สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ห้องภาพท้องฟ้า

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

"ห้องภาพท้องฟ้า" นี้เป็นหน้าที่แสดงภาพถ่ายท้องฟ้าหรือภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ หากนักถ่ายภาพท่านใดมีภาพถ่ายท้องฟ้าสวย ๆ สมาคมดาราศาสตร์ไทยขอเชิญชวนนักถ่ายภาพท้องฟ้าชาวไทย ส่งผลงานมายังห้องภาพท้องฟ้านี้ เพื่อเผยแพร่และชื่นชมโดยทั่วกัน


ภาพล่าสุด

จันทรุปราคา 8 ตุลาคม 2557

อ.วาสนา ศรีรักษ์

9/10/57

จันทรุปราคา 8 ตุลาคม 2557

อ.วาสนา ศรีรักษ์

9/10/57

การเคลื่อนที่ของดาวศุกร์ ปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ธีธัช กันยุบล

27/11/56

ดาราจักรทางช้างเผือก

ปิยพงษ์ สมณะ

14/7/56

ทางช้างเผือกบนดอย-3

Piyapong Samana

7/7/56

ทางช้างเผือกบนดอย-2

Piyapong Samana

7/7/56

ทางช้างเผือกบนดอย-1

Piyapong Samana

7/7/56

ดาวเสาร์

พรชัย รังษีธนะไพศาล

3/5/56

อาทิตย์วันไร้เงา

ธรรมฤทธิ์ ลิขิตธีรเมธ, อิทธิพัฒน์ พรหมนรกิจ, พรชัย อมรศรีจิรทร

3/5/56

ท้องฟ้าจากออสเตรเลีย

สิทธิเวทย์ สันติกาญจน์

29/4/56

ดาวหางแพนสตารส์

สรภัณฑ์ เลิศอุดมลักษณ์

23/3/56

ดาวหางแพนสตารส์

สรภัณฑ์ เลิศอุดมลักษณ์

23/3/56

ดาวหางแพนสตารส์

สรภัณฑ์ เลิศอุดมลักษณ์

23/3/56

ดาวหางแพนสตารส์

บุญตัน พิทธวงศ์

23/3/56

ดาวหางแพนสตารส์

บุญตัน พิทธวงศ์

23/3/56

ดาวหางแพนสตารส์จากเครื่องบิน

พรชัย อมรศรีจิรทร

16/3/56

ดาวหางแพนสตารส์จากเครื่องบิน

พรชัย อมรศรีจิรทร

16/3/56

ดาวเคราะห์น้อย 2012 DA14

ทีมถ่ายภาพสมาคมดาราศาสตร์ไทย

16/1/56

ฝนดาวตก Geminids

นพ.สุภนิติ์ นิวาตวงศ์

24/12/55

ภาพฝนดาวตกคนคู่

บรรเจิด ศรหิรัญ

18/12/55