ดวงจันทร์บังดาวเคราะห์ในประเทศไทยระหว่างปี 2545-2565

วรเชษฐ์ บุญปลอด มกราคม 2545

ปรากฏการณ์ดวงจันทร์บังดาวเคราะห์ที่เห็นในประเทศไทยตลอดปี 2545 มีเพียงครั้งเดียว คือ ดวงจันทร์บังดาวเสาร์ ในวันที่ 24 มกราคม 2545 โดยจะเกิดขึ้นในเวลาใกล้เที่ยงคืน บริเวณที่มองเห็นดวงจันทร์บังดาวเสาร์ในประเทศไทย ได้แก่ ส่วนใหญ่ของประเทศยกเว้นภาคใต้ โดยที่จังหวัดตราดและตอนบนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เช่น อำเภอหัวหิน จะมองเห็นดาวเสาร์ถูกบังบางส่วน จากผลการคำนวณเพื่อหาวันเวลาที่ดวงจันทร์บังดาวเคราะห์ในประเทศไทย พบว่าปรากฏการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นเพียง 7 ครั้งในรอบ 20 ปี ดังที่แสดงในตาราง

ดวงจันทร์บังดาวเคราะห์ที่มองเห็นได้ในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2565
วันที่ ดาวเคราะห์
ที่ถูกดวงจันทร์บัง
ภูมิภาคที่มองเห็น
24 ม.ค. 2545 ดาวเสาร์ ทั่วประเทศ ยกเว้นภาคใต้ตอนล่าง
21 พ.ค. 2547 ดาวศุกร์ เฉพาะภาคเหนือ (ปรากฏใกล้ขอบฟ้ามาก อาจมองเห็นได้ยาก)
10 พ.ค. 2551 ดาวอังคาร ทั่วประเทศ
23 ก.พ. 2552 ดาวพฤหัสบดี ทั่วประเทศ (ปรากฏใกล้ขอบฟ้าในเวลาเช้ามืด อาจมองเห็นได้ยาก)
16 พ.ค. 2553 ดาวศุกร์ ทั่วประเทศ
12 ส.ค. 2555 ดาวพฤหัสบดี จังหวัดชายแดนภาคใต้
17 เม.ย. 2564 ดาวอังคาร ทั่วประเทศ

หมายเหตุ :
  1. ตารางนี้แสดงเฉพาะปรากฏการณ์ที่มองเห็นได้ในเวลากลางคืน บางครั้งดวงจันทร์สามารถบดบังดาวศุกร์หรือดาวพฤหัสบดีได้ในเวลากลางวัน ซึ่งอาจพอมองเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  2. ไม่รวมดาวยูเรนัสและดาวเนปจูน

ดูเพิ่ม