ดวงจันทร์บังดาวเคราะห์ในปี 2546

วรเชษฐ์ บุญปลอด (worachateb@hotmail.com)

โดยปกติเราจะเห็นดวงจันทร์ผ่านใกล้ดาวเคราะห์อยู่เสมอทุกเดือน และมีบางครั้งที่ดวงจันทร์ปรากฏอยู่ตรงกลางพอดีระหว่างผู้สังเกตการณ์บนโลกกับดาวเคราะห์ ทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการบังกัน (occultation) ดวงจันทร์มีโอกาสที่จะบังดาวเคราะห์ได้บ้างแต่มักเกิดขึ้นไม่บ่อยมากนัก การบังกันแต่ละครั้งจะมองเห็นได้จากพื้นที่เพียงบางส่วนของโลกเท่านั้น

ปีนี้ประเทศไทยไม่มีโอกาสมองเห็นปรากฏการณ์ดวงจันทร์บังดาวเคราะห์ในเวลากลางคืนได้เลย แต่มีโอกาสจะมองเห็นดาวศุกร์ถูกดวงจันทร์บังในเวลากลางวันของวันที่ 29 พฤษภาคม ซึ่งค่อนข้างจะเห็นได้ยากและจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังในการส่องดู เนื่องจากอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มาก ทั่วโลกสามารถมองเห็นปรากฏการณ์ดวงจันทร์บังดาวเคราะห์ได้หลายครั้งดังที่แสดงในตาราง สำหรับข้อมูลปรากฏการณ์ดวงจันทร์บังดาวเคราะห์ในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2545-2565 รวบรวมอยู่ใน "ทางช้างเผือก" ฉบับมกราคม 2545

ดวงจันทร์บังดาวเคราะห์ในปี 2546
วันที่ ดาวเคราะห์ที่ถูกดวงจันทร์บัง บริเวณที่มองเห็นปรากฏการณ์ในเวลากลางคืน
27 ม.ค. ดาวอังคาร มหาสมุทรแปซิฟิก
29 พ.ค. ดาวศุกร์ ตะวันออกของแอฟริกา มาดากาสการ์
(ประเทศไทยเห็นดวงจันทร์บังดาวศุกร์เวลากลางวัน
แต่มองเห็นได้ยากเนื่องจากอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มาก)
17 ก.ค. ดาวอังคาร มหาสมุทรแปซิฟิก อเมริกากลาง ตอนเหนือของอเมริกาใต้
6 ต.ค. ดาวอังคาร ตอนใต้ของออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
26 ต.ค. ดาวศุกร์ ตะวันออกของอเมริกาใต้
25 พ.ย. ดาวพุธ มหาสมุทรแปซิฟิก

ดูเพิ่ม