สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ห้องภาพท้องฟ้า

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

"ห้องภาพท้องฟ้า" นี้เป็นหน้าที่แสดงภาพถ่ายท้องฟ้าหรือภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ หากนักถ่ายภาพท่านใดมีภาพถ่ายท้องฟ้าสวย ๆ สมาคมดาราศาสตร์ไทยขอเชิญชวนนักถ่ายภาพท้องฟ้าชาวไทย ส่งผลงานมายังห้องภาพท้องฟ้านี้ เพื่อเผยแพร่และชื่นชมโดยทั่วกัน


ภาพล่าสุด

ฝนดาวตกเจมินิดส์

ปิยพงษ์ สมณะ

18/12/55

ฝนดาวตกคนคู่

กิตติพงษ์ ศุภนุกูลสมัย

16/12/55

ฝนดาวตกคนคู่

กิตติพงษ์ ศุภนุกูลสมัย

16/12/55

ทางช้างเผือก

บุญตัน พิทธวงศ์

21/8/55

ศุกราทิตย์แห่งสหัสวรรษ : Venus Transit 2012

วรพล ไม้สน

8/6/55

Trasit of Venus, June 6, 2012

พรชัย รังษีธนะไพศาล [SunOod]

8/6/55

Trasit of Venus June 6, 2012

พรชัย รังษีธนะไพศาล [SunOod]

8/6/55

Transit of Venus 6/6/2012

พรชัย รังษีธนะไพศาล [SunOod]

8/6/55

ดาวศุกร์โคจรผ่านดวงอาทิตย์ 6 มิ.ย. 55

วิชาญ แซ่หว่อง

7/6/55

ดาวศุกร์โคจรผ่านดวงอาทิตย์ 6 มิ.ย. 55

วิชาญ แซ่หว่อง

7/6/55

ดาวศุกร์โคจรผ่านดวงอาทิตย์ 6 มิ.ย. 55

วิชาญ แซ่หว่อง

7/6/55

ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ครั้งสุดท้ายในศตวรรษที่ 21

นายธีธัช กันยุบล

7/6/55

ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์

วิมุติ วสะหลาย

7/6/55

VENUS AND SUN

บุญตัน พิทธวงศ์

6/6/55

VENUS AND SUN

บุญตัน พิทธวงศ์

6/6/55

VENUS AND SUN

บุญตัน พิทธวงศ์

6/6/55

VENUS AND SUN

บุญตัน พิทธวงศ์

6/6/55

VENUS AND SUN

บุญตัน พิทธวงศ์

6/6/55

สัมผัสที่สาม (The Third Contact)

พงศ์ ศกุนตนาค (Pong Skuntanaga)

6/6/55

venus and sun

บุญตัน พิทธวงศ์

6/6/55