อุปราคาในปี 2544

มกราคม 2544 วรเชษฐ์ บุญปลอด (worachateb@hotmail.com)

ปีนี้มีสุริยุปราคาสองครั้งและจันทรุปราคาสามครั้ง สุริยุปราคาทั้งสองครั้งไม่สามารถมองเห็นได้ในประเทศไทย แต่คนไทยมีโอกาสเห็นจันทรุปราคาได้สองครั้ง คือ จันทรุปราคาเต็มดวงในคืนวันที่ 9/10 มกราคม และจันทรุปราคาบางส่วนในวันที่ 5 กรกฎาคม อุปราคา 5 ครั้งประกอบด้วย

จันทรุปราคาเต็มดวง 9/10 มกราคม 2544

ขั้นตอนการเกิดจันทรุปราคาเต็มดวง 10 มกราคม 2544
เหตุการณ์ เวลา
1. ดวงจันทร์เริ่มเข้าสู่เงามัวของโลก 00.43 น.
2. เริ่มเกิดจันทรุปราคาบางส่วน (เริ่มเห็นดวงจันทร์แหว่ง) 01.42 น.
3. เริ่มเกิดจันทรุปราคาเต็มดวง (ดวงจันทร์เข้าสู่เงามืดทั้งดวง) 02.49 น.
4. กึ่งกลางของการเกิด 03.20 น.
5. สิ้นสุดจันทรุปราคาเต็มดวง (ดวงจันทร์ออกจากเงามืด) 03.51 น.
6. สิ้นสุดจันทรุปราคาบางส่วน (ดวงจันทร์กลับมาเต็มดวง) 04.59 น.
7. ดวงจันทร์พ้นจากเงามัวของโลก 05.58 น.

บริเวณที่มองเห็นการเกิดจันทรุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ ได้แก่ ด้านตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ กรีนแลนด์ ยุโรป แอฟริกา เอเชีย และออสเตรเลีย รายละเอียดของจันทรุปราคาครั้งนี้ อ่านได้จากทางช้างเผือกฉบับธันวาคม 2543

สุริยุปราคาเต็มดวง 21 มิถุนายน 2544

สุริยุปราคาเต็มดวง วันที่ 21 มิถุนายน 2544 เป็นสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งแรกในรอบ 4 ปีของทวีปแอฟริกา เงามืดของดวงจันทร์เริ่มสัมผัสผิวโลกในมหาสมุทรแอตแลนติก ขึ้นฝั่งที่แองโกลา พาดผ่านซิมบับเว แซมเบีย โมซัมบิก และมาดากัสการ์ สุริยุปราคาบางส่วนครอบคลุมถึงบางส่วนของอเมริกาใต้ และส่วนใหญ่ของทวีปแอฟริกา จุดที่มองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวงนานที่สุดอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกทางทิศตะวันตกของทวีปแอฟริกา ด้วยระยะเวลานาน 4 นาที 57 วินาที

จันทรุปราคาบางส่วน 5 กรกฎาคม 2544

ขั้นตอนการเกิดจันทรุปราคาบางส่วน 5 กรกฎาคม 2544
เหตุการณ์ เวลา
1. ดวงจันทร์เริ่มเข้าสู่เงามัวของโลก 19.11 น.
2. เริ่มเกิดจันทรุปราคาบางส่วน (เริ่มเห็นดวงจันทร์แหว่ง) 20.35 น.
4. กึ่งกลางของการเกิด 21.55 น.
6. สิ้นสุดจันทรุปราคาบางส่วน (ดวงจันทร์กลับมาเต็มดวง) 23.15 น.
7. ดวงจันทร์พ้นจากเงามัวของโลก 00.40 น.

ณ เวลากึ่งกลางของการเกิด ดวงจันทร์จะถูกบังครึ่งดวงพอดี บริเวณที่มองเห็นการเกิดจันทรุปราคาครั้งนี้ ได้แก่ ด้านตะวันออกของแอฟริกาและตะวันออกกลาง เอเชีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ฮาวาย และแอนตาร์กติกา

สุริยุปราคาวงแหวน 15 ธันวาคม 2544

เส้นทางอุปราคาส่วนใหญ่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก โดยพื้นดินส่วนที่เห็นสุริยุปราคาวงแหวนคือบางส่วนของนิการากัวและคอสตาริกาในอเมริกากลาง บริเวณที่เห็นสุริยุปราคาบางส่วนครอบคลุมไปถึงอเมริกาเหนือ อเมริกากลาง และบางส่วนของอเมริกาใต้

จันทรุปราคาเงามัว 30 ธันวาคม 2544

วันที่ 30 ธันวาคม 2544 มีจันทรุปราคาเงามัวซึ่งสังเกตได้ยากเนื่องจากดวงจันทร์เพียงผ่านเข้าไปในเงามัวเท่านั้น

ดูเพิ่ม