สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ลูกอุกกาบาตยักษ์จากดาวอังคาร

ลูกอุกกาบาตยักษ์จากดาวอังคาร

13 มี.ค. 2545
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)
นักธรณีวิทยาชาวญี่ปุ่น ได้ค้นพบลูกอุกกาบาตจากดาวอังคารขนาดใหญ่จากบริเวณทุ่งน้ำแข็งบนเทือกเขายามาโตะ ในทวีปแอนตาร์กติกา ลูกอุกกาบาตนี้ได้ชื่อว่า Y-000593 มีน้ำหนัก 13.7 กิโลกรัม นับเป็นลูกอุกกาบาตจากดาวอังคารที่ใหญ่เป็นอันดับสองของที่เคยค้นพบมาทั้งหมด นอกจากนี้ ยังได้พบลูกอุกกาบาตหนัก 1.3 กิโลกรัมในบริเวณใกล้เคียงกัน เชื่อว่าลูกอุกกาบาตทั้งสองลูกนี้เคยเป็นลูกเดียวกันมาก่อนแต่ได้แตกออกในขณะที่พุ่งเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลก 

จากการวิเคราะห์ คาดว่าหินของลูกอุกกาบาตยักษ์ลูกนี้มีอายุราว พันล้านปี และกระเด็นออกจากผิวดาวอังคารเมื่อราว 10 ล้านปีก่อน 

คณะสำรวจจากญี่ปุ่นคณะนี้ได้ค้นพบลูกอุกกาบาตที่แอนตาร์กติกามาแล้ว 3,550 ลูกในช่วงปี 2543-2544 ที่ผ่านมา 

ที่มา: