สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ดวงจันทร์บังดาวเคราะห์ในปี 2546

ดวงจันทร์บังดาวเคราะห์ในปี 2546

23 มกราคม 2546
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 26 สิงหาคม 2565
โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด (worachateb@yahoo.com)
โดยปกติเราจะเห็นดวงจันทร์ผ่านใกล้ดาวเคราะห์อยู่เสมอทุกเดือน และมีบางครั้งที่ดวงจันทร์ปรากฏอยู่ตรงกลางพอดีระหว่างผู้สังเกตการณ์บนโลกกับดาวเคราะห์ ทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการบังกัน (occultation) ดวงจันทร์มีโอกาสที่จะบังดาวเคราะห์ได้บ้างแต่มักเกิดขึ้นไม่บ่อยมากนัก การบังกันแต่ละครั้งจะมองเห็นได้จากพื้นที่เพียงบางส่วนของโลกเท่านั้น

ปีนี้ประเทศไทยไม่มีโอกาสมองเห็นปรากฏการณ์ดวงจันทร์บังดาวเคราะห์ในเวลากลางคืนได้เลย แต่มีโอกาสจะมองเห็นดาวศุกร์ถูกดวงจันทร์บังในเวลากลางวันของวันที่ 29 พฤษภาคม ซึ่งค่อนข้างจะเห็นได้ยากและจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังในการส่องดู เนื่องจากอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มาก ทั่วโลกสามารถมองเห็นปรากฏการณ์ดวงจันทร์บังดาวเคราะห์ได้หลายครั้งดังที่แสดงในตาราง สำหรับข้อมูลปรากฏการณ์ดวงจันทร์บังดาวเคราะห์ในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2545-2565 รวบรวมอยู่ใน "ทางช้างเผือก" ฉบับมกราคม 2545

ดวงจันทร์บังดาวเคราะห์ในปี 2546
วันที่ดาวเคราะห์ที่ถูกดวงจันทร์บังบริเวณที่มองเห็นปรากฏการณ์ในเวลากลางคืน
27 ม.ค.ดาวอังคารมหาสมุทรแปซิฟิก
29 พ.ค.ดาวศุกร์ตะวันออกของแอฟริกา มาดากาสการ์ (ประเทศไทยเห็นดวงจันทร์บังดาวศุกร์เวลากลางวัน แต่มองเห็นได้ยากเนื่องจากอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มาก)
17 ก.ค.ดาวอังคารมหาสมุทรแปซิฟิก อเมริกากลาง ตอนเหนือของอเมริกาใต้
ต.ค.ดาวอังคารตอนใต้ของออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
26 ต.ค.ดาวศุกร์ตะวันออกของอเมริกาใต้
25 พ.ย.ดาวพุธมหาสมุทรแปซิฟิก