อีกห้าปีมีดาวชนกัน

10 ม.ค. 2560 รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)
กาเครื่องหมายในปฏิทินล่วงหน้าได้เลย แล้วก็จดจำกลุ่มดาวหงส์ให้ขึ้นใจ เพราะในปี พ.ศ.2565 ดาวคู่หนึ่งในกลุ่มดาวนี้จะชนกันและหลอมรวมเป็นดาวดวงเดียวพร้อมกับส่องแสงเจิดจ้าออกมาเป็นโนวาที่มองเห็นได้เป็นเวลาร่วมครึ่งปี

ดาวคู่นี้มีชื่อว่า เคไอซี 9832227 (KIC 9832227) ค้นพบโดยกล้องเคปเลอร์ เป็นดาวคู่ใกล้ชิดประเภทที่เรียกว่า ดาวคู่สัมผัส หมายความว่าเป็นดาวฤกษ์สองดวงที่โคจรรอบกันเองด้วยระยะใกล้มากจนผิวดาวสัมผัสกันเลยทีเดียว ดาวทั้งคู่จะโคจรซึ่งกันและกันพร้อมกับตีวงแคบเข้าเรื่อย ๆ จนกระทั่งชนกันในที่สุด 

การชนกันของดาวอาจถือเป็นเรื่องธรรมดา แต่ความไม่ธรรมดาของเรื่องนี้คือการที่นักวิทยาศาสตร์สามารถพยากรณ์การเกิดล่วงหน้าถึงขั้นระบุปีที่จะเกิดได้

ลอว์เรนซ์ มอลนาร์ ศาสตราจารย์ด้านดาราศาสตร์และฟิสิกส์จากวิทยาลัยคาลวินและคณะ ได้เปรียบเทียบดาวดวงนี้กับดาว วี 1309 แมงป่อง (V1309 Scorpii) ซึ่งได้ชนกันในปี 2551 นักดาราศาสตร์มีข้อมูลการเปลี่ยนแปลงความสว่างของดาวดวงนี้ในช่วงก่อนหน้าอย่างละเอียดย้อนหลังไปอย่างน้อยถึงปี 2544 กราฟความสว่างของดาวดวงนี้ในช่วงดังกล่าวจึงเป็นเหมือนแม่แบบของปรากฏการณ์นี้

เมื่อนำกราฟความสว่างของดาวเคไอซี 9832227 ที่ได้จากกล้องเคปเลอร์มาเปรียบเทียบกับของดาว วี 1319 แล้ว พบว่ามีรูปแบบเกือบเหมือนกัน ทั้งความเร็วตามแนวเล็งบ่งชี้ว่านี่คือดาวคู่สัมผัส เมื่อวางเทียบกราฟแสงของดาวทั้งสองคู่แล้ว นักวิทยาศาสตร์คณะนี้จึงมั่นใจว่าการชนและหลอมรวมกันจะเกิดขึ้นในปี 2565

อย่างไรก็ตาม ดาวสมาชิกของเคไอซี 9832227 ทั้งคู่เป็นดาวฤกษ์มวลต่ำ เมื่อชนกันแล้วหลอมรวมกันแล้ว การระเบิดที่เกิดขึ้นจะไม่รุนแรงมากนัก อุณหภูมิค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับโนวาทั่วไป ซึ่งมอลนาร์เรียกว่า "โนวาแดง" 

"เราบอกไม่ได้ว่าการพยากรณ์นี้จะผิดหรือถูก มอลนาร์กล่าว อย่างไรก็ตาม โนวานี้มีความสว่างถึงอันดับ ซึ่งมองเห็นได้ชัดเจนด้วยตาเปล่า สว่างใกล้เคียงกับดาวเหนือ ดังนั้นทุกคนจึงเป็นพยานถึงผลการพยากรณ์นี้ได้ด้วยตัวเอง เพราะเมื่อเกิดโนวาขึ้นจริง ก็จะปรากฏดาวดวงใหม่ขึ้นบนฟ้าในกลุ่มดาวหงส์ 


ที่มา:

ข่าวที่คล้ายกัน: