สมาคมดาราศาสตร์ไทย

กิจกรรมของสมาคมดาราศาสตร์ไทย

บรรยาย

ในบางโอกาส สมาคมดาราศาสตร์ไทยจะจัดกิจกรรมบรรยายขึ้น พร้อม ๆ กับการประชุมสมาชิก ซึ่งเป็นการบรรยายในภาคทฤษฎี โดยเชิญอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญทางดาราศาสตร์หรือสาขาอื่น ๆ มาบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านดาราศาสตร์หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องอาจเป็นหัวข้อที่กำลังโด่งดังอยู่ เช่นเรื่อง ดาวหางชนดาวพฤหัสบดี ดาวหางเฮล-บอปป์ อุกกาบาต การถ่ายภาพดวงดาว อุปราคา ปรากฏการณ์เอลนิโน หรือเรื่องชีวิตบนดาวอังคาร เป็นต้น

อบรมเชิงปฏิบัติการ

นอกเหนือจากการบรรยายในห้องบรรยายแล้ว ในบางกรณี สมาคมฯ อาจจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อต่าง ๆ กัน เช่น อบรมการสังเกตสุริยุปราคา อบรมการสร้างกล้องโทรทรรศน์อย่างง่าย อบรมการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ เป็นต้น เพื่อสอดคล้องกับปรากฏการณ์ทางท้องฟ้าที่จะเกิดขึ้นและตอบสนองต่อความสนใจของสมาชิกและบุคคลทั่วไป

ดาราศาสตร์สัญจร

ดาราศาสตร์สัญจร

เมื่อยามปลายฝนต้นหนาว ท้องฟ้าจะสดใสไร้เมฆฝน นี่คือฤดูกาลของการดูดาวโดยแท้จริง สมาคมฯ จะจัดกิจกรรมดาราศาสตร์สัญจรหรือสตาร์ปาร์ตี้ในวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยเราจะพาสมาชิกเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ เช่นอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือตามทุ่งห่างไกลเมืองต่าง ๆ โดยทุกครั้งจะมีการสอนหลักการดูดาวเบื้องต้นให้แก่สมาชิกเสมอ

โครงการนักดาราศาสตร์ในอนาคต

โครงการนักดาราศาสตร์ในอนาคต

โครงการนักดาราศาสตร์ในอนาคต หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า โครงการชาวฟ้า (FA: Future Astronomer) เป็นโครงการอบรมพิเศษที่หลักสูตรการอบรมจะเข้มข้นกว่าที่จัดในดาราศาสตร์สัญจร เป็นกิจกรรมที่ถูกใจผู้ที่ต้องการรู้จักดาราศาสตร์มากกว่าเพียงการดูดาว ต้องการเสริมประสบการณ์ในการดูดาวและรู้จักท้องฟ้าในมุมมองของวิทยาศาสตร์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รู้จักกับทรงกลมท้องฟ้า (Celestial Sphere) จักรวาลวิทยา (Cosmology) การถ่ายรูปดวงดาวฯลฯ บรรยายโดยนักดาราศาสตร์และนักดูดาวที่เข้มข้นด้วยประสบการณ์ และยังมีศึกษาภาคปฏิบัติโดยพาผู้รับการอบรมออกไปนอกสถานที่อีกด้วย

ทำไมต้อง "ฟ้าสี่"
บันทึกจากสมาชิก "ฟ้าสี่"

วารสารทางช้างเผือก

วารสารทางช้างเผือก เป็นวารสารราย 3 เดือน จัดพิมพ์โดยสมาคมดาราศาสตร์ไทย เป็นวารสารทางดาราศาสตร์ฉบับเดียวของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ปรากฏการณ์ และบทความทางดาราศาสตร์ให้แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป