สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ท้องฟ้ารายสัปดาห์

ท้องฟ้ารายสัปดาห์

19–25 กุมภาพันธ์ ดาวศุกร์อยู่ใกล้ดาวอังคาร

19 กุมภาพันธ์ 2567 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

19–25 กุมภาพันธ์ 2567

★ จันทร์, 19 กุมภาพันธ์ ดวงจันทร์มีเดคลิเนชันไปทางเหนือมากที่สุด (28.4°) (15:40 น.)
★ พฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ ดาวศุกร์อยู่ใกล้ดาวอังคาร (16:46 น.) ที่ระยะ 0.62° (สังเกตได้ในเช้ามืดวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ ที่ระยะห่าง 0.7°)

วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 05:40 น. บนท้องฟ้าด้านทิศตะวันออก (จาก Stellarium)

★ พฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ เวลาหัวค่ำ ดวงจันทร์อยู่ใกล้กระจุกดาวรังผึ้งในกลุ่มดาวปูที่ระยะ 
★ เสาร์, 24 กุมภาพันธ์ เวลาเช้ามืด ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวเรกูลัสในกลุ่มดาวสิงโตที่ระยะ 4° (ใกล้ขอบฟ้า)
★ เสาร์, 24 กุมภาพันธ์ จันทร์เพ็ญ (19:30 น.)


จันทร์เพ็ญเป็นวันที่มองเห็นดวงจันทร์สว่างเต็มดวง ใกล้เคียงกับวันขึ้น 15 ค่ำ ตามปฏิทินจันทรคติ ดวงจันทร์มีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ตามมุมห่างจากดวงอาทิตย์ แสงอาทิตย์ที่ตกกระทบพื้นผิวดวงจันทร์ในมุมต่าง ๆ ทำให้เกิดข้างขึ้น-ข้างแรม จันทร์เพ็ญเป็นช่วงที่ดวงจันทร์อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นมุม 180° เราจะเห็นดวงจันทร์ขึ้นเหนือขอบฟ้าด้านทิศตะวันออกขณะดวงอาทิตย์ตก อยู่สูงสุดบนท้องฟ้าราวเที่ยงคืน และตกลับขอบฟ้าด้านทิศตะวันตกเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้น

★ อาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ ดวงจันทร์อยู่ไกลโลกที่สุด (21:59 น. ระยะห่าง 406,312 กม. ขนาดปรากฏ 29′ 25″)

ดวงจันทร์โคจรรอบโลกเป็นวงรี ห่างโลกด้วยระยะทางเฉลี่ยราว 384,400 กิโลเมตร ดวงจันทร์สามารถเข้ามาใกล้และไกลโลกมากกว่านี้ได้อีกราว 25,000 กิโลเมตร บนวงโคจรของดวงจันทร์จึงมีจุดใกล้โลกที่สุดกับจุดไกลโลกที่สุดอยู่ตรงข้ามกัน ขณะที่ดวงจันทร์อยู่ไกลโลกที่สุด ขนาดปรากฏของดวงจันทร์จะเล็กกว่าที่ระยะห่างเฉลี่ยประมาณ 7% ดวงจันทร์ผ่านจุดใกล้หรือไกลโลกที่สุดเฉลี่ยทุก ๆ 27.5 วัน ระยะห่างที่จุดใกล้และไกลโลกที่สุดในแต่ละครั้งไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับแรงโน้มถ่วงรบกวนจากดวงอาทิตย์และวัตถุอื่นในระบบสุริยะ

26 กุมภาพันธ์–4 มีนาคม 2567

★ พุธ, 28 กุมภาพันธ์ ดวงจันทร์อยู่ที่จุดโหนดลง (05:54 น.)
★ พุธ, 28 กุมภาพันธ์ ดาวพุธผ่านตำแหน่งร่วมทิศแนววงนอก (15:43 น.)
★ พฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ ดาวเสาร์อยู่ร่วมทิศกับดวงอาทิตย์ (04:26 น.)
★ พฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ เวลาเช้ามืด ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวสไปกาในกลุ่มดาวหญิงสาวที่ระยะ 
★ อาทิตย์, มีนาคม เวลาเช้ามืด ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวแอนทาเรสในกลุ่มดาวแมงป่องที่ระยะ 
★ อาทิตย์, มีนาคม จันทร์กึ่งข้างแรม (22:23 น.)

ดาวเคราะห์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567


ดาวพฤหัสบดี (โชติมาตร -2.3 ถึง -2.2) และดาวเสาร์ (โชติมาตร 1.0) ยังคงอยู่บนท้องฟ้าด้านทิศตะวันตกในเวลาหัวค่ำ กลางเดือนเป็นช่วงสุดท้ายที่มีโอกาสสังเกตดาวเสาร์ หลังจากนั้นจะเข้าใกล้ดวงอาทิตย์จนสังเกตได้ยาก

เวลาเช้ามืดสังเกตดาวศุกร์ (โชติมาตร -3.9) ได้ง่ายที่สุด กลางเดือนดาวศุกร์ออกจากกลุ่มดาวคนยิงธนูแล้วเข้าสู่กลุ่มดาวแพะทะเล ดาวอังคาร (โชติมาตร 1.3) ค่อย ๆ เคลื่อนห่างจากดวงอาทิตย์มากขึ้น และใกล้ดาวศุกร์มากขึ้นทุกวัน ประเทศไทยเห็นใกล้กันที่สุดในเช้ามืดวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ ที่ระยะ 0.7° โดยดาวอังคารอยู่ทางขวาของดาวศุกร์

ดาวพุธอยู่บนท้องฟ้าเวลาเช้ามืดต่อเนื่องมาจากเดือนมกราคม เคลื่อนเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากขึ้น วันแรก ๆ อาจยังพอสังเกตได้ในกลุ่มดาวคนยิงธนู สว่างที่โชติมาตร -0.3 ถึง -0.4 โดยอยู่ใกล้ขอบฟ้า วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ผ่านตำแหน่งร่วมทิศแนววงนอก ใกล้เคียงกับดาวเสาร์ที่อยู่ร่วมทิศในวันถัดไป

ภาพจำลองแสดงส่วนสว่างของดาวเคราะห์ และขนาดปรากฏเปรียบเทียบ (จาก วรเชษฐ์ บุญปลอด Stellarium)

ดูเพิ่ม


★ แผนที่ฟ้าออนไลน์
★ ดาวเคราะห์ในปี 2567
★ ฝนดาวตกในปี 2567
★ สุริยุปราคาและจันทรุปราคาในปี 2567
★ ดาวหางและดาวเคราะห์น้อย
★ เวลาดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ขึ้น-ตก
★ เวลาเกิดแสงสนธยาและเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น-ตก
★ คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว
★ สารพันคำถามดาราศาสตร์