.392 17.57 น. 23° -
แพร่ 16.03 น. 137° 26° 17.02 น. 82° 14° 0.335 17.55 น. 29° -
ภูเก็ต 15.40 น. 146° 38° 16.55 น. 72° 22° 0.568 18.00 น. -
มหาสารคาม 15.58 น. 141° 26° 17.02 น. 79° 12° 0.425 17.58 น. 20° -
มุกดาหาร 15.59 น. 142° 24° 17.02 น. 79° 11° 0.433 17.54 น. 21° 0.046
แม่ฮ่องสอน 16.07 น. 134° 27° 17.02 น. 83° 16° 0.278 17.52 น. 35° -
ยโสธร 15.57 น. 142° 26° 17.01 น. 79° 12° 0.445 17.58 น. 18° 0.010
ยะลา 15.38 น. 148° 37° 16.54 น. 70° 20° 0.640 18.00 น. 356° -
ร้อยเอ็ด 15.58 น. 141° 26° 17.01 น. 79° 12° 0.433 17.58 น. 19° -
ระนอง 15.44 น. 144° 36° 16.57 น. 74° 20° 0.521 18.00 น. -
สถานที่ เริ่ม บังเต็มที่ สิ้นสุด
เวลา ม.ย. มุมเงย เวลา ม.ย. มุมเงย ขนาด เวลา ม.ย. มุมเงย ขนาด
ระยอง 15.51 น. 143° 31° 16.59 น. 76° 16° 0.489 18.00 น. 12° -
ราชบุรี 15.53 น. 142° 31° 16.59 น. 77° 17° 0.448 17.59 น. 16° -
ลพบุรี 15.55 น. 141° 29° 17.00 น. 78° 16° 0.427 17.58 น. 18° -
ลำปาง 16.04 น. 136° 27° 17.02 น. 83° 15° 0.310 17.54 น. 32° -
ลำพูน 16.05 น. 135° 27° 17.02 น. 83° 15° 0.310 17.54 น. 32° -
เลย 16.01 น. 139° 26° 17.02 น. 81° 13° 0.372 17.56 น. 25° -
ศรีสะเกษ 15.56 น. 143° 26° 17.01 น. 78° 12° 0.465 17.58 น. 16° 0.013
สกลนคร 16.00 น. 141° 24° 17.02 น. 80° 11° 0.410 17.56 น. 23° 0.021
สงขลา 15.39 น. 147° 37° 16.55 น. 71° 20° 0.615 18.00 น. 358° -
สตูล 15.38 น. 147° 38° 16.54 น. 71° 21° 0.622 18.00 น. 357° -
สมุทรปราการ 15.53 น. 142° 31° 17.00 น. 77° 16° 0.457 17.59 น. 15° -
สมุทรสงคราม 15.52 น. 142° 31° 16.59 น. 77° 17° 0.454 17.59 น. 15° -
สมุทรสาคร 15.53 น. 142° 31° 17.00 น. 77° 17° 0.454 17.59 น. 15° -
สระแก้ว 15.53 น. 143° 29° 17.00 น. 77° 15° 0.470 17.59 น. 14° -
สระบุรี 15.55 น. 141° 29° 17.00 น. 78° 15° 0.437 17.59 น. 17° -
สิงห์บุรี 15.56 น. 141° 30° 17.00 น. 79° 16° 0.422 17.58 น. 19° -
สุโขทัย 16.01 น. 138° 28° 17.01 น. 81° 15° 0.360 17.56 น. 26° -
สุพรรณบุรี 15.55 น. 141° 30° 17.00 น. 78° 16° 0.429 17.58 น. 18° -
สุราษฎร์ธานี 15.43 น. 145° 36° 16.56 น. 73° 20° 0.550 18.00 น. -
สุรินทร์ 15.56 น. 142° 27° 17.01 น. 78° 13° 0.461 17.59 น. 16° -
หนองคาย 16.02 น. 139° 25° 17.02 น. 81° 12° 0.375 17.56 น. 25° -
หนองบัวลำภู 16.01 น. 139° 26° 17.02 น. 80° 13° 0.389 17.57 น. 23° -
อ่างทอง 15.55 น. 141° 30° 17.00 น. 78° 16° 0.430 17.58 น. 18° -
อำนาจเจริญ 15.57 น. 142° 25° 17.01 น. 79° 11° 0.450 17.56 น. 19° 0.036
อุดรธานี 16.01 น. 139° 25° 17.02 น. 81° 12° 0.387 17.57 น. 24° -
อุตรดิตถ์ 16.02 น. 137° 27° 17.02 น. 81° 15° 0.348 17.56 น. 27° -
อุทัยธานี 15.57 น. 140° 29° 17.01 น. 79° 16° 0.405 17.58 น. 21° -
อุบลราชธานี 15.56 น. 143° 26° 17.01 น. 78° 11° 0.469 17.56 น. 17° 0.042

หมายเหตุ :

  1. ม.ย. ย่อจาก มุมจุดยอด (vertex angle : V.A.) มีหน่วยเป็นองศา หมายถึงมุมที่วัดจากด้านบนสุดของดวงอาทิตย์ กวาดทวนเข็มนาฬิกาไปทางซ้ายมือที่ 90° ด้านล่างที่ 180° และขวามือที่ 270° ใช้บอกตำแหน่งที่ดวงอาทิตย์แหว่งโดยเทียบกับจุดเหนือศีรษะของผู้สังเกต
  2. "ขนาด" หมายถึงสัดส่วนที่ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ วัดตามแนวเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ ยิ่งมีค่ามากแสดงว่าดวงอาทิตย์ยิ่งแหว่งเว้ามาก (0.5 หมายถึงดวงอาทิตย์ถูกบังครึ่งดวง เป็นต้น)
  3. จากตารางแสดงว่าบางจังหวัดในภาคอีสาน ดวงอาทิตย์ตกก่อนที่ปรากฏการณ์จะสิ้นสุด
  4. ในความเป็นจริง ดวงอาทิตย์อาจถูกเมฆหมอกใกล้ขอบฟ้าบดบังหายไปก่อนที่จะลับขอบฟ้าจริง ๆ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสภาพแวดล้อม ณ จุดสังเกตการณ์
  5. เวลาดวงอาทิตย์ตกในที่นี้ ใช้เวลาเมื่อขอบด้านบนของดวงอาทิตย์แตะขอบฟ้า

ดูเพิ่ม