สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ฝนดาวตกในปี 2549

ฝนดาวตกในปี 2549

3 มกราคม 2549
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 17 มิถุนายน 2565
โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด (worachateb@yahoo.com)
โดยทั่วไปในสภาพท้องฟ้าที่ดีไม่มีเมฆหมอกหรือแสงไฟฝุ่นควันรบกวน เราสามารถมองเห็นดาวตกบนท้องฟ้าได้เฉลี่ยราว ดวงต่อชั่วโมง ในบางช่วงของปีจะมีดาวตกที่ดูเหมือนพุ่งออกมาจากบริเวณเดียวกันบนท้องฟ้า รู้จักกันในชื่อฝนดาวตก (meteor shower) ฝนดาวตกเกิดขึ้นเมื่อโลกเดินทางฝ่าเข้าไปในอาณาบริเวณของธารสะเก็ดดาวที่ดาวหางทิ้งไว้ ดาวตกที่เกิดจากสะเก็ดดาวเหล่านี้มีหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีลักษณะของดาวตกที่เห็น และจำนวนความถี่แตกต่างกันตามแต่องค์ประกอบและความเร็วของสะเก็ดดาว ฝนดาวตกบางกลุ่มอาจมีอัตราต่ำเพียงไม่กี่ดวงต่อชั่วโมงแต่ยังก็เรียกว่าฝนดาวตกเนื่องจากมีแหล่งกำเนิดที่สังเกตได้ชัดเจนว่าพุ่งออกมาจากบริเวณใดบนท้องฟ้า บริเวณนั้นเรียกว่าจุดกระจายฝนดาวตก (radiant) ตารางด้านล่างแสดงฝนดาวตกกลุ่มเด่น ๆ ในรอบปี

ฝนดาวตกที่น่าสนใจในปี 2549
ชื่อคืนที่มีมากที่สุดอัตราสูงสุดในภาวะอุดมคติ (ดวง/ชั่วโมง)อัตราสูงสุดในประเทศไทย (ดวงต่อชั่วโมง)หมายเหตุ
ควอดแดรนต์4/5 ม.ค.120 (อาจอยู่ระหว่าง 60-200)60 (อาจอยู่ระหว่าง 30-100)-
พิณ22/23 เม.ย.18 (อาจมากถึง 90)มากกว่า 10แสงจันทร์รบกวน
อีตาคนแบกหม้อน้ำ5/6 พ.ค.60 (แปรผันได้)30-40-
เดลตาคนแบกหม้อน้ำ28/29 ก.ค.2015-
เพอร์ซิอัส12/13 ส.ค.10060แสงจันทร์รบกวน
นายพราน21/22 ต.ค..2310-15-
สิงโต17/18 พ.ย.30-4020-30-
คนคู่13/14 ธ.ค.120100แสงจันทร์รบกวน

หมายเหตุ ฝนดาวตกที่มีแสงจันทร์รบกวนจะมีจำนวนดาวตกที่เห็นลดลงจากค่าในตารางนี้ ข้อมูลจากองค์การอุกกาบาตสากล (International Meteor Organization -- IMO)