สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ห้องภาพท้องฟ้า

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

"ห้องภาพท้องฟ้า" นี้เป็นหน้าที่แสดงภาพถ่ายท้องฟ้าหรือภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ หากนักถ่ายภาพท่านใดมีภาพถ่ายท้องฟ้าสวย ๆ สมาคมดาราศาสตร์ไทยขอเชิญชวนนักถ่ายภาพท้องฟ้าชาวไทย ส่งผลงานมายังห้องภาพท้องฟ้านี้ เพื่อเผยแพร่และชื่นชมโดยทั่วกัน


ภาพล่าสุด

ดาวตกวันที่ 7 กันยายน 2558 เวลาประมาณ 08:50 น.‏

ดนัย ขันคำ

7/9/58

Core of The Milky Way

ชยพล พานิชเลิศ

19/8/58

Planetary Conjunction of Venus and Jupiter

นายพรชัย รังษีธนะไพศาล

13/7/58

Planetary Conjunction of Venus and Jupiter

นายพรชัย รังษีธนะไพศาล

11/7/58

กู้เกียรติ ตั้งพระกิตติคุณ

กู้เกียรติ ตั้งพระกิตติคุณ

29/6/58

ดาวเคียงเดือน

อ.วาสนา ศรีรักษ์

21/6/58

ดาวเคียงเดือนคืนวันที่ 20 มิถุนายน 2558

นพ.บุญเจริญ ธรรมประสิทธิ์

21/6/58

Sangkla-Buri Startrails

นาย มงคล พิทักษ์หมู่

4/6/58

ทางช้างเผือกแห่งอุทยานแห่งชาติพุเตย ( Galaxy Of Phutoey national park)

มงคล พิทักษ์หมู่

5/5/58

Step of Lunar Eclipse 4 April 2015

ภก.ธนกร จงสุขศิริ

12/4/58

จันทรุปราคาเต็มดวง

ชยพล พานิชเลิศ

12/4/58

จันทรุปราคาเต็มดวง

ชยพล พานิชเลิศ

12/4/58

จันทรุปราคา 4 4 2015

สมศักดิ์ แซ่เต็ง

5/4/58

Our morning sun

นพ.บุญจเริญ ธรรมประสิทธิ์

27/1/58

comet lovejoy (C/2014 Q2 LOVEJOY)

Sorraphan Lertudomluk

20/1/58

ดาวหางเลิฟจอย

สรภัณฑ์ เลิศอุดมลักษณ์

20/1/58

ดาวหางเลิฟจอย (C/2014 Q2 Lovejoy)

สรภัณฑ์ เลิศอุดมลักษณ์

20/1/58

ดาวหางเลิฟจอย (C/2014 Q2 Lovejoy)

สรภัณฑ์ เลิศอุดมลักษณ์

20/1/58

จุดดับบนดวงอาทิตย์

เอกราช อินทจันทร์

10/12/57

ดาราจักรแอนดรอเมดา (Andromeda Galaxy)

ตระกูลจิตร จิตตไสยะพันธ์

28/10/57