สมาคมดาราศาสตร์ไทย

น้ำบนดาวพฤหัสบดี

น้ำบนดาวพฤหัสบดี

15 มิ.ย. 2540
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)
ยานกาลิเลโอได้พบน้ำบนชั้นเมฆของดาวพฤหัสบดี บางทีอาจเป็นไปได้ที่จะมีฝนบนดาวเคราะห์ดวงนี้ การค้นพบนี้ขัดแย้งกับข้อมูลจากยานลูกกาลิเลโอ (Galileo's Probe) ซึ่งพุ่งลงไปสำรวจในชั้นเมฆเมื่อปลายปี 2538 แต่ไม่มีรายงานการพบน้ำเลย นักดาราศาสตร์สันนิษฐานว่า จุดที่ยานลูกกาลิเลโอเข้าไปเป็นบริเวณชั้นเมฆในส่วนที่แห้งแล้งพอดี ซึ่งมีอยู่ประมาณ ถึง เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ดาวทั้งหมด 

ที่มา: