สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ห้องภาพท้องฟ้า

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

"ห้องภาพท้องฟ้า" นี้เป็นหน้าที่แสดงภาพถ่ายท้องฟ้าหรือภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ หากนักถ่ายภาพท่านใดมีภาพถ่ายท้องฟ้าสวย ๆ สมาคมดาราศาสตร์ไทยขอเชิญชวนนักถ่ายภาพท้องฟ้าชาวไทย ส่งผลงานมายังห้องภาพท้องฟ้านี้ เพื่อเผยแพร่และชื่นชมโดยทั่วกัน


ภาพล่าสุด

the North Star

ยอดธง

8/12/59

ซุปเปอร์ฟูลมูน

yamutai kamon

25/11/59

Venus, Saturn and the Milkyway

ดร.ยอดธง รอดแก้ว

4/11/59

M44 Beehive Cluster

ชยพล พานิชเลิศ

28/9/59

ดวงจันทร์เสี้ยว ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 5

ปุณณวิช คงพิทักษ์สกุล

10/6/59

ดาวพุธผ่านหน้าดวงอาทิตย์

บุญตัน พิทธวงศ์

12/5/59

ดาวพุธผ่านหน้าดวงอาทิตย์

บุญตัน พิทธวงศ์

12/5/59

M8

ปฏิพล แช่มสกุล

7/5/59

Jupiter

ปฏิพล แช่มสกุล

30/4/59

สุริยุปราคาเต็มดวงที่เกาะเบลิตุง หลังสัมผัสที่ 2 สรรพคราส

วิษณุ เอื้อชูเกียรติ

1/4/59

สุริยุปราคาเต็มดวง อินโดนีเซีย 9 มีนาคม 2016

วิษณุ เอื้อชูเกียรติ

1/4/59

สุริยุปราคาที่หาดเจ้าสำราญ

โอภาส ชาญมงคล

28/3/59

สุริยุปราคา ที่ทวาย

ไพศาล ช่วงฉ่ำ (บางทราย)

18/3/59

สุริยุปราคาบางส่วน ณ พุทธมณฑล (Partial Solar Eclipse at Phutthamonthon)

ธรรมฤทธิ์ ลิขิตธีรเมธ

17/3/59

สุริยุปราคาบางส่วน 9 มีนาคม 2559‏

อภิชาติ ศรีพุ่ม

16/3/59

สุริยุปราคาบางส่วน 9 มีนาคม 2559

อภิชาติ ศรีพุ่ม

16/3/59

สุริยุปราคา กทม

บุญรอด อริยะพรรณีกุล

16/3/59

กล้องดูดาว kdob 4.5 นิ้ว‏

เริงชัย ศรีแก้ว

16/3/59

ชุดภาพ 11 ภาพ ปรากฏการณ์สุริยุปราคา 9 มีนาคม 2559

ธีธัช กันยุบล

16/3/59

สุริยุปราคาบางส่วน 9 มีนาคม 2559

อภิเชษฐ์ หงษา

16/3/59