สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ห้องภาพท้องฟ้า

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

"ห้องภาพท้องฟ้า" นี้เป็นหน้าที่แสดงภาพถ่ายท้องฟ้าหรือภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ หากนักถ่ายภาพท่านใดมีภาพถ่ายท้องฟ้าสวย ๆ สมาคมดาราศาสตร์ไทยขอเชิญชวนนักถ่ายภาพท้องฟ้าชาวไทย ส่งผลงานมายังห้องภาพท้องฟ้านี้ เพื่อเผยแพร่และชื่นชมโดยทั่วกัน


ภาพล่าสุด

Saturn Moon Jupiter Conjunction

สิทธิชัย งามสมจิตร

29/9/63

ดาวตกคนคู่กับกลุ่มดาวสุนัขใหญ่

นายหัสรินทร์ ซ้ายสุข

13/9/63

ดาวเคียงเดือน 29 พฤศจิกายน 2562

ปนิวัตร เส้นเกษ

13/9/63

สุริยุปราคาบางส่วน 21 มิถุนายน 2563

นางสาวจิระภา วงษ์มณี

13/9/63

C/2020 F3 (NEOWISE)

Worasak JaiChalad

8/7/63

Super Full Moon สี

เชิดพงศ์ วิสารทานนท์

11/4/63

ดาวศุกร์เคียงกระจุกดาวลูกไก่

เชิดพงศ์ วิสารทานนท์

4/4/63

จันทร์สีคืนไก่สุก

เชิดพงศ์ วิสารทานนท์

4/4/63

สุริยุปราคา 26 ธันวาคม 2562 จากสิงคโปร์

ธรรมฤทธิ์ ลิขิตธีรเมธ

29/12/62

สุริยุปราคาบางส่วน ณ กรุงเทพฯ 26 ธันวาคม 2562

ชุติมันต์ พิสิษฐ์ธนาดุล

27/12/62

การเกิดสุริยุปราคาบางส่วน 26 ธันวาคม 2562

ดร.ยอดธง รอดแก้ว

27/12/62

สุริยุปราคาบางส่วน 26 ธันวาคม 2562

วิมุติ วสะหลาย

27/12/62

สุริยุปราคาบางส่วน 26 ธันวาคม 2562

พรเทพ ศรีสมบัติ

26/12/62

ปรากฏการณ์จันทรุปราคาบางส่วน ระหว่างช่วงเวลา 02.30 น. – 05.30 น.วันที่ 17 ก.ค.2562

นายกมล แย้มอุทัย

30/7/62

ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ และทางช้างเผือก ณ เขาสอยดาว

วิมุติ วสะหลาย

29/7/62

เนบิวลานายพราน (Orion Nebula, M42) ส่งท้ายฤดูหนาว ( 02 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562)

ธีธัช กันยุบล

2/2/62

ดวงจันทร์ แรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๑

ธีธัช กันยุบล

15/12/61

ดาวหางจี-แซด (Comet 21P/Giacobini-Zinner)

บัญญัติ ช่วยคง

20/9/61

จันทรุปราคา 28 ก.ค.2561

นายกมล แย้มอุทัย

14/8/61

เนบิวลาหัวม้า Horsehead Nebula

บัญญัติ ช่วยคง

14/8/61