สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ดวงจันทร์บังดาวเคราะห์ที่เห็นได้ในประเทศไทย พ.ศ. 2555-2584

ดวงจันทร์บังดาวเคราะห์ที่เห็นได้ในประเทศไทย พ.ศ. 2555-2584

29 กรกฎาคม 2555
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 25 พฤษภาคม 2565
โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด
ปรากฏการณ์ดวงจันทร์บังดาวเคราะห์ที่เห็นได้จากประเทศไทยในช่วง 30 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2555-2584

ดวงจันทร์บังดาวเคราะห์ที่เห็นได้ในประเทศไทย พ.ศ. 2555-2584
วันที่ เวลา ดาวเคราะห์ ดิถีจันทร์ (%) ภูมิภาคที่เห็น หมายเหตุ
12 ส.ค. 2555 (2 น.) พฤหัสบดี (-2.2) 31- ภาคใต้ตอนล่าง (ใกล้ขอบฟ้า)
17 เม.ย. 2564 (21 น.) อังคาร (+1.5) 24+ ทั่วประเทศ
พ.ย. 2565 (18 น.) ยูเรนัส (+5.9) 100 (*) เกือบทั่วประเทศ ยกเว้นภาคใต้ตอนล่าง (* บังขณะเกิดจันทรุปราคาเต็มดวง)
24 มี.ค. 2566 (19 น.) ศุกร์ (-4.0) 9+ ทั่วประเทศ
25 ก.ค. 2567 (4 น.) เสาร์ (+0.9) 84- ทั่วประเทศ
15 ต.ค. 2567 (2 น.) เสาร์ (+0.7) 89+ ภาคเหนือ, ตอนบนของภาคกลาง, ตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และตอนบนของภาคตะวันตก
14 ก.ย. 2569 (19 น.) ศุกร์ (-4.7) 12+ ทั่วประเทศ
พ.ย. 2569 (4 น.) พฤหัสบดี (-2.0) 38- ภาคใต้
24 มี.ค. 2574 (19 น.) พุธ (+1.0) 2+ เกือบทั่วประเทศ ยกเว้นภาคใต้ตอนล่างกับด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก (ใกล้ขอบฟ้า)
25 ต.ค. 2577 (22 น.) พฤหัสบดี (-2.9) 95+ เกือบทั่วประเทศ ยกเว้นภาคใต้
18 ก.ย. 2579 (5 น.) เสาร์ (+0.6) 6- ทั่วประเทศ
ก.พ. 2580 (3 น.) เสาร์ (+0.2) 98- ส่วนใหญ่ของภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ
25 เม.ย. 2580 (2 น.) เสาร์ (+0.4) 68- ทั่วประเทศ (ใกล้ขอบฟ้า)
31 ต.ค. 2580 (0 น.) ยูเรนัส (+5.5) 62- ภาคใต้ตอนล่าง
20 ม.ค. 2581 (21 น.) พฤหัสบดี (-2.7) 100+ ทั่วประเทศ
12 เม.ย. 2581 (20 น.) ยูเรนัส (+5.5) 48+ ทั่วประเทศ
12 เม.ย. 2581 (22 น.) พฤหัสบดี (-2.2) 48+ ทั่วประเทศ
22 มี.ค. 2583 (0 น.) อังคาร (+0.5) 59+ เกือบทั่วประเทศ ยกเว้นภาคใต้ตอนล่าง


หมายเหตุ :


 เฉพาะที่เกิดขึ้นในเวลากลางคืน
 เครื่องหมาย และ – หลังดิถีจันทร์ แสดงว่าเป็นดวงจันทร์ข้างขึ้นและข้างแรม ตามลำดับ
 ไม่รวมดาวเนปจูน
 ในวงเล็บหลังดาวเคราะห์คือโชติมาตร