สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ห้องภาพท้องฟ้า

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

"ห้องภาพท้องฟ้า" นี้เป็นหน้าที่แสดงภาพถ่ายท้องฟ้าหรือภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ หากนักถ่ายภาพท่านใดมีภาพถ่ายท้องฟ้าสวย ๆ สมาคมดาราศาสตร์ไทยขอเชิญชวนนักถ่ายภาพท้องฟ้าชาวไทย ส่งผลงานมายังห้องภาพท้องฟ้านี้ เพื่อเผยแพร่และชื่นชมโดยทั่วกัน


ภาพล่าสุด

จันทร์เสี้ยวปีใหม่ 65

กมล แย้มอุทัย

1/1/65

ดาว(ศุกร์)เคียงเดือน

กมล แย้มอุทัย

8/12/64

ดาวศุกร์สว่างสุด ปี64

กมล แย้มอุทัย

8/12/64

ดาวศุกร์สว่างสุดในรอบปี64

กมล แย้มอุทัย

8/12/64

เงาดวงจันทร์บริวารบนดาวพฤหัสบดี

ณัฐวุฒิ คำทอง

5/9/64

ดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์

ณัฐวุฒิ คำทอง

10/8/64

ดวงจันทร์ใกล้ดาวพฤหัส

กมล แย้มอุทัย

26/7/64

จันทรุปราคา ในวันวิสาขบูชา

ณัฐวุฒิ คำทอง

12/6/64

ดวงจันทร์ 23 มีนาคม ขาวดำ

ด.ช.รณกฤต เกื้อสกุล

31/5/64

ดวงจันทร์ 23 มีนาคม

ด.ช.รณกฤต เกื้อสกุล

31/5/64

จันทรุปราคา 26 พฤษภาคม 2564

นางสาวนภัสสร โชคทรัพย์

27/5/64

จันทรุปราคาบางส่วน 26 ก.ค.64

กมล แย้มอุทัย

26/5/64

พระจันทร์บังดาวอังคาร

นายกมล แย้มอุทัย

18/4/64

ดาวล้อมจันทร์

กมล แย้มอุทัย

11/1/64

ดาวพฤหัส+เสาร์ใกล้กัน

กมล แย้มอุทัย

22/12/63

4 Days Before Great Conjunction Jupiter-Saturn

สิทธิชัย งามสมจิตร

17/12/63

พระจันทร์เสี้ยว

ลือชัย

20/11/63

พฤหัสฯ เสาร์ แย่งเคียง เดือน

โสภณ ชัยอนันต์วงศ์

19/11/63

กลุ่มดาวนายพราน

นายยศพล พิมพ์อักษร

23/10/63

ดาวพฤหัสเคียงเดือน

นายยศพล พิมพ์อักษร

23/10/63