สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ห้องภาพท้องฟ้า

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

"ห้องภาพท้องฟ้า" นี้เป็นหน้าที่แสดงภาพถ่ายท้องฟ้าหรือภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ หากนักถ่ายภาพท่านใดมีภาพถ่ายท้องฟ้าสวย ๆ สมาคมดาราศาสตร์ไทยขอเชิญชวนนักถ่ายภาพท้องฟ้าชาวไทย ส่งผลงานมายังห้องภาพท้องฟ้านี้ เพื่อเผยแพร่และชื่นชมโดยทั่วกัน


ภาพล่าสุด

ดาราจักรแอนดรอมิดา Andromeda Galaxy

บัญญัติ ช่วยคง

15/6/61

เนบิวล่าสามแฉกและเนบิวล่าทะเลสาบ Trifid Nebula(M20) and Lagoon Nebula (M8)

บัญญัติ ช่วยคง

15/6/61

เนบิวล่ากระดูกงูเรือ Carina Nebula

บัญญัติ ช่วยคง

15/6/61

ดวงจันทร์เสี้ยว ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๗ พ.ศ.๒๕๖๑

ธีธัช กันยุบล

20/5/61

ทางช้างเผือกกับเมฆแมกเจลเลน

อภิษาณฑ์ ธรณไพบูลย์

16/5/61

จันทรุปราคาเต็มดวง 31 ม.ค.2561

กมล แย้มอุทัย

2/2/61

จักรกฤษณ์ เครือฟัก

30/1/61

ซุปเปอร์มูน คร้งแรก ปี 2561

กมล แย้มอุทัย

8/1/61

เนบิวลานายพราน (Orion Nebula : M42)

ศุภมิตร ผิวผาด

7/12/60

ภาพดาวตกที่ดอยเสมอดาว

กิตติพงษ์ ศุภนุุกูลสมัย

25/11/60

ทางช้างเผือก

สิทธิพงศ์ เจียมพรเศรษฐ์

6/9/60

ทางช้างเผือก

นายปัญญา เขม่นกิจ

18/8/60

ดาวพฤหัส (JUPITER)

ศุภมิตร ผิวผาด

26/6/60

Saturn Opposition June 15, 2017

Pornchai Rangsitanapaisal

16/6/60

แสงเหนือ ณ ไอซ์แลนด์

อภิษาณฑ์ ธรณไพบูลย์

19/3/60

Barnard 33 "Horsehead Nebula"

ชยพล พานิชเลิศ

8/2/60

ดาวเคียงเดือน

กมล แย้มอุทัย

5/1/60

พระจันทร์เต็มดวงครั้งสุดท้ายของปี 2559 (Last Full Moon 2016)

ศุภมิตร ผิวผาด

21/12/59

เนบิวลานายพราน (M42)

ศุภมิตร ผิวผาด

21/12/59

ทางช้างเผือก

นายปัญญา เขม่นกิจ

18/12/59