สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ห้องภาพท้องฟ้า

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

"ห้องภาพท้องฟ้า" นี้เป็นหน้าที่แสดงภาพถ่ายท้องฟ้าหรือภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ หากนักถ่ายภาพท่านใดมีภาพถ่ายท้องฟ้าสวย ๆ สมาคมดาราศาสตร์ไทยขอเชิญชวนนักถ่ายภาพท้องฟ้าชาวไทย ส่งผลงานมายังห้องภาพท้องฟ้านี้ เพื่อเผยแพร่และชื่นชมโดยทั่วกัน


ภาพล่าสุด

ดาวเสาร์

พรชัย รังษีธนะไพศาล

3/5/56

อาทิตย์วันไร้เงา

ธรรมฤทธิ์ ลิขิตธีรเมธ, อิทธิพัฒน์ พรหมนรกิจ, พรชัย อมรศรีจิรทร

3/5/56

ท้องฟ้าจากออสเตรเลีย

สิทธิเวทย์ สันติกาญจน์

29/4/56

ดาวหางแพนสตารส์

สรภัณฑ์ เลิศอุดมลักษณ์

23/3/56

ดาวหางแพนสตารส์

สรภัณฑ์ เลิศอุดมลักษณ์

23/3/56

ดาวหางแพนสตารส์

สรภัณฑ์ เลิศอุดมลักษณ์

23/3/56

ดาวหางแพนสตารส์

บุญตัน พิทธวงศ์

23/3/56

ดาวหางแพนสตารส์

บุญตัน พิทธวงศ์

23/3/56

ดาวหางแพนสตารส์จากเครื่องบิน

พรชัย อมรศรีจิรทร

16/3/56

ดาวหางแพนสตารส์จากเครื่องบิน

พรชัย อมรศรีจิรทร

16/3/56

ดาวเคราะห์น้อย 2012 DA14

ทีมถ่ายภาพสมาคมดาราศาสตร์ไทย

16/1/56

ฝนดาวตก Geminids

นพ.สุภนิติ์ นิวาตวงศ์

24/12/55

ภาพฝนดาวตกคนคู่

บรรเจิด ศรหิรัญ

18/12/55

ฝนดาวตกเจมินิดส์

ปิยพงษ์ สมณะ

18/12/55

ฝนดาวตกคนคู่

กิตติพงษ์ ศุภนุกูลสมัย

16/12/55

ฝนดาวตกคนคู่

กิตติพงษ์ ศุภนุกูลสมัย

16/12/55

ทางช้างเผือก

บุญตัน พิทธวงศ์

21/8/55

ศุกราทิตย์แห่งสหัสวรรษ : Venus Transit 2012

วรพล ไม้สน

8/6/55

Trasit of Venus, June 6, 2012

พรชัย รังษีธนะไพศาล [SunOod]

8/6/55

Trasit of Venus June 6, 2012

พรชัย รังษีธนะไพศาล [SunOod]

8/6/55