สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ห้องภาพท้องฟ้า

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

"ห้องภาพท้องฟ้า" นี้เป็นหน้าที่แสดงภาพถ่ายท้องฟ้าหรือภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ หากนักถ่ายภาพท่านใดมีภาพถ่ายท้องฟ้าสวย ๆ สมาคมดาราศาสตร์ไทยขอเชิญชวนนักถ่ายภาพท้องฟ้าชาวไทย ส่งผลงานมายังห้องภาพท้องฟ้านี้ เพื่อเผยแพร่และชื่นชมโดยทั่วกัน


ภาพล่าสุด

สุริยุปราคาบางส่วน ณ พุทธมณฑล (Partial Solar Eclipse at Phutthamonthon)

ธรรมฤทธิ์ ลิขิตธีรเมธ

17/3/59

สุริยุปราคาบางส่วน 9 มีนาคม 2559‏

อภิชาติ ศรีพุ่ม

16/3/59

สุริยุปราคาบางส่วน 9 มีนาคม 2559

อภิชาติ ศรีพุ่ม

16/3/59

สุริยุปราคา กทม

บุญรอด อริยะพรรณีกุล

16/3/59

กล้องดูดาว kdob 4.5 นิ้ว‏

เริงชัย ศรีแก้ว

16/3/59

ชุดภาพ 11 ภาพ ปรากฏการณ์สุริยุปราคา 9 มีนาคม 2559

ธีธัช กันยุบล

16/3/59

สุริยุปราคาบางส่วน 9 มีนาคม 2559

อภิเชษฐ์ หงษา

16/3/59

ดวงจันทร์บังดาวอัลเดบารัน‏

อภิเชษฐ์ หงษา

16/3/59

สุริยคราส # สะพรึง 9-3-59

สิริลักษณ์ พุฒพันธ์

11/3/59

สุริยุปราคา 9 มี.ค.2559

นายกมล แย้มอุทัย

10/3/59

สุริยุปราคาบางส่วน 9 มีนาคม 2559

วิมุติ วสะหลาย

9/3/59

สุริยุปราคาบางส่วน 9 มีนาคม 2559

วิมุติ วสะหลาย

9/3/59

สุริยุปราคาในเมืองไทย

นายบัญญัติ ช่วยคง

6/3/59

ดาวชาละวัน (Chalawan) ชื่อดาวสามัญไทยในเอกภพ และฝนดาวตกเจมินิดส์

พรชัย รังษีธนะไพศาล

30/12/58

Waning crescent in the morning

ภก.ธนกร จงสุขศิริ

22/12/58

จันทร์เกือบดับ

ธีธัช กันยุบล

18/12/58

ดาวหาง Catalina

สรภัณฑ์ เลิศอุดมลุกษณ์

12/12/58

เนบิวล่านายพราน

ชยพล พานิชเลิศ

11/12/58

Andromeda Galaxy

ชยพล พานิชเลิศ

12/11/58

พระจันทร์ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 10

ชยพล พานิชเลิศ

25/9/58