สมาคมดาราศาสตร์ไทย

วงแหวนใหม่ของดาวพฤหัสบดี

วงแหวนใหม่ของดาวพฤหัสบดี

1 พ.ค. 2541
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)
ยานกาลิเลโอซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่สำรวจดาวพฤหัสบดีและดวงจันทร์บริวารอยู่ ได้พบวงแหวนวงใหม่ของดาวพฤหัสบดี วงแหวนนี้มีรูปร่างคล้ายโดนัท มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,126,000 กิโลเมตร

การค้นพบนี้ไม่ได้มาจากภาพถ่ายโดยตรง แต่เป็นการค้นพบจากการสร้างแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับการเคลื่อนที่ของฝุ่นรอบ ๆ ดาวพฤหัสบดีที่ตรวจวัดได้โดยเครื่องตรวจจับฝุ่นที่อยู่บนยานกาลิเลโอ จากการคำนวณพบว่าฝุ่นซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของวงแหวนนี้โคจรรอบดาวพฤหัสบดีถอยหลัง หรือตามเข็มนาฬิกา ซึ่งเป็นทิศทางที่สวนทางกับการโคจรของดาวเคราะห์และดวงจันทร์ส่วนใหญ่ในระบบสุริยะ ส่วนแหล่งกำเนิดของวงแหวนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด นักดาราศาสตร์เชื่อว่าน่าจะมีวงแหวนลักษณะคล้าย ๆ กันนี้รอบดาวเสาร์ด้วยเหมือนกัน ซึ่งเราจะได้พิสูจน์กันเมื่อยานแคสซีนีเดินทางไปถึงดาวเสาร์ในปี พ.ศ. 2547

วงแหวนฝุ่นบาง ๆ นี้ค้นพบโดยยานวอยเอเจอร์ 2 ในปี พ.ศ. 2522 ส่วนวงแหวนใหม่ที่ยานกาลิเลโอค้นพบมีความกว้างมากกว่าและเบาบางกว่ามาก

วงแหวนฝุ่นบาง ๆ นี้ค้นพบโดยยานวอยเอเจอร์ 2 ในปี พ.ศ. 2522 ส่วนวงแหวนใหม่ที่ยานกาลิเลโอค้นพบมีความกว้างมากกว่าและเบาบางกว่ามาก

ที่มา: