สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ยานโพรเกรสเชื่อมต่อกับสถานีอวกาศมีร์

ยานโพรเกรสเชื่อมต่อกับสถานีอวกาศมีร์

28 ม.ค. 2544
รายงานโดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด (worachateb@hotmail.com)
หลังจากสามวันของการเดินทางสู่สถานีอวกาศมีร์ของยานโพรเกรส ซึ่งจะใช้ลากจูงสถานีอวกาศมีร์ให้ตกลงสู่ผิวโลก ขณะนี้ยานโพรเกรสได้เข้าเชื่อมต่อกับมีร์เรียบร้อยแล้ว ยานโพรเกรส เอ็ม 1-5 ซึ่งเป็นไปได้ว่าจะเป็นยานลำสุดท้ายที่เข้าเชื่อมต่อกับมีร์ ได้บรรทุกเชื้อเพลิงสำหรับสถานีอวกาศขึ้นไปด้วยเพื่อใช้ในการนำสถานีลงสู่ชั้นบรรยากาศ มันเข้าเชื่อมต่อกับสถานีอวกาศเมื่อเวลา 12.34 น. ของวันที่ 27 มกราคม 2544 ตามเวลาในประเทศไทย 

เมื่อนับรวมโพรเกรส เอ็ม 1-5 ด้วยแล้ว ตลอดระยะเวลา 15 ปีของประวัติศาสตร์มีร์ มียานอวกาศเข้าเชื่อมต่อกับมีร์ถึง 110 ลำ  มีทั้งการเชื่อมต่อโมดูลเพิ่มเติม ยานโซยูซที่มีมนุษย์ควบคุมสำหรับลำเลียงสัมภาระ และกระสวยอวกาศของสหรัฐฯ ยานอวกาศบางลำได้เข้าเชื่อมต่อกับสถานีอวกาศมีร์มากกว่าหนึ่งครั้ง ทำให้การเชื่อมต่อในวันนี้เป็นครั้งที่ 121 หากไม่มีปัญหาร้ายแรงใด ๆ อันจะส่งผลกระทบต่อการบังคับสถานีอวกาศมีร์ให้ตกลงสู่โลก รัสเซียไม่มีแผนที่จะส่งยานอวกาศไปยังสถานีอวกาศมีร์อีกแล้ว 

อย่างไรก็ตาม หนึ่งในนักบินอวกาศรัสเซียได้เตรียมพร้อมสำหรับการขึ้นสู่อวกาศ หากว่ามีความจำเป็นที่จะต้องขึ้นไปยังสถานีในระหว่างกระบวนการปลดสถานีอวกาศออกจากวงโคจร รัสเซียได้วางแผนไว้ล่วงหน้ารองรับกรณีที่การเชื่อมต่อในวันนี้เกิดผิดพลาด แต่หลังจากที่การเชื่อมต่อเป็นไปอย่างราบรื่น เป็นไปได้ว่าอาจไม่จำเป็นที่จะต้องส่งนักบินอวกาศขึ้นไปทำภารกิจฉุกเฉินนี้ สำหรับสถานการณ์ที่ทำให้เที่ยวบินฉุกเฉินยังไม่อาจยกเลิกได้อย่างสิ้นเชิง เป็นเพราะรัสเซียยังกังวลว่าอาจเกิดความล้มเหลวของระบบควบคุมเที่ยวบินบนสถานีอวกาศ

ยานโพรเกรส เอ็ม 1-5 จะใช้เครื่องยนต์ของตนเองฉุดสถานีอวกาศมีร์ให้มีวงโคจรต่ำลง จากนั้นจุดจรวดเพื่อปลดสถานีอวกาศออกจากวงโคจรรอบโลก สถานีอวกาศมีร์จะตกลงสู่ชั้นบรรยากาศโดยที่ชิ้นส่วนที่เผาไหม้ไม่หมดจะลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านทิศตะวันออกของออสเตรเลีย 

อนึ่ง ยานโพรเกรส เอ็ม1-5 มีกำหนดที่จะส่งขึ้นไปตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2544 แต่ต้องล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากระบบอิเล็กทรอนิกส์บนสถานีอวกาศมีร์ได้เกิดขัดข้องอย่างกะทันหัน ซึ่งเป็นผลจากอุณหภูมิในโมดูล Kvant-2 ที่สูงเกินไป

ยานโพรเกรสที่เข้าเชื่อมต่อกับสถานีอวกาศมีร์ในภารกิจปลดสถานีอวกาศมีร์ออกจากวงโคจร

ยานโพรเกรสที่เข้าเชื่อมต่อกับสถานีอวกาศมีร์ในภารกิจปลดสถานีอวกาศมีร์ออกจากวงโคจร

ภาพของสถานีอวกาศมีร์ ถ่ายจากยานกระสวยอวกาศดิสคัฟเวอรีเมื่อเดือนมิถุนายน 2541

ภาพของสถานีอวกาศมีร์ ถ่ายจากยานกระสวยอวกาศดิสคัฟเวอรีเมื่อเดือนมิถุนายน 2541

ที่มา: