สมาคมดาราศาสตร์ไทย

กาลิเลโอออกจากแมกนีโตสเฟียร์

กาลิเลโอออกจากแมกนีโตสเฟียร์

1 ก.ค. 2543
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)
เมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ยานกาลิเลโอได้เคลื่อนที่ออกจากแมกนีโตสเฟียร์ของดาวพฤหัสบดี นับเป็นครั้งแรกที่ยานได้หลุดพ้นจากชั้นแม่เหล็กเข้มข้นของดาวพฤหัสบดีและได้สัมผัสกับลมสุริยะของดวงอาทิตย์อีกครั้ง หลังจากที่ยานได้เข้าสู่แมกนีโตสเฟียร์ของดาวพฤหัสบดีเมื่อต้นปี 2539 ช่วงเวลาอีกหลายเดือนต่อจากนี้ กาลิเลโอจะสำรวจแมกนีโตสเฟียร์ของดาวพฤหัสบดีจากภายนอกก่อนที่จะกลับเข้าไปในแมกนีโตสเฟียร์อีกครั้งในเดือนตุลาคมปีนี้ และในเดือนธันวาคม เมื่อยานแคสซีนีเดินทางไปถึงดาวพฤหัสบดี กาลิเลโอกับแคสซีนีจะร่วมกันสำรวจดาวพฤหัสบดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสำรวจว่าสนามแม่เหล็กของดาวพฤหัสบดี และอนุภาคที่ถูกกักไว้ในสนามแม่เหล็กมีปฏิกิริยาอย่างไรกับสนามแม่เหล็กในลมสุริยะ 

กาลิโอจะสำรวจดาวพฤหัสบดีจากภายนอกแมกนีโตสเฟียร์ไปจนถึงปลายปีนี้

กาลิโอจะสำรวจดาวพฤหัสบดีจากภายนอกแมกนีโตสเฟียร์ไปจนถึงปลายปีนี้

ที่มา: