สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ห้องภาพท้องฟ้า

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

"ห้องภาพท้องฟ้า" นี้เป็นหน้าที่แสดงภาพถ่ายท้องฟ้าหรือภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ หากนักถ่ายภาพท่านใดมีภาพถ่ายท้องฟ้าสวย ๆ สมาคมดาราศาสตร์ไทยขอเชิญชวนนักถ่ายภาพท้องฟ้าชาวไทย ส่งผลงานมายังห้องภาพท้องฟ้านี้ เพื่อเผยแพร่และชื่นชมโดยทั่วกัน


ภาพล่าสุด

ดาวพระศุกร์ผ่านดวงอาทิตย์ 6.6.55

บุญตัน พิทธวงศ์

6/6/55

ดาวพระศุกร์ผ่านดวงอาทิตย์ 6.6.55

บุญตัน พิทธวงศ์

6/6/55

ลอดม่านเมฆ

วิมุติ วสะหลาย

6/6/55

ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์

วิมุติ วสะหลาย

6/6/55

สุริยุปราคาบางส่วน เช้าวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2555‏

พรชัย รังษีธนะไพศาล (สมาคมดาราศาสตร์ไทย)

21/5/55

สุริยุปราคาบางส่วน เช้าวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2555‏

พรชัย รังษีธนะไพศาล (สมาคมดาราศาสตร์ไทย)

21/5/55

สุริยุปราคาบางส่วน เช้าวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2555‏

พรชัย รังษีธนะไพศาล (สมาคมดาราศาสตร์ไทย)

21/5/55

SUN ECLIPSE PARTIAL

บุญตัน พิทธวงศ์

21/5/55

ทางช้างเผือกที่วัดพระธาตุดอยพระฌาน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

ปิยพงษ์ สมณะ

16/5/55

ใจกลางทางช้างเผือก

ธรรมฤทธิ์ ลิขิตธีรเมธ

14/4/55

หอดูดูดาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ

คุณากร จันทร

3/4/55

ดาวศุกร์เคียงคู่ดาวพฤหัสบดีเหนือท้องฟ้าลพบุรี

สุรพล เขียวหวาน

20/3/55

ดาวศุกร์เคียงคู่ดาวพฤหัสบดีเหนือท้องฟ้าลพบุรี

สุรพล เขียวหวาน

20/3/55

หอดูดาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ

นายธีธัช กันยุบล

23/1/55

ทางช้างเผือก ณ เขื่อนจุฬาภรณ์

นายธีธัช กันยุบล

23/1/55

จันทรุปราคาเต็มดวง 10 ธันวาคม 2554‏

นายพรชัย รังษีธนธไพศาล

16/12/54

จันทรุปราคาเต็มดวง ณ ราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี (2)

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

13/12/54

จันทรุปราคาเต็มดวง ณ ราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี

ดร. ตรีเดชน์ กิตติอัชวาลย์

12/12/54

Moon lipse (Tau)

ด.ช. ธนกร ค้าของ

11/12/54

Moon Eclipse (Tau)

ด.ช. ธนกร ค้าของ

11/12/54