สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ห้องภาพท้องฟ้า

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

"ห้องภาพท้องฟ้า" นี้เป็นหน้าที่แสดงภาพถ่ายท้องฟ้าหรือภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ หากนักถ่ายภาพท่านใดมีภาพถ่ายท้องฟ้าสวย ๆ สมาคมดาราศาสตร์ไทยขอเชิญชวนนักถ่ายภาพท้องฟ้าชาวไทย ส่งผลงานมายังห้องภาพท้องฟ้านี้ เพื่อเผยแพร่และชื่นชมโดยทั่วกัน


ภาพล่าสุด

Saturn Opposition June 15, 2017

Pornchai Rangsitanapaisal

16/6/60

แสงเหนือ ณ ไอซ์แลนด์

อภิษาณฑ์ ธรณไพบูลย์

19/3/60

Barnard 33 "Horsehead Nebula"

ชยพล พานิชเลิศ

8/2/60

ดาวเคียงเดือน

กมล แย้มอุทัย

5/1/60

พระจันทร์เต็มดวงครั้งสุดท้ายของปี 2559 (Last Full Moon 2016)

ศุภมิตร ผิวผาด

21/12/59

เนบิวลานายพราน (M42)

ศุภมิตร ผิวผาด

21/12/59

ทางช้างเผือก

นายปัญญา เขม่นกิจ

18/12/59

the North Star

ยอดธง

8/12/59

ซุปเปอร์ฟูลมูน

yamutai kamon

25/11/59

Venus, Saturn and the Milkyway

ดร.ยอดธง รอดแก้ว

4/11/59

M44 Beehive Cluster

ชยพล พานิชเลิศ

28/9/59

ดวงจันทร์เสี้ยว ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 5

ปุณณวิช คงพิทักษ์สกุล

10/6/59

ดาวพุธผ่านหน้าดวงอาทิตย์

บุญตัน พิทธวงศ์

12/5/59

ดาวพุธผ่านหน้าดวงอาทิตย์

บุญตัน พิทธวงศ์

12/5/59

M8

ปฏิพล แช่มสกุล

7/5/59

Jupiter

ปฏิพล แช่มสกุล

30/4/59

สุริยุปราคาเต็มดวงที่เกาะเบลิตุง หลังสัมผัสที่ 2 สรรพคราส

วิษณุ เอื้อชูเกียรติ

1/4/59

สุริยุปราคาเต็มดวง อินโดนีเซีย 9 มีนาคม 2016

วิษณุ เอื้อชูเกียรติ

1/4/59

สุริยุปราคาที่หาดเจ้าสำราญ

โอภาส ชาญมงคล

28/3/59

สุริยุปราคา ที่ทวาย

ไพศาล ช่วงฉ่ำ (บางทราย)

18/3/59