สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ห้องภาพท้องฟ้า

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

"ห้องภาพท้องฟ้า" นี้เป็นหน้าที่แสดงภาพถ่ายท้องฟ้าหรือภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ หากนักถ่ายภาพท่านใดมีภาพถ่ายท้องฟ้าสวย ๆ สมาคมดาราศาสตร์ไทยขอเชิญชวนนักถ่ายภาพท้องฟ้าชาวไทย ส่งผลงานมายังห้องภาพท้องฟ้านี้ เพื่อเผยแพร่และชื่นชมโดยทั่วกัน


ภาพล่าสุด

Sangkla-Buri Startrails

นาย มงคล พิทักษ์หมู่

4/6/58

ทางช้างเผือกแห่งอุทยานแห่งชาติพุเตย ( Galaxy Of Phutoey national park)

มงคล พิทักษ์หมู่

5/5/58

Step of Lunar Eclipse 4 April 2015

ภก.ธนกร จงสุขศิริ

12/4/58

จันทรุปราคาเต็มดวง

ชยพล พานิชเลิศ

12/4/58

จันทรุปราคาเต็มดวง

ชยพล พานิชเลิศ

12/4/58

จันทรุปราคา 4 4 2015

สมศักดิ์ แซ่เต็ง

5/4/58

Our morning sun

นพ.บุญจเริญ ธรรมประสิทธิ์

27/1/58

comet lovejoy (C/2014 Q2 LOVEJOY)

Sorraphan Lertudomluk

20/1/58

ดาวหางเลิฟจอย

สรภัณฑ์ เลิศอุดมลักษณ์

20/1/58

ดาวหางเลิฟจอย (C/2014 Q2 Lovejoy)

สรภัณฑ์ เลิศอุดมลักษณ์

20/1/58

ดาวหางเลิฟจอย (C/2014 Q2 Lovejoy)

สรภัณฑ์ เลิศอุดมลักษณ์

20/1/58

จุดดับบนดวงอาทิตย์

เอกราช อินทจันทร์

10/12/57

ดาราจักรแอนดรอเมดา (Andromeda Galaxy)

ตระกูลจิตร จิตตไสยะพันธ์

28/10/57

จันทรุปราคา 8 ตุลาคม 2557

อ.วาสนา ศรีรักษ์

9/10/57

จันทรุปราคา 8 ตุลาคม 2557

อ.วาสนา ศรีรักษ์

9/10/57

การเคลื่อนที่ของดาวศุกร์ ปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ธีธัช กันยุบล

27/11/56

ดาราจักรทางช้างเผือก

ปิยพงษ์ สมณะ

14/7/56

ทางช้างเผือกบนดอย-3

Piyapong Samana

7/7/56

ทางช้างเผือกบนดอย-2

Piyapong Samana

7/7/56

ทางช้างเผือกบนดอย-1

Piyapong Samana

7/7/56