อุปราคาในปี 2550

ปรับปรุง : 24 กุมภาพันธ์ 2550 วรเชษฐ์ บุญปลอด (worachateb@hotmail.com)

พ.ศ. 2550 มีอุปราคาเกิดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง เป็นสุริยุปราคาและจันทรุปราคาอย่างละสองครั้งซึ่งประเทศไทยมีโอกาสสังเกตจันทรุปราคาได้ทั้งสองครั้งกับสุริยุปราคาอีกหนึ่งครั้ง รายละเอียดโดยสังเขปมีดังนี้

จันทรุปราคาเต็มดวง 4 มีนาคม 2550

จันทรุปราคาครั้งนี้เกิดในเวลาหลังเที่ยงคืนของคืนวันมาฆบูชาซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม ย่างเข้าสู่เช้ามืดวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2550 ดวงจันทร์เริ่มแหว่งในเวลาประมาณ 4.30 น. จากนั้นดวงจันทร์เข้าไปในเงามืดของโลกหมดทั้งดวงในเวลา 5.44 น. และอยู่ในเงามืดจนกระทั่งฟ้าสาง

นอกจากประเทศไทยแล้วบางส่วนของทุกทวีปในโลกมีโอกาสเห็นจันทรุปราคาครั้งนี้ด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ทวีปยุโรปและแอฟริกาเห็นขณะเริ่มเกิดปรากฏการณ์ในค่ำวันที่ 3 มีนาคมตามเวลาท้องถิ่น อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้เห็นได้ในค่ำวันเดียวกันแต่เป็นช่วงท้ายของปรากฏการณ์ขณะดวงจันทร์ขึ้น ส่วนประเทศในเอเชียตะวันออก ตอนกลางของจีน และตะวันตกของออสเตรเลียเห็นได้ในเช้ามืดวันที่ 4 มีนาคมขณะดวงจันทร์ใกล้จะตก

ขั้นตอนการเกิดจันทรุปราคาเต็มดวง 4 มีนาคม 2550
เหตุการณ์ เวลา มุมเงย
ของดวงจันทร์

(ที่กรุงเทพฯ)
1. ดวงจันทร์เริ่มเข้าสู่เงามัวของโลก (ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง) 3.18 น. 47°
2. เริ่มเกิดจันทรุปราคาบางส่วน (เริ่มเห็นดวงจันทร์แหว่ง) 4.30 น. 29°
3. เริ่มเกิดจันทรุปราคาเต็มดวง (ดวงจันทร์เข้าสู่เงามืดทั้งดวง) 5.44 น. 12°
4. กึ่งกลางของปรากฏการณ์ (ดวงจันทร์เข้าไปในเงาลึกที่สุด) 6.21 น.
5. สิ้นสุดจันทรุปราคาเต็มดวง (ดวงจันทร์เริ่มออกจากเงามืด) 6.58 น. -6°
6. สิ้นสุดจันทรุปราคาบางส่วน (ดวงจันทร์ออกจากเงามืดทั้งดวง) 8.11 น. -23°
7. ดวงจันทร์พ้นจากเงามัวของโลก 9.24 น. -40°

สุริยุปราคาบางส่วน 19 มีนาคม 2550

เป็นปรากฏการณ์ที่ดวงจันทร์เคลื่อนเข้าบังบางส่วนของดวงอาทิตย์ มองเห็นได้ในประเทศไทย เอเชียใต้ บางส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก รวมทั้งบางส่วนของอะแลสกาในอเมริกาเหนือ ประเทศไทยมองเห็นได้เกือบทั่วประเทศยกเว้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ บริเวณที่เห็นดวงอาทิตย์แหว่งมากที่สุดคือด้านตะวันตกเฉียงเหนือของภาคเหนือ ส่วนเวลาที่เกิดจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ เช่น กรุงเทพฯ เห็นตั้งแต่เวลา 7.47 - 8.57 น. ดวงอาทิตย์แหว่งมากที่สุดในเวลา 8.21 น. ด้วยสัดส่วน 16% เชียงใหม่เห็นตั้งแต่เวลา 7.45 - 9.15 น. ดวงอาทิตย์แหว่งมากที่สุดในเวลา 8.29 น. ด้วยสัดส่วน 28%

จันทรุปราคาเต็มดวง 28 สิงหาคม 2550

บริเวณที่เห็นจันทรุปราคาครั้งนี้ คือ เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย มหาสมุทรแปซิฟิก อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

สำหรับประเทศไทย จันทรุปราคาครั้งนี้เราจะเห็นในช่วงท้ายของปรากฏการณ์ หากสังเกตจากกรุงเทพฯ เมื่อดวงจันทร์ขึ้นทางทิศตะวันออก (ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่ดวงอาทิตย์ตก) ดวงจันทร์จะถูกเงามืดของโลกบังไปประมาณ 80% จากนั้นจึงค่อย ๆ กลับมาเต็มดวง แต่หากไปสังเกตที่จังหวัดอุบลราชธานี ดวงจันทร์จะขึ้นเหนือขอบฟ้าในจังหวะที่ดวงจันทร์ทั้งดวงยังอยู่ในเงามืดของโลก จันทรุปราคาเต็มดวงสิ้นสุดในเวลา 18.22 น. จันทรุปราคาบางส่วนสิ้นสุดในเวลา 19.24 น.

ขั้นตอนการเกิดจันทรุปราคาเต็มดวง 28 สิงหาคม 2550
เหตุการณ์ เวลา มุมเงย
ของดวงจันทร์

(ที่กรุงเทพฯ)
1. ดวงจันทร์เริ่มเข้าสู่เงามัวของโลก (ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง) 14.54 น. -52°
2. เริ่มเกิดจันทรุปราคาบางส่วน (เริ่มเห็นดวงจันทร์แหว่ง) 15.51 น. -38°
3. เริ่มเกิดจันทรุปราคาเต็มดวง (ดวงจันทร์เข้าสู่เงามืดทั้งดวง) 16.52 น. -24°
4. กึ่งกลางของปรากฏการณ์ (ดวงจันทร์เข้าไปในเงาลึกที่สุด) 17.37 น. -14°
5. สิ้นสุดจันทรุปราคาเต็มดวง (ดวงจันทร์เริ่มออกจากเงามืด) 18.22 น. -3°
6. สิ้นสุดจันทรุปราคาบางส่วน (ดวงจันทร์ออกจากเงามืดทั้งดวง) 19.24 น. 11°
7. ดวงจันทร์พ้นจากเงามัวของโลก 20.21 น. 25°

สุริยุปราคาบางส่วน 11 กันยายน 2550

บริเวณที่เห็นสุริยุปราคาครั้งนี้ คือ บางส่วนทางตอนใต้ของทวีปอเมริกาใต้ บางส่วนของแอนตาร์กติกา ด้านตะวันออกเฉียงใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก และด้านตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรแอตแลนติก

ดูเพิ่ม

ที่มา