สมาคมดาราศาสตร์ไทย

อุปราคาในปี 2547

อุปราคาในปี 2547

4 มกราคม 2547
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 30 มิถุนายน 2565
โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด (worachateb@yahoo.com)
ในปี 2547 มีอุปราคาเกิดขึ้นทั้งหมด ครั้ง เป็นสุริยุปราคาและจันทรุปราคาอย่างละสองครั้ง ประเทศไทยสามารถมองเห็นอุปราคาได้หนึ่งครั้ง รายละเอียดคร่าว ๆ มีดังนี้

อุปราคาในรอบปี 2547
วันที่ปรากฏการณ์บริเวณที่มองเห็น
19 เมษายนสุริยุปราคาบางส่วนตอนใต้ของทวีปแอฟริกา มหาสมุทรแอตแลนติก และบางส่วนของแอนตาร์กติกา
พฤษภาคมจันทรุปราคาเต็มดวงทวีปอเมริกาใต้ ยุโรป แอฟริกา เอเชีย ออสเตรเลีย (ประเทศไทยมองเห็นได้ในคืนวันอังคารที่ พฤษภาคม)
14 ตุลาคมสุริยุปราคาบางส่วนเอเชียตะวันออก อะแลสกา และตอนเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิก
28 ตุลาคมจันทรุปราคาเต็มดวงทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป แอฟริกา และตะวันตกของเอเชีย


ประเทศไทยมองเห็นจันทรุปราคาเต็มดวงคืนวันที่ 4/5 พฤษภาคม 2547 ดวงจันทร์จะเริ่มแหว่งในเวลาประมาณ 1.48 น. เมื่อเริ่มสัมผัสเงามืด และเข้าไปในเงามืดหมดทั้งดวงระหว่างเวลา 2.52 4.08 น. ก่อนจะสิ้นสุดจันทรุปราคาบางส่วนในเวลา 5.12 น. ดัดแปลงจาก Fred Espenak (NASA/GSFC)