สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ดวงจันทร์มีน้ำจริงหรือ?

ดวงจันทร์มีน้ำจริงหรือ?

15 มิ.ย. 2540
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)
วารสาร Science ฉบับวันที่ มิถุนายนได้รายงานว่า อาจไม่มีน้ำบนดวงจันทร์เลยก็ได้ ซึ่งขัดแย้งกับข้อมูลการสำรวจของยานเคลเมนไทน์ ในปี 2537 ยานเคลเมนไทน์ได้ส่งข้อมูลการสำรวจดวงจันทร์กลับมายังโลก และพบหลักฐานสำคัญว่าอาจจะมีน้ำแข็งอยู่ที่บริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์ แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ผลการสำรวจด้วยสัญญาณเรดาร์ของกล้องโทรทรรศน์วิทยุเอริซิโบ กลับให้ผลลัพธ์ที่ตรงกันข้าม

หากมีน้ำแข็งอยู่จริง สัญญาณเรดาร์ที่สะท้อนน้ำแข็งกลับมาจะมีโพลาไรเซชันเปลี่ยนไป แต่ผลจากการสำรวจกลับไม่พบสิ่งนี้เลย อย่างไรก็ตาม ทีมนักวิทยาศาสตร์ของเคลเมนไทน์ก็ยังเชื่อมั่นในข้อมูลของตนเอง ความจริงคงจะปรากฏในเร็ว ๆ นี้ เมื่อยานลูนาร์พรอสเปกเตอร์ ไปถึงดวงจันทร์ในปลายปีนี้ 

ขั้วใต้ของดวงจันทร์ (ภาพจาก Bruce Campbell/Arecibo Observatory)

ขั้วใต้ของดวงจันทร์ (ภาพจาก Bruce Campbell/Arecibo Observatory)

ที่มา: