สมาคมดาราศาสตร์ไทย

อุปราคาในปี 2546

อุปราคาในปี 2546

8 มกราคม 2546
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 26 สิงหาคม 2565
โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด (worachateb@yahoo.com)
ปี 2546 มีอุปราคาเกิดขึ้นทั้งหมด ครั้ง เป็นสุริยุปราคาและจันทรุปราคาอย่างละสองครั้ง ประเทศไทยไม่สามารถมองเห็นอุปราคาได้เลยทั้งสี่ครั้ง รายละเอียดคร่าว ๆ มีดังนี้

อุปราคาในรอบปี 2546
วันที่ปรากฏการณ์บริเวณที่มองเห็น
16 พฤษภาคมจันทรุปราคาเต็มดวงทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป และแอฟริกา
31 พฤษภาคมสุริยุปราคาวงแหวนบางส่วนของกรีนแลนด์ ไอซ์แลนด์ และตอนเหนือของสกอตแลนด์    บริเวณที่เห็นสุริยุปราคาบางส่วนครอบคลุมไปถึงยุโรป ตะวันออกกลาง รัสเซีย บางส่วนของอินเดียและจีน อะแลสกา และตะวันตกของแคนาดา
พฤศจิกายนจันทรุปราคาเต็มดวงทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง
24 พฤศจิกายนสุริยุปราคาเต็มดวงทวีปแอนตาร์กติกบริเวณขั้วโลกใต้ สุริยุปราคาบางส่วนครอบคลุมถึงพื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ รวมทั้งตอนใต้สุดของทวีปอเมริกาใต้   จุดที่มองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวงนานที่สุดอยู่ในทวีปแอนตาร์กติกา เกิดขึ้นเป็นระยะเวลานาน นาที 57 วินาที


พื้นที่บริเวณที่สามารถมองเห็นสุริยุปราคาวงแหวน วันที่ 31 พฤษภาคม 2546 แรเงาด้วยสีน้ำเงิน (จาก Fred Espenak (NASA/GSFC))